Tìm kiếm

Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
chevron_left
chevron_right

Học thủ khoa

Số khóa học:

8

Thời lượng:

99 Giờ

6.000 đ/Ngày

2.392.000 đ

EPU - EduPlus mSkill Học thủ khoa

Số khóa học:

8

Thời lượng:

99 Giờ

Khóa học phù hợp với

- Học sinh từ lớp 4 đến lớp 11

- Học sinh cần ôn tập kiến thức các môn học Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh từ lớp 4 đến lớp 11

Tổng quan

Gói khóa học Học thủ khoa tổng hợp những video bài học trực tuyến với đầy đủ các môn học từ cấp 1 tới cấp 3, với 65 giáo viên nổi tiếng tại Hà Nội đang trực tiếp giảng dạy và hơn 6.000 các em học sinh đang theo học.

Danh sách

Lớp 4

91 Bài giảng

30 Giờ 15 Phút

Nhóm Giáo viên khối 4

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Toán lớp 4
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 1. Số có nhiều chữ số
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 2. Biểu thức chứa chữ
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 3. Số tự nhiên
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 4. Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 5. Trung bình cộng
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 6. Đơn vị đo thời gian. Biểu đồ
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 1. Cộng các số tự nhiên
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 2. Trừ các số tự nhiên
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 3. Bài toán tổng - hiệu
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 4. Nhân các số tự nhiên (phần I)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 5. Nhân các số tự nhiên (phần II)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 6. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 1)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 7. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 2)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 8. Một số yếu tố hình học
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 9. Chia các số tự nhiên (phần I)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 10. Chia các số tự nhiên (phần II)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 11. Chia cho số có nhiều chữ số
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 12. Chia cho số có nhiều chữ số (tiếp)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 13. Một số quy tắc chia nhẩm
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 14. Một số đơn vị đo diện tích
 • Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 1. Dấu hiệu chia hết
 • Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 2. Hình bình hành
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 1. Phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 2. Rút gọn. Quy đồng mẫu số các phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 3. So sánh phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 4. Cộng, trừ phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 5. Nhân, chia phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 6. Hình thoi
 • Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 1. Tỉ số. Bài toán tổng - tỉ
 • Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 2. Bài toán hiệu - tỉ
 • Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 3. Tỉ lệ bản đồ
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 4
 •  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.1
 •  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.2
 •  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.3
 •  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.1
 •  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.2
 •  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.3
 •  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.1
 •  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.2 
 •  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.3
 •  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.1
 •  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.2 
 •  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.3
 •  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.1
 •  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.2 
 •  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.3
 •  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.1
 •  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.2
 •  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.3
 •  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.1
 •  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.2 
 •  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.3
 •  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.1
 •  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.2 
 •  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.3
 •  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.1
 •  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.2 
 •  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.3
 •  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.1
 •  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.2 
 •  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.3
 •  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.1
 •  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.2 
 •  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.3
 •  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.1
 •  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.2 
 •  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.3
 •  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.1
 •  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.2 
 •  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.3
 •  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.1
 •  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.2 
 •  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.3
 •  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.1
 •  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.2 
 •  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.3
 •  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.1
 •  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.2 
 •  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.3
 •  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.1
 •  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.2 
 •  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.3
 •  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.1
 •  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.2 
 •  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.3
 •  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.1
 •  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.2 
 •  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.3
 •  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.1
 •  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.2 
 •  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.3

