Tìm kiếm

Nội dung học
Icon Autoplay
IconBáo lỗi

Hồ sơ giảng viên

Nhóm giáo viên

Nhóm giáo viên

Giáo viên

Đánh giá khóa học

Tổng quan

Khóa học trang bị cho các con những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho con những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

Tài liệu

Icon
Khóa học này không có tài liệu đính kèm

Hỏi đáp

Nhập nội dung thảo luận
Danh sách thảo luận mới nhất

Không có bình luận nào!