Tìm kiếm

Pháp luật thuế
Pháp luật thuế
chevron_left
chevron_right

Pháp luật thuế

Hồ Thị Hải Ngân

Bài học:

38

Thời lượng:

03 Giờ 54 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

38

Thời lượng

03 Giờ 54 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Chủ doanh nghiệp

- Nhân viên kế toán

Hồ sơ giảng viên

Tổng quan

Có thể nói, thuế là hiện tượng tất yếu, xuất hiện và tồn tại cùng với các hiện tượng kinh tế - xã hội khác. Sự xuất hiện và phát triển của thuế gắn với mỗi giai đoạn, lợi ích mà nhà nước sử dụng nó là công cụ điều tiết nguồn thu của nền kinh tế xã hội ấy.
 
Pháp luật về thuế luôn là một lĩnh vực có tính chất phức tạp cao, dễ gây nhầm lẫn giữa các chế định về thuế khác nhau do vậy tôi xin được thống kê những kiến thức pháp lý cơ bản về thuế để các bạn có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.
 
 Khóa học của tôi sẽ đúc kết ngắn gọn về Quy trình thành lập Doanh Nghiệp.
 
- Quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp.
 
- Từ khi Doanh Nghiệp mới thành lập đến quyết toán cuối năm.

Danh sách

Phần 2 : HỒ SƠ DOANH NGHIỆP
Phần 3 : THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và ĐẶT IN HÓA ĐƠN
 • Bài 6: Thủ tục đăng ký áp dụng Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
 • Bài 7: Hướng dẫn thủ tục đặt in Hóa đơn Gía trị gia tăng và thủ tục mua Hóa đơn tại cơ quan thuế
Phần 4 : THUẾ MÔN BÀI VÀ CON DẤU DOANH NGHIỆP
 • Bài 8: Xác định mức Nộp thuế Môn bài của Doanh Nghiệp và Lập tờ khai, Nộp Thuế Môn Bài
 • Bài 9: Đăng ký, quản lý, và cách sử dụng Dấu tròn và dấu vuông của Doanh Nghiệp
Phần 5 : PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN
 • Bài 10: Pháp Luật về Hóa đơn
 • Bài 11: Giải pháp phòng ngừa Hóa đơn bất hợp pháp
 • Bài 12: Sử dụng bất hợp pháp Hóa Đơn
 • Bài 13: Giải pháp phòng ngừa sử dụng bất hợp pháp Hóa đơn
 • Bài 14: Xử lý hành vi sử dụng bất hợp pháp Hóa đơn hoặc sử dụng Hóa đơn bất hợp pháp theo Bộ Luật Hình sự
Phần 6 : KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
 • Bài 15: Cách viết Hóa đơn tại Doanh Nghiệp và viết tại Chi cục Thuế
 • Bài 16: Xử lý các trường hợp viết sai, mất, cháy và hỏng Hóa đơn Gía Trị Gia Tăng
 • Bài 17: Cách đọc các chỉ tiêu trên Hóa đơn
 • Bài 18: Lập Thông báo phát hành Hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn
 • Bài 19: Lập tờ khai Thuế Giá Trị Gia Tăng
 • Bài 20: Lập Kê Khai Bổ Sung điều chỉnh số thuế Giá Trị Gia Tăng phải nộp
 • Bài 21: Thực hành tính số thuế Giá Trị Gia Tăng phải nộp hoặc khấu trừ trong kỳ
 • Bài 22: Cách chuyển số dư còn được khấu trừ vào kỳ sau, và khắc phục lỗi sai của chỉ tiêu
 • Bài 23: Thực hành Bảng kê để theo dõi và quản lý Nợ thuế còn phải nộp, và cách xác nhận
Phần 7 : KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
 • Bài 24: Thủ tục đăng ký cấp Mã số thuế cá nhân cho nhân viên trên online và chứng từ gốc
 • Bài 25: Các khoản giảm trừ và các khoản được miễn thuế
 • Bài 26: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
 • Bài 27: Lập tờ khai và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
Phần 8 : KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Bài 28: Xác định Doanh thu và mức thuế suất
 • Bài 29: Xác định Chi phí theo nguyên tắc : Hợp pháp, hợp lý, hợp lệ
 • Bài 30: Xác định số thuế Thu nhập Doanh Nghiệp tạm nộp, và nộp thuế
 • Bài 31: Cách xử lý Chi phí mua hàng không có hóa đơn Giá Trị Gia Tăng đầu vào theo TT 96/2015/TTBTC
 • Bài 32: Hóa đơn tiền điện, nước mang tên Chủ nhà được kê khai như thế nào ở TT 96/2015/TTBTC
 • Bài 33: Cách phân biệt Chi phí kế toán và Chi phí Thuế
 • Bài 34: Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi quyết toán Thuế TNDN cuối năm
 • Bài 35: Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán Thuế TNDN cuối năm
 • Bài 36: Kê khai quyết toán Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp cuối năm
Phần 9 : NỘP THUẾ
 • Bài 37: Cách nộp thuế vào Ngân sách Nhà Nước
 • Bài 38: Tổng kết

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

chevron_left
chevron_right

600.000 đ