Lớp 5

115 Bài giảng

26 Giờ 1 Phút

Nhóm Giáo viên khối 5

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Toán lớp 5
 • Bài 1: Phân số thập phân
 • Bài 2: Hỗn số
 • Bài 3: Hỗn số ( Tiếp)
 • Bài 4a: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ thuận)
 • Bài 4b: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ nghịch)
 • Bài 5: Ôn tập bổ sung giải toán ( tổng - hiệu)
 • Bài 6: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Bài 7: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài 8: Đề-ca-mét vuông, hec-tô-mét vuông
 • Bài 9: Mi - li - mét vuông và bảng đơn vị đo di
 • Bài 10: Hec - ta
 • Bài 11: Khái niệm số thập phân
 • Bài 12: Khái niệm số thập phân ( tiếp)
 • Bài 13: Hàng của số thập phân Đọc, viết số thập
 • Bài 14: Số thập phân bằng nhau
 • Bài 15: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập
 • Bài 16: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập
 • Bài 17: So sánh 2 số thập phân
 • Bài 18: Viết các số đo diện tích dưới dạng số t
 • Bài 19: Cộng 2 số thập phân
 • Bài 20: Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 21: Trừ 2 số thập phân
 • Bài 22: Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên
 • Bài 23: Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân
 • Bài 24: Nhân 1 số thập phân với 10, 100, 1000
 • Bài 25: Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên
 • Bài 26: Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Bài 27: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số từ nhiên mà
 • Bài 28: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân
 • Bài 29: Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân
 • Bài 30: Tỉ số phần trăm
 • Bài 31: Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 32: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp)
 • Bài 33: Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp)
 • Bài 34: Hình tam giác
 • Bài 35: Diện tích hình tam giác
 • Bài 36: Hình thang
 • Bài 37: Diện tích hình thang
 • Bài 38: Hình tròn, đường tròn
 • Bài 39: Chu vi hình tròn
 • Bài 40: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Bài 41: Diện tích hình tròn
 • Bài 42: Hình hộp chữ nhật, Hình lập phương
 • Bài 43: Diện tích xung quanh và diện tích toàn
 • Bài 44: Diện tích xung quanh, diện tích toàn ph
 • Bài 45: Thể tích của 1 hình
 • Bài 46: Xăng - ti - mét khối Đề - xi - mét khối
 • Bài 47: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầ
 • Bài 48: Cộng số đo thời gian
 • Bài 49: Trừ số đo thời gian
 • Bài 50: Nhân số đo thời gian với 1 số
 • Bài 51: Chia số đo thời gian cho 1 số
 • Bài 52: Vận tốc
 • Bài 53: Quãng đường
 • Bài 54: Thời gian
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 5
 • Unit 1. What's your address:  Lesson 1
 • Unit 1. What's your address:  Lesson 2
 • Unit 1. What's your address:  Lesson 3
 • Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 1
 • Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 2
 • Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 3
 • Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 1
 • Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 2
 • Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 3
 • Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 1
 • Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 2
 • Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 3
 • Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 1
 • Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 2
 • Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 3
 • Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 1
 • Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 2
 • Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 3
 • Unit 7. How do you learn English:  Lesson 1
 • Unit 7. How do you learn English:  Lesson 2
 • Unit 7. How do you learn English:  Lesson 3
 • Unit 8. What are you reading:  Lesson 1
 • Unit 8. What are you reading:  Lesson 2
 • Unit 8. What are you reading:  Lesson 3
 • Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 1
 • Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 2
 • Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 3
 • Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 1
 • Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 2
 • Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 3
 • Unit 11. What's matter with you:  Lesson 1
 • Unit 11. What's matter with you:  Lesson 2
 • Unit 11. What's matter with you:  Lesson 3
 • Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 1
 • Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 2
 • Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 3
 • Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 1
 • Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 2
 • Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 3
 • Unit 14. What happened in the story:  Lesson 1
 • Unit 14. What happened in the story:  Lesson 2
 • Unit 14. What happened in the story:  Lesson 3
 • Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 1
 • Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 2
 • Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 3
 • Unit 16. Where's the post office:  Lesson 1
 • Unit 16. Where's the post office:  Lesson 2
 • Unit 16. Where's the post office:  Lesson 3
 • Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 1
 • Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 2
 • Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 3
 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 1
 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 2
 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 3
 • Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 1
 • Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 2
 • Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 3
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 1
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 2
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 3

