Tìm kiếm

Giáo dục 4.0

Ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống không còn xa lạ trong thời đại đổi mới. Nhưng thế nào là giáo dục 4.0, làm thế nào để công nghệ trở thành công cụ hữu ích chứ không phải "gánh nặng" trong giáo dục? Câu trả lời và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong chuyên mục "Giáo dục 4.0" của mobiEdu.

Tất cả các chủ đề

Khám phá thêm các tin tức hấp dẫn trên mobiEdu theo từng chủ đề.