Tìm kiếm

Pháp luật kế toán
Pháp luật kế toán
chevron_left
chevron_right

Pháp luật kế toán

Hồ Thị Hải Ngân

Bài học:

30

Thời lượng:

03 Giờ 17 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

30

Thời lượng

03 Giờ 17 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Chủ doanh nghiệp

- Nhân viên kế toán

Hồ sơ giảng viên

Tổng quan

Kế toán đơn giản là thông tin. Nhiệm vụ của kế toán viên là cung cấp thông tin cho những người sử dụng khác nhau như các cổ đông, ngân hàng đối tác, các nhân viên quản trị cấp cao để đưa ra các quyết sách kinh tế. Những người này sử dụng thông tin kế toán với các mục đích khác nhau…Nghiên cứu kế toán và vận dụng kế toán vào thực tiễn theo quy định của luật, chuẩn mực, chế độ và hướng dẫn của thông tư là điều quan tâm hàng đầu của các nhà kế toán chuyên nghiệp.

Khóa học đúc kết ngắn gọn về công việc của một kế toán chuyên nghiệp, quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp, từ khi Doanh Nghiệp mới thành lập đến quyết toán THUẾ tại Doanh Nghiệp.

 

Danh sách

Phần 2 : SỔ SÁCH KẾ TOÁN
 • Bài 4: Mở và ghi sổ kế toán
 • Bài 5: Bảng Hệ thống tài khoản kế toán
 • Bài 6: Kiểm tra đối chiếu giữa sổ sách kế toán, tờ khai
 • Bài 7: In và lưu trữ Sổ sách kế toán
 • Bài 8: Báo cáo tài chính
 • Bài 9: Công văn giải trình gửi Cục/Chi cục thuế xin Gộp Báo cáo tài chính
Phần 3 : NGÂN HÀNG
 • Bài 10: Giới thiệu tổng quan về mối liên hệ giữa Doanh nghiệp và ngân hàng
 • Bài 11: Các điều kiện ràng buộc của ngân hàng với Doanh Nghiệp
 • Bài 12: Quy định, phân loại các chứng từ trong ngân hàng
 • Bài 13: Lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng của Cơ quan thuế là gì? Và cưỡng chế tài khoản Doanh Nghiệp
 • Bài 14: Hướng dẫn mở tài khoản, hóa đơn, mã số thuế bị đóng của Doanh Nghiệp
Phần 4 : QUYẾT TOÁN THUẾ CUỐI NĂM
 • Bài 15: Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân
 • Bài 16: Hạch toán thuế Thu nhập Doanh Nghiệp tạm tính
 • Bài 17: Phân tích Báo cáo tài chính
 • Bài 18: Kiểm soát hồ sơ, tài liệu là tính bắt buộc để hạn chế chi phí bị xuất toán
 • Bài 19: Thủ tục ghi nhận Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ vào chi phí được trừ
 • Bài 20: Kế toán hàng tồn kho và những lỗi cần tránh
 • Bài 21: Xử lý hàng tồn kho kém phẩm chất theo đúng quy định
 • Bài 22: Lập kế hoạch Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp
 • Bài 23: Các công tác chuẩn bị khi Quyết toán Thuế
Phần 5 : QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP
 • Bài 24: Quy trình thanh tra và kiểm tra thuế tại Doanh Nghiệp
 • Bài 25: Cách điều chỉnh khi có sai sót, nhầm lẫn và đã có quyết định của cơ quan thuế
 • Bài 26: Biên bản họp của Đội kiểm tra Thuế
 • Bài 27: Cách ghi nội dung Nộp thuế của Doanh Nghiệp
 • Bài 28: Công văn xin gia hạn thời gian Thanh tra và Kiểm tra thuế
 • Bài 29: Công việc của 1 người làm kế toán là làm những gì?
 • Bài 30: Tổng kết khóa học

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

chevron_left
chevron_right

60.000 đ

600.000 đ

90 %

0