Lớp 6

156 Bài giảng

76 Giờ 42 Phút

Nhóm Giáo viên khối 6

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Ngữ văn lớp 6
 • Học Kỳ I: Bài 1. Con rồng cháu tiên
 • Học Kỳ I: Bài 2. Từ và cấu tạo từ tiếng việt
 • Học Kỳ I: Bài 3. Giao tiếp, văn bản và phương pháp biểu đạt
 • Học Kỳ I: Bài 4. Thánh Gióng
 • Học Kỳ I: Bài 5. Từ mượn
 • Học Kỳ I: Bài 6. Tìm hiểu chung về văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 7. Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Học Kỳ I: Bài 8. Nghĩa của từ
 • Học Kỳ I: Bài 9. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 10. Sự tích Hồ Gươm
 • Học Kỳ I: Bài 11. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 12. Thạch Sanh
 • Học Kỳ I: Bài 13. Em bé thông minh
 • Học Kỳ I: Bài 14. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
 • Học Kỳ I: Bài 15. Lời văn, đoạn văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 16. Chữa lỗi dùng từ
 • Học Kỳ I: Bài 17. Cây bút thần
 • Học Kỳ I: Bài 18. Danh từ - Cụm danh từ
 • Học Kỳ I: Bài 19. Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 20. Ông lão đánh cá và con cá vàng
 • Học Kỳ I: Bài 21. Ếch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi
 • Học Kỳ I: Bài 22. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
 • Học Kỳ I: Bài 23. Treo biển; Lợn cưới áo mới
 • Học Kỳ I: Bài 24. Số từ và lượng từ
 • Học Kỳ I: Bài 25. Kể chuyện tưởng tượng
 • Học Kỳ I: Bài 26. Con hổ có nghĩa
 • Học Kỳ I: Bài 27. Động từ; Cụm động từ
 • Học Kỳ I: Bài 28. Mẹ hiền dạy con
 • Học Kỳ I: Bài 29. Tính từ và cụm tính từ
 • Học Kỳ I: Bài 30. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng
 • Học Kỳ II: Bài 1 Bài học đường đời đầu tiên
 • Học Kỳ II: Bài 2. Phó từ
 • Học Kỳ II: Bài 3. Tìm hiểu chung về văn miêu tả
 • Học Kỳ II: Bài 4. Sông nước Cà Mau
 • Học Kỳ II: Bài 5. So sánh
 • Học Kỳ II: Bài 6. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
 • Học Kỳ II: Bài 7. Bức tranh của em gái tôi
 • Học Kỳ II: Bài 8. Vượt thác
 • Học Kỳ II: Bài 9. Phương pháp tả cảnh
 • Học Kỳ II: Bài 10. Buổi học cuối cùng
 • Học Kỳ II: Bài 11. Nhân hóa
 • Học Kỳ II: Bài 12. Đêm nay Bác không ngủ
 • Học Kỳ II: Bài 13. Phương pháp tả người
 • Học Kỳ II: Bài 14. Ẩn dụ
 • Học Kỳ II: Bài 15. Hoán dụ
 • Học Kỳ II: Bài 16. Lượm
 • Học Kỳ II: Bài 17. Cô Tô
 • Học Kỳ II: Bài 18. Cây tre Việt Nam
 • Học Kỳ II: Bài 19. Câu trần thuật đơn
 • Học Kỳ II: Bài 20. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
 • Học Kỳ II: Bài 21. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 7 - Miêu tả sáng tạo
 • Học Kỳ II: Bài 22. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
 • Học Kỳ II: Bài 23. Viết đơn - Luyện tập các viết đơn và sửa lỗi
 • Học Kỳ II: Bài 24. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 6
 • Unit 1.Lesson 1.1
 • Unit 1.Lesson 1.2
 • Unit 1.Lesson 1.3
 • Unit 2.Lesson 2.1
 • Unit 2.Lesson 2.2
 • Unit 2.Lesson 2.3
 • Unit 3.Lesson 3.1
 • Unit 3.Lesson 3.2
 • Unit 3.Lesson 3.3
 • Unit 4.Lesson 4.1
 • Unit 4.Lesson 4.2
 • Unit 4.Lesson 4.3
 • Unit 5.Lesson 5.1
 • Unit 5.Lesson 5.2
 • Unit 5.Lesson 5.3
 • Unit 6.Lesson 6.1
 • Unit 6.Lesson 6.2
 • Unit 6.Lesson 6.3
 • Unit 7.Lesson 7.1
 • Unit 7.Lesson 7.2
 • Unit 7.Lesson 7.3
 • Unit 8.Lesson 8.1
 • Unit 8.Lesson 8.2
 • Unit 8.Lesson 8.3
 • Unit 9.Lesson 9.1
 • Unit 9.Lesson 9.2
 • Unit 9.Lesson 9.3
 • Unit 10.Lesson 10.1
 • Unit 10.Lesson 10.2
 • Unit 10.Lesson 10.3
 • Unit 11.Lesson 11.1
 • Unit 11.Lesson 11.2
 • Unit 11.Lesson 11.3
 • Unit 12.Lesson 12.1
 • Unit 12.Lesson 12.2
 • Unit 12.Lesson 12.3
Tổng ôn Toán lớp 6
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 3. Ghi số tự nhiên
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 6. Phép trừ và phép chia
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 7. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 8. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 9. Thứ tự thực hiện phép tính
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 13. Ước và bội
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 16. Ước chung và bội chung
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 17. Ước chung lớn nhất
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 1. Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 3. Cộng hai số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 4. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 5. Trừ hai số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 6. Quy tắc dấu ngoặc
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 7. Quy tắc chuyển vế
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 8. Nhân hai số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 9. Tính chất của phép nhân
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 10. Bội và ước của một số nguyên
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 1. Phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 2. Rút gọn, quy đồng phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 3. Phép cộng phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 4. Phép trừ phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 5. Phép nhân phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 6. Phép chia phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 7. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 8. Các quy tắc tìm giá trị liên quan đến phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 9. Tỉ số của hai số
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 2. Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 3. Tia
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 5. Chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 1. Góc
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 2. Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 3. Tia phân giác của một góc
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 4. Đường tròn và tam giác
Tổng ôn Vật lý lớp 6
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 1. Đo độ dài
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 2. Đo thể tích
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 3. Khối lượng – Đo khối lượng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 4. Lực – Hai lực cân bằng. Tác dụng của lực
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 5. Trọng lực – Đơn vị lực
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 6. Lực đàn hồi
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 7. Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 8. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 9. Máy cơ đơn giản
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 10. Mặt phẳng nghiêng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 11. Đòn bẩy
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 12. Ròng rọc
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 13. Ôn tập chương 1
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 1. Sự nở vì nhiệt của các chất
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 2. Nhiệt kế - Thang nhiệt độ
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 3. Sự nóng chảy và sự đông đặc
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 4. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 5. Sự sôi
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 6. Ôn tập chương 2

