Tìm kiếm

Có thể thay đổi khóa học sau khi đã mua hay không?

visibility6759

Hiện tại, chính sách của mobiEdu chưa cho phép hoàn trả hay thay đổi các khóa học đã mua và thanh toán thành công.

Bạn có th
tìm hiểu thêm các khóa học khác để nâng cao kiến thức với hệ sinh thái giáo dục mobiEdu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

0 người thấy hữu ích

Bạn có thêm câu hỏi khác, hãy đặt câu hỏi ngay tại đây