Tìm kiếm

Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z
chevron_left
chevron_right

Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z

Nguyễn Lê Hoàng

Bài học:

80

Thời lượng:

11 Giờ 51 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng văn phòng

Số lượng bài học

80

Thời lượng

11 Giờ 51 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng văn phòng

Khóa học phù hợp với

- Kế toán viên

Hồ sơ giảng viên

Nguyễn Lê Hoàng

Nguyễn Lê Hoàng

Giảng viên

Tổng quan

Khóa học Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A - Z, được giảng dạy bởi Giảng viên giàu kinh nghiệp – Nguyễn Lê Hoàng, gồm các nội dung chính:

Quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nắm rõ về doanh thu tính thuế và thu nhập khác

Tìm hiểu các khoản thu nhập miễn thuế

Xử lý chi phí ĐƯỢC TRỪ và  KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

Phân tích chuyên sâu các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ (tiền lương, khấu hao...vv)

Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương

Phân biệt thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Sự KHÁC BIỆT giữa thuế và kế toán về GHI NHẬN DOANH THU

Hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ cách ước tính doanh thu chi phí để tạm nộp thuế TNDN

Phân tích chuyên sâu các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hướng dẫn CHUYÊN SÂU về cách điều chỉnh TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN theo pháp luật thuế

Hướng dẫn chi tiết CÁCH BÓC TÁC chi phí không được trừ khi quyết toán thuế

Hướng dẫn cặn kẽ các trường hợp CHUYỂN LỖ khi tính thuế

Hướng dẫn cách tính thuế TNDN, làm thể nào để KHÔNG BỊ PHẠT CHẬM NỘP

Bảo vệ chi phí TỐI ƯU SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Hướng dẫn thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNDN full từ A-Z

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế TNDN

Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp.....

Danh sách

Phần 1 : Giới thiệu và quy định chung
Phần 2 : Doanh thu tính thuế
 • Bài 6: Thời điểm xác định doanh thu
 • Bài 7: So sánh thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN
 • Bài 8: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 1
 • Bài 9: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 2
 • Bài 10: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp - Phần 3
 • Bài 11: Sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán
 • Bài 12: Tình huống về thời điểm ghi nhận doanh thu
 • Bài 13: Chính sách giá bán - Tối ưu doanh thu
Phần 3 : Xử lý chi phí được trừ và không được trừ
 • Bài 14: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ - Phần 1
 • Bài 15: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ - Phần 2
 • Bài 16: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 1
 • Bài 17: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt - Phần 2
 • Bài 18: Xử lý chi phí do thiên tai hỏa hoạn, hư hỏng, hết date
 • Bài 19: Xử lý khấu hao TSCĐ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh
 • Bài 20: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
 • Bài 21: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc ghi chép trong sổ sách kế toán
 • Bài 22: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt khung khấu hao quy định
 • Bài 23: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt mức trần về giá trị khấu hao
 • Bài 24: Khấu hao đối với công trình trên đất
 • Bài 25: Xử lý khấu hao TSCĐ tạm dừng hoạt động
 • Bài 26: Xử lý chi phí vượt định mức, dự toán
 • Bài 27: Xử lý chi phí mua vào không có hóa đơn
 • Bài 28: Xử lý chi phí thuê tài sản của cá nhân
 • Bài 29: Xử lý chi phí tiền lương cho người lao động
 • Bài 30: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 1
 • Bài 31: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 2
 • Bài 32: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 1
 • Bài 33: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 2
 • Bài 34: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương - Phần 3
 • Bài 35: Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương
 • Bài 36: Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Cty TNHH một thành viên
 • Bài 37: Xử lý chi phí tiền lương trong hợp đồng giao khoán
 • Bài 38: Xử lý chi phí tiền lương, tiền công có tính chất vụ việc
 • Bài 39: Xử lý chi phí trang phục
 • Bài 40: Xử lý chi phí tiền ăn
 • Bài 41: Xử lý chi phí xăng xe, điện thoại
 • Bài 42: Xử lý chi phí công tác phí - Phần 1
 • Bài 43: Xử lý chi phí công tác phí - Phần 2
 • Bài 44: Xử lý chi phí điện, nước khi thuế địa điểm kinh doanh
 • Bài 45: Xử lý chi phí với tài sản không thỏa mãn là tài sản cố định
 • Bài 46: Xử lý chi phí lãi vay
 • Bài 47: Xử lý chi phí lãi vay khi quỹ tiền mặt ảo
 • Bài 48: Xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
 • Bài 49: Xử lý chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế
 • Bài 50: Xử lý chi phí phúc lợi
 • Bài 51: Xử lý chi phí tài trợ
 • Bài 52: Xử lý chi phí vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng
 • Bài 53: Kết luận chung về chi phí không được trừ
Phần 4 : Thu nhập khác, thu nhập miễn thuế và chuyển lỗ
 • Bài 54: Thu nhập khác
 • Bài 55: Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 56: Xác định lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ
 • Bài 57: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 1
 • Bài 58: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 2
 • Bài 59: Tình huống chuyển lỗ thực tế - Phần 3
 • Bài 60: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ
 • Bài 61: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần 5 : Hướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 62: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 1
 • Bài 63: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - Phần 2
 • Bài 64: Tình huống thực tế về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 65: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 1
 • Bài 66: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 2
 • Bài 67: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN - Phần 3
 • Bài 68: Một số điểm lưu ý khi ước tính doanh thu, chi phí
Phần 6 : Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 69: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 70: Giới thiệu tờ khai quyết toán thuế TNDN và căn cứ lập
 • Bài 71: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 1
 • Bài 72: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 2
 • Bài 73: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 3
 • Bài 74: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 4 - Xử lý chi phí không được trừ
 • Bài 75: Hướng dẫn điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN - Phần 5
 • Bài 76: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Phần 1
 • Bài 77: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp - Phần 2
 • Bài 78: Thực hành quyết toán thuế TNDN cho một doanh nghiệp cụ thể
 • Bài 79: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Bài 80: Tổng kết khóa học

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

chevron_left
chevron_right

800.000 đ