Lớp 7

161 Bài giảng

77 Giờ 24 Phút

Nhóm Giáo viên khối 7

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Ngữ văn lớp 7
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 1. Khái quát về văn bản nhật dụng
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 2. Cổng trường mở ra
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 3. Mẹ tôi
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 4. Cuộc chia tay của những con búp bê
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 5. Ôn tập và củng cố chương 1
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 1. Những câu hát về tình cảm gia đình
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 2. Những câu hát than thân, châm biếm
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Bánh trôi nước
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 5. Ôn tập và củng cố
 • CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
 • CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 2. Tục ngữ về con người và xã hội
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 1. Xa ngắm thác núi Lư
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 2. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 4. Ôn tập các văn bản thơ đường
 • CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 1. Cách làm bài văn biểu cảm
 • CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 2. Các dạng bài văn biểu cảm
 • CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Cảnh khuya - Rằm tháng riêng
 • CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Tiếng gà trưa
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Một thứ quà của lúa non - Cốm
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Ca Huế trên sông Hương
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Củng cố và ôn luyện
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát văn nghị luận và truyện hiện đại
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Ý nghĩa văn chương
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Sống chết mặc bay ( tiết 1)
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Sống chết mặc bay ( tiết 2)
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 1. Từ ghép – từ láy
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 2. Đại từ- Quan hệ từ
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 3. Từ Hán Việt
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 4. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 5. Từ đồng âm
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 6. Thành ngữ
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 7. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 1)
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 8. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 2)
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 1. Rút gọn câu
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 2. Câu đặc biệt
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 3. Thêm trạng ngữ cho câu
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 4. Chuyển câu chủ động thành câu bị động
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 5. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
 • CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 1. Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng
 • CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 2. Dấu gạch ngang
 • CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 1. Phép luận luận chứng minh
 • CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 2. Phép lập luận giải thích
 • CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 3. Luyện tập và hướng dẫn làm bài văn số 6
 • CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 1. Văn bản đề nghị
 • CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 2. Văn bản báo cáo
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 7
 • Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.1. Vocabulary
 • Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.2. Grammar
 • Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 2. Health:  Lesson 2.1. Vocabulary
 • Unit 2. Health:  Lesson 2.2. Grammar
 • Unit 2. Health:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 3. Community Service:  Lesson 3.1. Vocabulary
 • Unit 3. Community Service:  Lesson 3.2. Grammar
 • Unit 3. Community Service:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.1. Vocabulary
 • Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.2. Grammar
 • Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.1. Vocabulary
 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.2. Grammar
 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.1. Vocabulary
 • Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.2. Grammar
 • Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 7. Traffic:  Lesson 7.1. Vocabulary
 • Unit 7. Traffic:  Lesson 7.2. Grammar
 • Unit 7. Traffic:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 8. Films:  Lesson 8.1. Vocabulary
 • Unit 8. Films:  Lesson 8.2. Grammar
 • Unit 8. Films:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.1. Vocabulary
 • Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.2. Grammar
 • Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.1. Vocabulary
 • Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.2. Grammar
 • Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.1. Vocabulary
 • Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.2. Grammar
 • Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.1. Vocabulary
 • Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.2. Grammar
 • Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation
Tổng ôn Toán lớp 7
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 6. Tỉ lệ thức
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 9. Làm tròn số
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 11. Số thực
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 13. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 14. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 15. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 16. Hàm số
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 17. Mặt phẳng toạ độ
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 21. Biểu đồ
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 22. Số trung bình cộng
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 23. Khái niệm về biểu thức đại số
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 24. Giá trị của một biểu thức đại số
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 25. Đơn thức
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 26. Đơn thức đồng dạng
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 27. Đa thức
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 28. Cộng, trừ đa thức
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 29. Đa thức một biến
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 30. Cộng, trừ đa thức một biến
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 31. Nghiệm của đa thức một biến
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 32. Hai góc đối đỉnh
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 33. Hai đường thẳng vuông góc
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 35. Hai đường thẳng song song
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 36. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 37. Từ vuông góc đến song song
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 38. Định lí
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 40. Hai tam giác bằng nhau
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 44. Tam giác cân
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 45. Định lí Py-ta-go
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 50. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 51. Tính chất tia phân giác của một góc
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 52. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 53. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 54. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 55. Tính chất ba đường cao của tam giác
Tổng ôn Vật lý lớp 7
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng. Sự truyền ánh sáng
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 2. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 3. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 4. Gương cầu lồi. Gương cầu lõm
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 1
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 1. Nguồn âm
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 2. Các đặc điểm của âm
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 3. Môi trường truyền âm
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 4. Phản xạ âm – Tiếng vang. Chống ô nhiễm tiếng ồn
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 2
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Sự nhiễm điện do cọ xát
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Hai loại điện tích
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Dòng điện – Nguồn điện. Sơ đồ mạch điện
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Các tác dụng của dòng điện
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Cường độ dòng điện
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Hiệu điện thế
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song

