Tìm kiếm

Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công
Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công
chevron_left
chevron_right

Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

Phạm Văn Học

Bài học:

84

Thời lượng:

11 Giờ 35 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

84

Thời lượng

11 Giờ 35 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Sinh viên

- Nhân viên kế toán

Hồ sơ giảng viên

Phạm Văn Học

Phạm Văn Học

Chuyên gia kế toán trên Excel

Tổng quan

Khóa học "THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG" của giảng viên Phạm Văn Học sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức căn bản về kế toán và các ứng dụng kế toán trên máy tính.

Bạn sẽ biết cách tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung,sử dụng thành thạo công thức excel để kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính, sổ sách

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác

Và đặc biệt, bạn sẽ được chia sẽ  chiến lược để bạn nhanh chóng trở thành kế toán thuế, kế toán tổng hợp - Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy...

Đăng ký ngay khóa học "THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG" tại Unica.vn

Danh sách

Phần 2 : Những bút toán cần lưu ý
 • Bài 6: 4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ
 • Bài 7: Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 3386
 • Bài 8: Bảng lương và cách hạch toán tiền lương
 • Bài 9: Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 4211
 • Bài 10: Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ
 • Bài 11: Hạch toán tài khoản 8211
Phần 3 : Kết chuyển cuối kỳ
 • Bài 12: Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển
 • Bài 13: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 1
 • Bài 14: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 2
 • Bài 15: Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý
 • Bài 16: Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra
 • Bài 17: Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ
 • Bài 18: Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá
 • Bài 19: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 1
 • Bài 20: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 2
 • Bài 21: Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất
 • Bài 22: Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang
 • Bài 23: Xác định giá vốn
 • Bài 24: Kết chuyển doanh thu sang Xác định kết quả kinh doanh
 • Bài 25: Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh
 • Bài 26: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 1
 • Bài 27: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 2
Phần 4 : Lên sổ Nhật ký chung
 • Bài 28: Tổng quan về sổ Nhật ký chung
 • Bài 29: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung
 • Bài 30: Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET
 • Bài 31: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ
 • Bài 32: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ
 • Bài 33: Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý
 • Bài 34: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản
 • Bài 35: Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái
 • Bài 36: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải
 • Bài 37: Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung
Phần 5 : Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính
 • Bài 38: Lên Bảng cân đối tài khoản - Phần 1
 • Bài 39: Lên Bảng cân đối tài khoản - phần 2
 • Bài 40: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Tài Sản - Phần 1
 • Bài 41: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Tài Sản - Phần 2
 • Bài 42: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Nguồn vốn - Phần 1
 • Bài 43: Lên Bảng cân đối kế toán - phần Nguồn vốn - Phần 2
 • Bài 44: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao - Phần 1
 • Bài 45: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao - Phần 2
 • Bài 46: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Phần 1
 • Bài 47: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh - Phần 2
 • Bài 48: Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Bài 49: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1
 • Bài 50: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 2
 • Bài 51: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 3
 • Bài 52: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 1
 • Bài 53: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2
Phần 6 : Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 54: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 1
 • Bài 55: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 2
 • Bài 56: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1
 • Bài 57: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2
Phần 7 : Làm Sổ cái và sổ chi tiết
 • Bài 58: Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị
 • Bài 59: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền
 • Bài 60: Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng
 • Bài 61: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ
 • Bài 62: Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 12
 • Bài 63: Hoàn thiện sổ cái năm
 • Bài 64: Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản
Phần 8 : Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet
 • Bài 65: Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế
 • Bài 66: Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế
 • Bài 67: Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế
 • Bài 68: Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế
Phần 9 : Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 • Bài 69: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 • Bài 70: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ
Phần 10 : Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm
 • Bài 71: Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán
 • Bài 72: Kênh học kê khai thuế không tốn phí
 • Bài 73: Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả
 • Bài 74: Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ
 • Bài 75: Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn
 • Bài 76: Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường
Phần 11 : Một số thủ thủ thuật excel liên quan
 • Bài 77: Set vùng in
 • Bài 78: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero
 • Bài 79: Đánh số trang tự động
Phần 12 : Cách lưu hóa đơn
 • Bài 80: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn
 • Bài 81: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ
Phần 13 : Quỳ trình kế toán
 • Bài 82: Quỳ trình kế toán cơ bản
 • Bài 83: Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ
Phần 14 : Phần cuối
 • Bài 84: Chia sẽ của giảng viên

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

chevron_left
chevron_right

799.000 đ