Tìm kiếm

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework
Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework
chevron_left
chevron_right

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Đặng Kim Thi

Bài học:

52

Thời lượng:

04 Giờ 17 Phút

Số lượng bài học

52

Thời lượng

04 Giờ 17 Phút

Khóa học phù hợp với

- Người muốn học về lập trình

Hồ sơ giảng viên

Đặng Kim Thi

Đặng Kim Thi

Giảng viên

Tổng quan

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3
Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm. 
Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:
+ Tạo ứng dụng web theo kiến trúc MVC: Ứng dụng tinh gọn, dễ dàng tuỳ biến và bảo trì
+ Thực hiện điều hướng trang web thông qua route của Laravel
+ Tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua hệ thống ORM có sẵn của Laravel
+ Tương tác với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng lệnh SQL 
+ Xây dựng website với toàn bộ các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, Truy Vấn 
+ Thiết lập và xây dựng kiến trúc cơ sở dữ liệu thông qua các file PHP.
+ Tạo layout chung cho ứng dụng web 
+ Từ làm một website ứng dụng ToDoList từ đầu tới cuối với đầy đủ tính năng thao tác với cơ sở dữ liệu
 
Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

Danh sách

Phần 1 : Giới thiệu khoá học
 • Bài 1: Giới thiệu khoá học
Phần 2 : Thiết lập môi trường local
Phần 3 : Định tuyến Route
 • Bài 10: Giới thiệu về Route
 • Bài 11: Tạo 1 route mới
 • Bài 13: Route có tham số
 • Bài 14: Thách thức Route
 • Bài 15: Giải pháp Route
 • Bài 16: Uỷ quyền trong route
Phần 4 : Điều khiển Controller
 • Bài 17: Giới thiệu về Controller
 • Bài 18: Lỗi thường gặp với Controller
 • Bài 19: Truyền tham số trong Controller
Phần 5 : Hiển thị View
 • Bài 20: Giới thiệu về Blade Teamplate
 • Bài 21: Tạo mới Blade Template
 • Bài 22: Tạo mới 1 trang web
 • Bài 23: Thách thức Blade Template
 • Bài 24: Giải pháp Blade Template
Phần 6 : Làm việc với cơ sở dữ liệu
 • Bài 25: Cấu hình PhpMyadmin
 • Bài 26: Kết nối với cơ sở dữ liệu
 • Bài 27: Tạo và xoá bảng
 • Bài 28: Tạo và xoá cột
Phần 7 : Sử dụng lệnh SQL trong Laravel
 • Bài 29: Thêm dữ liệu
 • Bài 30: Truy vấn dữ liệu
 • Bài 31: Cập nhật dữ liệu
 • Bài 32: Xoá dữ liệu
Phần 8 : Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM
 • Bài 33: Đọc dữ liệu
 • Bài 34: Tìm kiếm bản ghi
 • Bài 35: Tìm kiếm nâng cao
 • Bài 36: Thêm mới bản ghi
 • Bài 37: Cập nhật bản ghi
 • Bài 38: Xoá bản ghi
Phần 9 : Dự Án : ToDo List
 • Bài 39: Khởi tạo dự án
 • Bài 40: Cấu hình tên miền ảo
 • Bài 41: Kết nối với cơ sở dữ liệu
 • Bài 42: Tạo bảng Task thông qua migrate
 • Bài 43: Tạo model Task
 • Bài 44: Route cho ứng dụng
 • Bài 45: Tạo master layout
 • Bài 46: Tạo trang chủ Task
 • Bài 47: Thực hiện validate trong Route
 • Bài 48: Sửa trang thông báo lỗi
 • Bài 49: Thêm mới Task vào database
 • Bài 50: Hiển thị Task đã có
 • Bài 51: Xoá Task hiện có
Phần 10 : Tổng kết
 • Bài 52: Tổng kết khóa học

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

800.000 đ