Lớp 8

208 Bài giảng

99 Giờ 34 Phút

Nhóm Giáo viên khối 8

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Hóa học lớp 8
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 1. Chất
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 2. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 1)
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 3. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 2)
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 4. Đơn chất và hợp chất – phân tử
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 5. Công thức hóa học
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 6. Hóa trị
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 7. Ôn tập Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 1. Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 2. Định luật bảo toàn khối lượng
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 3. Phương trình hóa học
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 4. Ôn tập Phản ứng hóa học
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 1. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, lượng chất
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 2. Tỉ khối của chất khí
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 3. Tính theo công thức hóa học (phần 1)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 4. Tính theo công thức hóa học (phần 2)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 5. Tính theo phương trình hóa học (phần 1)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 6. Tính theo phương trình hóa học (phần 2)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 7. Ôn tập Mol và tính toán hóa học
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng – Điều chế khí oxi
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 2. Bài tập về oxi
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 3. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 4. Oxit
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 5. Không khí – Sự cháy
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 6. Ôn tập Oxi - Không khí
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng hiđro
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 2. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 3. Nước
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 4. Axit – Bazơ – Muối
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 5. Ôn tập Hiđro - Nước
 • CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 1. Dung dịch – Độ tan
 • CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 2. Nồng độ dung dịch
 • CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 3. Ôn tập Dung dịch
Tổng ôn Ngữ văn lớp 8
 •  Bài 1. Tôi đi học
 •  Bài 2. Trong lòng mẹ
 •  Bài 3. Tức nước vỡ bờ
 •  Bài 4. Lão Hạc
 •  Bài 5. Thuế máu
 •  Bài 6. Cô bé bán diêm
 •  Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió
 •  Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
 •  Bài 9. Hai cây phong
 •  Bài 10. Thông tin về ngày trái đất năm 2000
 •  Bài 11. Ôn dịch thuốc lá
 •  Bài 12. Bài toán dân số
 •  Bài 13. Đập đá ở Côn Lôn
 •  Bài 14. Trường từ vựng
 •  Bài 15. Từ tượng hình, từ tượng thanh
 •  Bài 16. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 •  Bài 17. Trợ từ, thán từ
 •  Bài 18. Tình thái từ
 •  Bài 19. Câu ghép
 •  Bài 20. Nói quá, nói giảm nói tránh
 •  Bài 21. Ôn luyện về dấu câu
 •  Bài 22. Tính thống nhất về chủ đề và bố cục của văn bản
 •  Bài 23. Xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn bản
 •  Bài 24. Tóm tắt và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 •  Bài 25. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Luyện tập
 •  Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh
 •  Bài 27. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
 •  Bài 28. Ông đồ
 •  Bài 29. Nhớ rừng
 •  Bài 30. Nhớ rừng
 •  Bài 31. Khi con tu hú
 •  Bài 32. Tức cảnh Pác Bó
 •  Bài 33. Ngắm trăng, Đi đường
 •  Bài 34. Câu nghi vấn
 •  Bài 35. Câu cầu khiến
 •  Bài 36. Câu cảm thán
 •  Bài 37. Câu trần thuật
 •  Bài 38. Câu phủ định
 •  Bài 39. Chiếu dời đô
 •  Bài 40. Hịch tướng sĩ
 •  Bài 41. Nước Đại Việt ta
 •  Bài 42. Bàn luận về phép học
 •  Bài 43. Viết đoạn trong văn bản thuyết minh
 •  Bài 44. Thuyết minh một thể loại văn học
 •  Bài 45. Thuyết minh về một phương pháp cách làm
 •  Bài 46. Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
 •  Bài 47. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
 •  Bài 48. Đi bộ ngao du
 •  Bài 49. Hành động nói
 •  Bài 50. Hội thoại
 •  Bài 51. Lựa chọn trật tự từ trong câu
 •  Bài 52. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic)
 •  Bài 53. Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 •  Bài 54. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 •  Bài 55. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố tự sự vào văn nghị luận
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 8
 • Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.1. Vocabulary
 • Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.2. Grammar
 • Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.1. Vocabulary
 • Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.2. Grammar
 • Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.1. Vocabulary
 • Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.2. Grammar
 • Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.1. Vocabulary
 • Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.2. Grammar
 • Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.1. Vocabulary
 • Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.2. Grammar
 • Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.1. Vocabulary
 • Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.2. Grammar
 • Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 7. Pollution:  Lesson 7.1. Vocabulary
 • Unit 7. Pollution:  Lesson 7.2. Grammar
 • Unit 7. Pollution:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.1. Vocabulary
 • Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.2. Grammar
 • Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.1. Vocabulary
 • Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.2. Grammar
 • Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 10. Communication:  Lesson 10.1. Vocabulary
 • Unit 10. Communication:  Lesson 10.2. Grammar
 • Unit 10. Communication:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.1. Vocabulary
 • Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.2. Grammar
 • Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.1. Vocabulary
 • Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.2. Grammar
 • Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation
Tổng ôn Toán lớp 8
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 1. Phân thức đại số
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 2. Tính chất cơ bản của phân thức
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 3. Rút gọn phân thức
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 4. Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 6. Phép trừ các phân thức đại số
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 8. Phép chia các phân thức đại số
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 9. Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 1. Mở đầu về phương trình
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 2. Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 3. Phương trình đưa được về dạng ax+b=0
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 4. Phương trình tích
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 5. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Chương III – PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 7. Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)
 • Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 1. Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 3. Bất phương trình một ẩn
 • Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 4. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Chương IV – BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN:  Bài 5. Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 1. Tứ giác
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 2. Hình thang
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 3. Hình thang cân
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 4. Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 5. Đối xứng trục
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 6. Hình bình hành
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 7. Đối xứng tâm
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 8. Hình chữ nhật
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 9. Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 10. Hình thoi
 • Chương V – TỨ GIÁC:  Bài 11. Hình vuông
 • Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 1. Đa giác. Đa giác đều
 • Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 2. Diện tích hình chữ nhật
 • Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 3. Diện tích tam giác
 • Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 4. Diện tích hình thang
 • Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 5. Diện tích hình thoi
 • Chương VI - ĐA GIÁC. DIỆN TÍCH ĐA GIÁC:  Bài 6. Diện tích đa giác
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 1. Định lí Ta-lét trong tam giác
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 2. Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 3. Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 4. Khái niệm hai tam giác đồng dạng
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 5. Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 6. Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 7. Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 8. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Chương VII – TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG:  Bài 9. Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 1. Hình hộp chữ nhật
 • Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 2. Hình lăng trụ đứng
 • Chương VIII – HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU:  Bài 3. Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
Tổng ôn Vật lý lớp 8
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 1. Chuyển động cơ học
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 2. Vận tốc
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 3. Chuyển động đều - Chuyển động không đều
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 4. Biểu diễn lực
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 5. Sự cân bằng lực - Quán tính
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 6. Lực ma sát
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 7. Áp suất
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 8. Áp suất chất lỏng. Áp suất khí quyển
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 9. Bình thông nhau - Máy nén thủy lực
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 11. Sự nổi
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 12. Công cơ học. Định luật về công
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 13. Công suất
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 14. Cơ năng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC:  Bài 15. Ôn tập chương I
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 16. Cấu tạo chất
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 17. Sự chuyển động của nguyên tử, phân tử
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 18. Nhiệt năng
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 19. Dẫn nhiệt - Cách nhiệt
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 20. Đối lưu - Bức xạ nhiệt
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 21. Công thức tính nhiệt lượng
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 22. Phương trình cân bằng nhiệt
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC:  Bài 23. Ôn tập chương II
Lớp 9

