Tìm kiếm

banner

Nguyễn Thành Phương

Thông tin giảng viên

Giảng viên Nguyễn Thành Phương
- Phó Giám Đốc Nhân Sự công ty P&G Đông Dương
- Quản Lý Marketing công ty Rohto Mentholatum
- Giám Đốc Thị Trường công ty Akzo Nobel
- Full Member của Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA
- Giảng dạy đào tạo hơn 1.000 học viên, 30 chuyên gia phong thủy từ năm 2011 đến nay.


Học vấn, trình độ


Nghề nghiệp, kinh nghiệm


favorite_borderKĩ năng nổi bật

Video

Giới thiệu giảng viên trong giờ dạy Anh văn giao tiếp cho người bận rộn

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thành Phương

Thông tin giảng viên

Giảng viên Nguyễn Thành Phương
- Phó Giám Đốc Nhân Sự công ty P&G Đông Dương
- Quản Lý Marketing công ty Rohto Mentholatum
- Giám Đốc Thị Trường công ty Akzo Nobel
- Full Member của Hiệp Hội Phong Thủy Quốc Tế IFSA
- Giảng dạy đào tạo hơn 1.000 học viên, 30 chuyên gia phong thủy từ năm 2011 đến nay.


Học vấn, trình độ


Nghề nghiệp, kinh nghiệm


favorite_borderKĩ năng nổi bật

Video

Giới thiệu giảng viên

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thành Phương

star 4.8

Phong thủy Nhà Ở Căn Bản

Khóa học giúp bạn thiết kế, xây dựng nhà hợp phong thủy để kinh doanh thành công, phát tài phát lộc.

37 Bài giảng

04 Giờ 29 Phút

700.000 đ