Tìm kiếm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 

1.      Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

·         Mục đích thu thập:

-          Quản lý thông tin đăng ký và sử dụng dịch vụ của Thành viên.

-          Quản lý lưu lượng thành viên sử dụng dịch vụ, số lượng Thành viên.

-          Liên hệ, xác nhận, hỗ trợ chăm sóc Thành viên và bảo vệ quyền lợi Người mua trong một số trường hợp cụ thể.

-          Sử dụng các hoạt động trong phạm vi sử dụng thông tin.

·         Các thông tin thu thập:

-          Họ và tên/ tên đăng nhập.

-          Ngày, tháng, năm sinh.

-          Số chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp (nếu cần).

-          Địa chỉ liên hệ (nếu cần).

-          Số điện thoại, địa chỉ email.

-          Số tài khoản, số thẻ thanh toán (nếu cần).

·         Các cá nhân khi đăng ký là Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin thu thập nêu trên và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin cung cấp. Sàn giao dịch mobiedu.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

2.      Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT mobiedu.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

·         Cung cấp các dịch vụ đến thành viên,

·         Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT mobiedu.vn,

·         Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên,

·         Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt,

·         Trong trường hợp có yêu cầu và/ hoặc theo quy định của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT mobiedu.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

3.      Thời gian lưu trữ thông tin:

mobiedu.vn lưu trữ thông tin tối thiểu 06 tháng trong suốt thời gian thành viên hoạt động trên website để gửi thông báo hoặc gửi các trao đổi thông tin giữa thành viên và sàn giao dịch, trừ trường hợp thành viên có nhu cầu ngừng hoạt động hoặc có yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản của mình, mobiedu.vn sẽ xác thực các yêu cầu này để hủy bỏ thông tin được lưu trữ tại máy chủ của website.

4.      Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin thành viên:

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

·         Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

·         Tổng Công ty Viễn thông MobiFone - đơn vị chủ quản của Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Nhà nước – đại diện quản lý Vốn Nhà nước: Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp – chủ sở hữu Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

·         Các đối tác có ký Hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Trung tâm Dịch vụ số MobiFone - Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận Hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành cung cấp dịch vụ và/hoặc hỗ trợ thành viên sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

·         Các cơ quan, tổ chức nhà nước theo quy định của Pháp luật.

·         Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Sàn giao dịch mobiedu.vn là đơn vị hòa giải.

 

5.      Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

·         Tên đơn vị: TRUNG TÂM DỊCH VỤ SỐ MOBIFONE – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

·         Trụ sở chính: Số 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

·         Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 8, Tòa nhà MobiFone – Duy Tân, số 5/82 đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.