star 5

Lớp 9

215 Bài giảng

11 Giờ 2 Phút 11 Giây

Nhóm Giáo viên khối 9

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Hóa học lớp 9
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 1. Tính chất hóa học của oxit
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 2. Một số oxit quan trọng (phần 1) CaO
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 3. Một số oxit quan trọng (phần 2) SO2
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 4. Tính chất hóa học của axit
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 5. Axit sunfuric
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 6. Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 8. Một số bazơ quan trọng (phần 1) NaOH
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 9. Một số bazơ quan trọng (phần 2) Ca(OH)2
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 10. Tính chất hóa học của muối
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 11. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ
 • CHƯƠNG 1. CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ:  Bài 12. Luyện tập các loại hợp chất vô cơ
 • CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 1. Tính chất của kim loại
 • CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại
 • CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 3. Nhôm – Sắt
 • CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 4. Luyện tập kim loại
 • CHƯƠNG 2. KIM LOẠI:  Bài 5. Ôn tập học kì
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 1. Tính chất của phi kim
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 2. Clo (phần 1)
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 3. Clo (phần 2)
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 4. Cacbon
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 5. Oxit của cacbon
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 6. Axit cacbonic – Muối cacbonat
 • CHƯƠNG 3. PHI KIM:  Bài 7. Luyện tập Phi kim
 • CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 1. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 2. Metan
 • CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 3. Etilen
 • CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 4. Axetilen
 • CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 5. Benzen
 • CHƯƠNG 4. HIĐROCACBON – NHIÊN LIỆU:  Bài 6. Luyện tập Hiđrocacbon
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 1. Rượu etylic
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 2. Axit axetic
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 3. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 4. Chất béo
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 5. Luyện tập Rượu etylic, axit axetic, chất béo
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 6. Glucozơ và saccarozơ
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 7. Tinh bột và xenlulozơ
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 8. Protein - Polime
 • CHƯƠNG 5. DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON - POLIME:  Bài 9. Luyện tập Dẫn xuất của hiđrocacbon
Tổng ôn Ngữ văn lớp 9
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 1. Cấu tạo từ (đơn, ghép - láy tượng hình, tượng thanh)
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 2. Từ loại (danh, số, chỉ, động, tính, phó, đại, quan hệ, lượng, trợ, thán)
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 3. Nghĩa của từ, từ nhiều nghĩa, hiện tượng chuyển nghĩa, nghĩa tường minh, nghĩa hàm ý
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 4. Từ vay mượn (từ Hán Việt)
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 5. Trường từ vựng, vốn từ
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 6. Câu phân loại theo cấu tạo ngữ pháp
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 7. Câu phân loại theo mục đích nói
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 8. Câu chủ động, câu bị động
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 9. Câu phủ định
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 10. Trật tự từ trong câu
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 11. Liên kết câu
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 12. Các phương châm hội thoại
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 13. Khái quát về biện pháp tu từ
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 14. Tu từ ngữ âm
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 15. Tu từ từ vựng
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 16. Tu từ từ vựng
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 17. Tu từ từ vựng
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 18. Tu từ cú pháp
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 19. Tu từ cú pháp
 • Chương 1. Tiếng Việt:  Bài 20. Tu từ cú pháp
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 21. Văn bản tự sự
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 22. Làng
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 23. Làng
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 24. Văn bản trữ tình
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 25. Văn bản trữ tình
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 26. Đồng chí
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 27. Đồng chí
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 28 . Phép phân tích và tổng hợp
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 29. Lặng lẽ Sa Pa
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 30. Lặng lẽ Sa Pa
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 31. Luận điểm và đoạn văn trình bày luận điểm
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 32. Bếp lửa
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 33. Bếp lửa
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 34. Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống trong văn bản nhật dụng hoặc văn bản nghệ thuật
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 35. Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
 • Chương 2. Văn bản và Tập làm văn:  Bài 36. Nghị luận về vấn đề, một khía cạnh của truyện ngắn
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 37. Chiếc lược ngà
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 38. Chiếc lược ngà
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 39. Nghị luận về đoạn thơ - bài thơ
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 40. Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 41. Bài Thơ về tiểu đội xe không kính
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 42. Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 43. Phong cách Hồ Chí Minh
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 44. Ánh trăng
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 45. Những ngôi sao xa xôi
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 46. Những ngôi sao xa xôi
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 47. Mùa xuân nho nhỏ
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 48. Mùa xuân nho nhỏ
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 49. Bàn về đọc sách
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 50. Viếng lăng Bác
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 51. Tiếng nói văn nghệ
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 52. Sang thu
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 53. Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 54. Chuyện Người Con Gái Nam Xương
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 55. Hoàng Lê Nhất Thống Chí
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 56. Chị em Thúy Kiều
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 57. Cảnh ngày xuân
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 58. Kiều ở lầu Ngưng Bích
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 59. Đoàn thuyền đánh cá
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 60. Nói với con
 • Chương 3. Nghị luận văn học:  Bài 61. Tổng kết các dạng đề thi và câu hỏi
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 9
 • UNIT 1. Local environment:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 1. Local environment:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 1. Local environment:  Lesson 3 Skills and communication
