Tìm kiếm

Tôn trọng điểm khác biệt

Nội dung học
Icon Autoplay
IconBáo lỗi

Hồ sơ giảng viên

Đánh giá khóa học

Tổng quan

Khóa học trang bị cho các con những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho con những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.