Tìm kiếm

Tài khoản trên mobiEdu có thể thay đổi được không?

visibility5728

Bạn có thể thay đổi các thông tin các nhân trong mục "Tài khoản của tôi" > "Hồ sơ của tôi".


Các thông tin có thể thay đổi bao gồm:
- Ảnh minh họa (định dạng png, jpg, jpeg và có dung lượng tối đa là xxx MB)
- Họ tên (định dạng text, tối đa không quá 64 kí tự)
- Ngày sinh, giới tính
- Mật khẩu
- Địa chỉ email

Bên cạnh đó, bạn có thể lựa chọn liên kết/ hủy liên kết với Google và Facebook.


Lưu ý:
- Bạn không có quyền thay đổi số điện thoại, vì vậy hãy cân nhắc khi lựa chọn số điện thoại để đăng kí.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

0 người thấy hữu ích

Bạn có thêm câu hỏi khác, hãy đặt câu hỏi ngay tại đây