 • UNIT 2. City life:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 2. City life:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 2. City life:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 3. Teen stress and pressure:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 4. Life in the past:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 4. Life in the past:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 4. Life in the past:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 5. Wonder of Viet Nam:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 6. VietNam then and now:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 7. Recipes and Eating Habits:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 8. Tourism:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 8. Tourism:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 8. Tourism:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 9. English in the world:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 9. English in the world:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 9. English in the world:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 10. Space travel:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 10. Space travel:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 10. Space travel:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 11. Changing roles in society:  Lesson 3. Skills and communication
 • UNIT 12. My future career:  Lesson 1. Vocabulary and pronunciation
 • UNIT 12. My future career:  Lesson 2. Grammar
 • UNIT 12. My future career:  Lesson 3. Skills and communication
Tổng ôn Toán lớp 9
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 1. Rút gọn đại số
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 2. Rút gọn biểu thức
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 3. Tính giá trị biểu thức khi biết giá trị biến số
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 4. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 5. So sánh biểu thức với một số bất kỳ
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 6. Tính giá trị biến số khi biết giá trị biểu thức lớn hơn hoặc nhỏ hơn một số bất kỳ
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 7. Tìm x thuộc Z để biểu thức đạt giá trị nguyên
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 8. Tìm x để biểu thức đạt giá trị nguyên
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 9. Tìm GTLN, GTNN của biểu thức
 • Chuyên đề 1. Rút gọn biểu thức và các bài toán liên quan:  Bài 10. Một số bài toán tổng hợp
 • Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 1. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (P1)
 • Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 2. Đại cương về pt bậc nhất ax + b = 0 (P2)
 • Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 3. Đại cương về pt bậc hai (P1)
 • Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 4. Đại cương về pt bậc hai (P2)
 • Chuyên đề 2. Giải phương trình bậc nhất và bậc hai 1 ẩn:  Bài 5. Hệ thức Vi-et
 • Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 1. Đại cương về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
 • Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 2. Giải và biện luận hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
 • Chuyên đề 3. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn:  Bài 3. Các dạng hệ phương trình hai ẩn đặc biệt
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 1. Bài toán chuyển động
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 2. Bài toán liên quan đến kiến thức hình học
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 3. Bài toán chảy chung, chảy riêng của vòi nước
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 4. Bài toán làm chung làm riêng
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 5. Bài toán tìm số
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 6. Bài toán về kiến thức phần trăm
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 7. Bài toán năng suất
 • Chuyên đề 4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình:  Bài 8. Bài toán liên quan đến kiến thức vật lý, hóa học
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 1. Hàm số bậc nhất y = ax + b
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 2. Sự tương giao giữa hai đồ thị hàm số bậc nhất
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 3. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 4. Bài toán họ đường thẳng đi qua điểm cố định
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 5. Hàm số bậc hai
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 6. Sự tương giao giữa parabol (P) và đường thẳng (d)
 • Chuyên đề 5. Hàm số:  Bài 7. Một số bài toán về sự tương giao
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 1. Đường tròn và các khái niệm liên quan
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 2. Sự xác định đường tròn
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác vuông
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 4. Chứng minh các hệ thức hình học
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 5. Tứ giác nội tiếp
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 6. Bài toán đường kính và dây cung
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 7. Bài toán tiếp tuyến của đường tròn
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 8. Bài toán hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 9. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 10. Các loại góc trong đường tròn
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 11. Luyện tập về các loại góc trong đường tròn (P1)
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 12. Bài toán tính độ dài đoạn thẳng, đường tròn, hệ thức, chu vi, diện tích
 • Chuyên đề 6. Hình học phẳng:  Bài 13. Bài toán điểm cố định
 • Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 1. Một số hình không gian cơ bản
 • Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 2. Các công thức tính diện tích, thể tích thường gặp
 • Chuyên đề 7. Hình học không gian:  Bài 3. Một số bài toán
Tổng ôn Vật lý lớp 9
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Đoạn mạch nối tiếp
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Đoạn mạch song song
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Đoạn mạch hỗn hợp và Bài tập vận dụng định luật Ôm
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Công thức tính điện trở của dây dẫn
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Biến trở - Điện trở dùng trong kỹ thuật
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Bài tập vận dụng định luật Ôm và Công thức tính điện trở dây dẫn
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Công suất điện
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 9. Điện năng – Công của dòng điện
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 10. Bài tập về Công suất điện và Điện năng sử dụng
 • CHƯƠNG 1. ĐIỆN HỌC:  Bài 11. Định luật Jun – Len-Xơ. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 1. Nam châm vĩnh cửu. Từ trường - Từ phổ - Đường sức từ
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 2. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 3. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Quy tắc nắm tay phải
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 4. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện. Ứng dụng của nam châm
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 5. Lực điện từ. Quy tắc bàn tay trái
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 6. Động cơ điện một chiều
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 7. Hiện tượng cảm ứng điện từ
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 8. Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 9. Truyền tải điện năng đi xa
 • CHƯƠNG 2. ĐIỆN TỪ HỌC:  Bài 10. Máy biến thế
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 2. Thấu kính hội tụ. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 3. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính hội tụ
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 4. Thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 5. Bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 6. Dụng cụ quang học
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 7. Mắt. Mắt cận và mắt lão
 • CHƯƠNG 3. QUANG HỌC:  Bài 8. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu. Màu sắc của các vật. Tác dụng của ánh sáng
 • CHƯƠNG 4. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG:  Bài 1. Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng

