Tìm kiếm

Hệ thống giải pháp dành cho Doanh nghiệp - Nhà trường của mobiEdu

mobiEdu mSchool

mobiEdu TKB

Onluyen.vn

chevron_left
chevron_right

mobiEdu TKB - Giải pháp sắp xếp thời khóa biểu

Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu mobiEdu TKB cho phép tạo và quản lí dữ liệu thời khóa biểu của một nhà trường với tối đa 600 giáo viên và 300 lớp học mỗi buổi học tại 10 địa điểm khác nhau. Với thời gian xếp cực nhanh và kết quả xếp luôn làm hài lòng các khách hàng khó tính nhất.

Tiết kiệm

Nhà trường tiết kiệm được thời gian và công sức sắp xếp thời khóa biểu.

Linh hoạt

Nhà trường dễ dàng tạo thời khóa biểu mới khi thay đổi các yêu cầu đầu vào hay các ràng buộc liên quan đến môn học, giáo viên

Nhanh chóng

Phần mềm tự động sắp xếp thời khóa biểu nhanh chóng, có thể xuất thời khóa biểu sử dụng ngay mà không cần chỉnh sửa thủ công.

ĐIỂM NỔI BẬT

Xếp tự động 100% thời khóa biểu

Xếp tự động 100% thời khóa biểu

Phần mềm xếp tự động 100% thời khóa biểu sau khi nhà trường nhập đủ dữ liệu đầu vào và không bị lỗi logic.

Bản sao thời khóa biểu

Bản sao thời khóa biểu

Cho phép nhà trường tạo 2 bản sao thời khóa biểu. Khi có một số điều kiện đầu vào không thể sắp xếp trong thời khóa biểu gốc, nhà trường có thể chỉnh sửa tại bản sao thời khóa biểu.

Thông báo thời khóa biểu tự động

Thông báo thời khóa biểu tự động

Cho phép nhà trường gửi thời khóa biểu cho giáo viên, học sinh qua email/số điện thoại đã đăng kí.