Tìm kiếm

Kế toán thuế của doanh nghiệp
Kế toán thuế của doanh nghiệp
chevron_left
chevron_right

Kế toán thuế của doanh nghiệp

Thiều Kim Cường

Bài học:

39

Thời lượng:

03 Giờ 32 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

39

Thời lượng

03 Giờ 32 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Kế toán viên

Hồ sơ giảng viên

Thiều Kim Cường

Thiều Kim Cường

Giảng viên

Tổng quan

Tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều sử dụng phần mềm kê khai thuế, thực hiện nghĩa vụ thuế nhưng người học hay người làm chưa thành thạo. Nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, công tác kế toán thuế khác nhau, nên khi thay đổi môi trường công việc, người làm gặp khó khăn khi tiếp cận.
Khóa học "Kế toán thuế của doanh nghiệp" giúp xử lý các thủ tục hành chính liên quan tới công tác thuế, các vấn đề về chứng từ thuế, báo cáo thuế của doanh nghiệp.
Nội dung khóa học bao gồm nhiều sắc thuế khác nhau, học viên cũng được học phần mềm kê khai thuế, các chứng từ trên cơ sở doanh nghiệp giả lập, sát với thực tế công việc. Sau khóa học, học viên có thể áp dụng ngay trong công việc thực tế.
Khóa học với gần 40 bài học, cập nhật kiến thức và các văn bản pháp luật mới nhất. Bài tập hệ thống hóa, giảng viên hướng dẫn thực hành thực tế.

Danh sách

Phần 1 : TỔNG QUAN KHÓA HỌC
Phần 2 : KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Bài 3: Thủ tục đặt in - thông báo phát hành hóa đơn GTGT (đối với doanh nghiệp mới thành lập)
 • Bài 4: Thực hành viết hóa đơn GTGT (Các trường hợp: điều chỉnh, chiết khấu thương mại, hàng bán trả lại,…)
 • Bài 5: Xử lý các trường hợp khi viết sai, làm mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT
 • Bài 6: Cách xác định hóa đơn hợp lý, hợp lệ, hợp pháp trước khi tiến hành kê khai
 • Bài 7: Thực hành lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng và quý
 • Bài 8: Thực hành tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ hoặc trực tiếp
 • Bài 9: Các điều kiện được khấu trừ, không được khấu trừ
 • Bài 10: Thực hành kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý (cách xác định xem doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay quý)
 • Bài 11: Thực hành lập bảng kê mua vào, bán ra
 • Bài 12: Hướng dẫn cách lập tờ khai bổ sung điều chỉnh khi có sai sót
Phần 3 : KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Bài 13: Thủ tục đăng ký MST cá nhân cho nhân viên
 • Bài 15: Cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp (Các khoản thu nhập chịu thuế, miễn thuế, giảm trừ,…)
 • Bài 16: Thực hành lập tờ khai thuế TNCN theo tháng hoặc quý
 • Bài 17: Thực hành lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm
Phần 4 : KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Bài 18: Xác định doanh thu, chi phí hợp lý, hợp lệ
 • Bài 19: Xác định các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập miễn thuế
 • Bài 20: Cách tính thuế TNDN phải nộp
 • Bài 21: Thực hành lập tờ khai thuế TNDN tạm tính quý
 • Bài 22: Thực hành lập báo cáo quyết toán thuế TNDN cuối năm
Phần 5 : KẾ TOÁN MỘT SỐ SẮC THUẾ KHÁC
 • Bài 23: Xác định mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải nộp
 • Bài 24: Thực hành lập tờ khai thuế môn bài
 • Bài 25: Thực hành viết giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
 • Bài 26: Thuế nhập khẩu
 • Bài 27: Thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Bài 28: Thuế xuất khẩu
Phần 6 : THANH QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC THUẾ
 • Bài 29: Các tài khoản kế toán sử dụng
 • Bài 30: Quy trình hạch toán các loại thuế
 • Bài 31: Các sổ tổng hợp, sổ chi tiết liên quan
 • Bài 32: Kiểm tra, đối chiếu hệ thống sổ kế toán và hệ thống báo cáo, tờ khai
Phần 7 : THANH QUYẾT TOÁN THUẾ VÀ GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC THƯỜNG GẶP TRONG CÔNG TÁC THUẾ
 • Bài 33: Nộp thuế
 • Bài 34: Thanh tra, kiểm tra thuế
 • Bài 35: Quyết toán thuế
 • Bài 36: Cách điều chỉnh khi phát hiện có sai sót
 • Bài 37: Cách giảm thiểu tiền thuế phải nộp cho doanh nghiệp
 • Bài 38: Cách giải trình và đối đáp với cơ quan thuế
 • Bài 39: Tổng kết khóa học

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

600.000 đ