Tìm kiếm

Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân
chevron_left
chevron_right

Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Biên Cương

Bài học:

50

Thời lượng:

36 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

50

Thời lượng

36 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Sinh viên chuyên ngành kế toán

- Nhân viên kế toán

Hồ sơ giảng viên

Nguyễn Biên Cương

Nguyễn Biên Cương

Giảng viên

Tổng quan

Thuế TNCN, doanh nghiệp chỉ THU HỘ, NỘP HỘ vào ngân sách nhà nước. Nhưng....có rất nhiều Doanh nghiệp đã bị TRUY THU THUẾ, phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế TNCN, chỉ vì hiểu sai về thuế TNCN. Từ vấn đề THU HỘ, NỘP HỘ thành THU HỘ, NỘP THẬT.

Trong làm quyết toán thuế TNCN, có rất nhiều RỦI RO mà bạn có thể mắc phải, như:

❌ RỦI RO về các khoản giảm trừ

❌ RỦI RO về các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

❌ RỦI RO về cách tính thuế trong các trường hợp cụ thể

Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng. 

Để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà quản lý, đặc biệt là các cán bộ kế toán Doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật mới về Thuế TNCN và lập tờ khai Quyết toán Thuế vào thời điểm cuối năm thành công, phòng tránh các sai phạm báo động đỏ khi quyết toán thuế, phát hiện được những rủi ro tiềm ẩn, Unica kết hợp với giảng viên Nguyễn Biên Cương tổ chức Khóa đào tạo Chuyên đề đặc biệt cuối năm: "TRỌN BỘ KỸ THUẬT QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN".

Với nội dung đào tạo bám sát thực tế, phân tích chuyên sâu theo chuyên đề, và đi vào giải quyết theo tình huống thực tế, sẽ giúp cho học viên nắm bắt kiến thức, và vận dụng để phát hiện được những RỦI RO tiềm ẩn và GIẢI PHÁP cho DN của mình.

Danh sách

Phần 2 : Tổng quan về quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Phần 3 : Sai phạm về thu nhập chịu thuế
 • Bài 10: Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế
Phần 4 : Sai phạm về các khoản giảm trừ
 • Bài 11: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh
 • Bài 12: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm
 • Bài 13: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học
Phần 5 : Sai phạm về tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
 • Bài 14: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
 • Bài 15: Điều kiện để được làm bản cam kết 02/CK-TNCN
 • Bài 16: Thời điểm làm bản cam kết 02/CK-TNCN
Phần 6 : Phân tích 30 tình huống sai phạm thực tế về thuế TNCN
 • Bài 17: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi
 • Bài 18: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm
 • Bài 19: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm
 • Bài 20: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai
 • Bài 21: Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế
 • Bài 22: Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế
 • Bài 23: Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tính vào thu nhập chịu thuế
 • Bài 24: Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ
 • Bài 25: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm
 • Bài 26: Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty
 • Bài 27: Sai phạm lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế
 • Bài 28: Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
 • Bài 29: Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
 • Bài 30: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc
 • Bài 31: Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng
 • Bài 32: Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN
 • Bài 33: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ
 • Bài 34: Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng
 • Bài 35: Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN
 • Bài 36: Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ
 • Bài 37: Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm
 • Bài 38: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới
 • Bài 39: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ
 • Bài 40: Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản
 • Bài 41: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán
 • Bài 42: Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty
 • Bài 43: Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế
 • Bài 44: Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi
 • Bài 45: Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN
 • Bài 46: Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN
Phần 7 : Thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNCN với công thức thiết lập tự động
 • Bài 47: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm
 • Bài 48: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN
 • Bài 49: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động
 • Bài 50: Tổng kết khóa học

bookmark_border KHÓA HỌC CÙNG GIẢNG VIÊN

Nguyễn Biên Cương

Nguyễn Biên Cương

Giảng viên

CEO - Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN - ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội - Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dậy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU
Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp
Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán
Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,.....
Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,.......
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính
Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính
Thành viên hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

chevron_left
chevron_right

700.000 đ