Tìm kiếm

Tôi có thể nhìn thấy khóa học đã mua tặng người khác không?

visibility5610

Bạn không thể nhìn thấy khóa học đã mua tặng người khác trong mục "Khóa học của tôi". Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra các khóa học đã mua cho bản thân hoặc mua tặng tại mục "Đơn hàng"

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?

0 người thấy hữu ích

Bạn có thêm câu hỏi khác, hãy đặt câu hỏi ngay tại đây