Tìm kiếm

Làm thế nào để tương tác với giảng viên?

visibility5654

Các khóa học là các video thu sẵn nên bạn không thể giao tiếp trực tiếp với giảng viên. Tuy nhiên, bạn có thể đặt các câu hỏi trong mục bình luận của mỗi bài giảng để được giải đáp.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

0 người thấy hữu ích

Bạn có thêm câu hỏi khác, hãy đặt câu hỏi ngay tại đây