Tìm kiếm

Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ
Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ
chevron_left
chevron_right

Thành thạo Excel 2010 trong 3 giờ

Lê Quang Hải

Bài học:

30

Thời lượng:

03 Giờ 39 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

30

Thời lượng

03 Giờ 39 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Nhân viên văn phòng

- Sinh viên

Hồ sơ giảng viên

Lê Quang Hải

Lê Quang Hải

Giảng viên

Tổng quan

Bạn gặp nhiều khó khăn trong việc quản lí số liệu, hay trong công việc văn phòng? Hãy chấm dứt tất cả những điều này ngay hôm nay bằng cách khởi động với Excel 2010.

Excel 2010 chính là ứng dụng thích hợp và là người bạn đồng hành tốt nhất của nhân viên văn phòng, kế toán, những người thao tác nhiều với số liệu hay cả với sinh viên, học sinh để giúp họ giảm bớt thời gian trong việc quản lí dữ liệu một cách hiệu quả.

Chính vì thế, tôi đã xây dựng khóa học "Thành thạo Excel 2010 trong 03 giờ". Với nội dung bài học được chia nhỏ theo từng tính năng kết hợp với phương pháp thực hành trực quan, tôi sẽ giúp các bạn: Nắm vững các tính năng cơ bản nhất của Excel 2010 với thời gian nhanh nhất để giúp bạn vận dụng thành thạo các hàm tính cơ bản vào công việc, bảo mật file excel, đồng thời quản lí tài liệu một cách hiệu quả.

 

Danh sách

Phần 1 : Tổng quan
 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan về Excel 2010
Phần 2 : Các thao tác trên Excel
Phần 3 : Các phép tính trong Excel
 • Bài 10: Các phép tính cơ bản trong excel
 • Bài 11: Tính nhanh cho một vùng dữ liệu
 • Bài 12: Các phép so sánh logic
Phần 4 : Các hàm cơ bản trong Excel
 • Bài 13: Hàm giữa các trang tính và thực hành
 • Bài 14: Hàm tính tổng - SUM và thực hành
 • Bài 15: Hàm AVERAGE, MIN, MAX và thực hành
 • Bài 16: Hàm xử lý chuỗi ký tự - LEFT, RIGHT, MID, LEN và thực hành
 • Bài 17: Cách loại bỏ ký tự trống bị thừa trong đoạn văn bản
 • Bài 18: Hàm đếm - COUNT, COUNTA và thực hành
 • Bài 19: Vùng dữ liệu tương đối, tuyệt đối
 • Bài 20: Hàm xếp hạng - RANK và thực hành
 • Bài 21: Hàm điều kiện - IF và thực hành
 • Bài 22: Hàm AND, OR và thực hành
Phần 5 : Các thủ thuật vận dụng vào thực tế
 • Bài 23: Check trùng và kiểm tra dữ liệu
 • Bài 24: Sắp xếp và lọc dữ liệu nâng cao
 • Bài 25: Tìm kiếm và thay thế dữ liệu
 • Bài 26: Bảo mật dữ liệu
 • Bài 27: Theo dõi thống kê số liệu qua biểu đồ
 • Bài 28: Tách Họ và Tên trong Excel
 • Bài 29: Giới hạn và cảnh báo nhập dữ liệu trong vùng quy định
 • Bài 30: Tổng kết cuối khoá

600.000 đ