Tìm kiếm

Kế toán tổng hợp doanh nghiệp xây dựng
Kế toán tổng hợp doanh nghiệp xây dựng
chevron_left
chevron_right

Kế toán tổng hợp doanh nghiệp xây dựng

Ân Thanh Tuấn

Bài học:

24

Thời lượng:

2 Giờ 10 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

24

Thời lượng

2 Giờ 10 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Nhân viên kế toán

Hồ sơ giảng viên

Ân Thanh Tuấn

Ân Thanh Tuấn

Giảng viên

Tổng quan

Khóa học là tổng hợp những nội dung đầy đủ, chi tiết trong lĩnh vực kế toán tổng hợp doanh nghiệp xây dựng. Bao gồm các nội dung: 
Giới thiệu mô hình hoạt động trong doanh nghiệp xây dựng, quy trình/công việc trong kế toán xây dựng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán
Kế toán tiền
Kế toán thanh toán
Kế toán tiền vay
Kế toán tài sản cố định
Kế toán tiền lương
Kế toán hàng tồn kho
Kế toán bán hàng
Báo cáo tài chính
 

Danh sách

Phần 1 : Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán
Phần 2 : Kế toán phần hành tiền
 • Bài 6: Lý thuyết
 • Bài 7: Thực hành phần 1
 • Bài 8: Thực hành phần 2
Phần 3 : Kế toán thanh toán
 • Bài 9: Lý thuyết
 • Bài 10: Thực hành phần 1
 • Bài 11: Thực hành phần 2
Phần 4 : Kế toán tiền vay
 • Bài 12: Lý thuyết
 • Bài 13: Thực hành
Phần 5 : Kế toán tài sản cố định
 • Bài 14: Lý thuyết
 • Bài 15: Thực hành
Phần 6 : Kế toán tiền lương
 • Bài 16: Lý thuyết
 • Bài 17: Thực hành phần 1
 • Bài 18: Thực hành phần 2
Phần 7 : Kế toán hàng tồn kho
 • Bài 19: Lý thuyết
 • Bài 20: Thực hành
Phần 8 : Kế toán bán hàng
 • Bài 21: Lý thuyết
 • Bài 22: Thực hành
Phần 9 : Báo cáo tài chính
 • Bài 23: Lý thuyết
 • Bài 24: Thực hành

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

chevron_left
chevron_right

600.000 đ