Lớp 10

183 Bài giảng

84 Giờ 49 Phút

Nhóm Giáo viên khối 10

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Hóa học lớp 10
 • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 1. Thành phần nguyên tử
 • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 2. Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học
 • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 3. Đồng vị
 • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 4. Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 5. Cấu hình electron nguyên tử
 • CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ:  Bài 6. Luyện tập Cấu tạo vỏ nguyên tử
 • CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 1. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 2. Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
 • CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 3. Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
 • CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 4. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
 • CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN:  Bài 5. Luyện tập Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
 • CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 1. Liên kết ion
 • CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 2. Liên kết cộng hóa trị
 • CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 3. Hóa trị và số oxi hóa
 • CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC:  Bài 4. Luyện tập Liên kết hóa học
 • CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 1. Phản ứng oxi hóa - khử
 • CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 2. Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
 • CHƯƠNG 4. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ:  Bài 3. Luyện tập Phản ứng oxi hóa - khử
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 1. Khái quát về nhóm halogen
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 2. Clo
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 3. Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 4. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 5. Luyện tập Clo và hợp chất của clo
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 6. Flo - Brom - Iot
 • CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN:  Bài 7. Luyện tập Nhóm halogen
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 1. Oxi - Ozon
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 2. Lưu huỳnh
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 3. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 4. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh (Phần 1)
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 5. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh (Phần 2)
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 6. Axit sunfuric - Muối sunfat
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 7. Luyện tập Axit sunfuric (Phần 1)
 • CHƯƠNG 6. OXI - LƯU HUỲNH:  Bài 8. Luyện tập Axit sunfuric (Phần 2)
 • CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 1. Tốc độ phản ứng hóa học
 • CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 2. Cân bằng hóa học
 • CHƯƠNG 7. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC:  Bài 3. Luyện tập Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tổng ôn Ngữ văn lớp 10
 •  Bài 1. Tổng quan văn học Việt Nam (Phần 1)
 •  Bài 2. Tổng quan văn học Việt Nam (Phần 2)
 •  Bài 3. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
 •  Bài 4. Khái quát văn học dân gian Việt Nam
 •  Bài 5. Chiến thắng Mtao Mxây (Phần 1)
 •  Bài 6. Chiến thắng Mtao Mxây (Phần 2)
 •  Bài 7. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
 •  Bài 8. Uy-lít-xơ trở về (Phần 1)
 •  Bài 9. Uy-lít-xơ trở về (Phần 2)
 •  Bài 10. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
 •  Bài 11. Tấm Cám (Phần 1)
 •  Bài 12. Tấm Cám (Phần 2)
 •  Bài 13. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
 •  Bài 14. Truyện cười
 •  Bài 15. Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
 •  Bài 16. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 •  Bài 17. Ca dao hài hước
 •  Bài 18. Tỏ lòng
 •  Bài 19. Cảnh ngày hè
 •  Bài 20. Tóm tắt văn bản tự sự theo nhân vật chính
 •  Bài 21. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
 •  Bài 22. Nhàn
 •  Bài 23. Độc Tiểu Thanh kí
 •  Bài 24. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
 •  Bài 25. Tại Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
 •  Bài 26. Cảm xúc mùa thu
 •  Bài 27. Thơ Hai cư của Ba-sô
 •  Bài 28. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
 •  Bài 29. Lập dàn ý bài văn thuyết minh
 •  Bài 30. Phú sông Bạch Đằng
 •  Bài 31. Bình Ngô đại cáo (phần tác giả)
 •  Bài 32. Bình Ngô đại cáo (phần tác phẩm)
 •  Bài 33. Bình Ngô đại cáo (phần tác phẩm - Tiếp)
 •  Bài 34. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh
 •  Bài 35. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
 •  Bài 36. Khái quát lịch sử tiếng Việt
 •  Bài 37. Phương pháp thuyết minh
 •  Bài 38. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên
 •  Bài 39. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
 •  Bài 40. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
 •  Bài 41. Tóm tắt văn bản thuyết minh
 •  Bài 42. Hồi trống Cổ Thành
 •  Bài 43. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ
 •  Bài 44. Lập dàn ý bài văn nghị luận
 •  Bài 45. Truyện Kiều (Phần tác giả)
 •  Bài 46. Truyện Kiều (Đoạn trích Trao duyên)
 •  Bài 47. Truyện Kiều (Đoạn trích Nỗi thương mình)
 •  Bài 48. Truyện Kiều (Đoạn trích Chí khí anh hùng)
 •  Bài 49. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
 •  Bài 50. Các thao tác nghị luận
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 10
 • Unit 1. Family life:  Lesson 1.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar
 • Unit 1. Family life:  Lesson 1.2. Pronunciation, Listening and Speaking
 • Unit 1. Family life:  Lesson 1.3. Reading and Writing
 • Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.1. Conversation, Vocabulary, and Speaking
 • Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.2. Pronunciation, Listening and Reading
 • Unit 2. Your body and you:  Lesson 2.3. Grammar and Writing
 • Unit 3. Music:  Lesson 3.1.Conversation, Vocabulary, and Reading
 • Unit 3. Music:  Lesson 3.2. Pronunciation, Listening, and Speaking
 • Unit 3. Music:  Lesson 3.3. Grammar and Writing
 • Unit 4. For a better community:  Lesson 4.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar
 • Unit 4. For a better community:  Lesson 4.2. Reading, and Writing
 • Unit 4. For a better community:  Lesson 4.3. Pronunciation, Listening, and Speaking
 • Unit 5. Inventions:  Lesson 5.1. Conversation, Vocabulary, and Pronunciation
 • Unit 5. Inventions:  Lesson 5.2. Reading, Listening, and Speaking
 • Unit 5. Inventions:  Lesson 5.3. Grammar and Writing
 • Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.1. Vocabulary, Conversation and Speaking
 • Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.2. Pronunciation, Listening and Reading
 • Unit 6. Gender equality:  Lesson 6.3. Grammar and Writing
 • Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.1. Vocabulary, Conversation, and Grammar
 • Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.2. Pronunciation, Listening, and Reading
 • Unit 7. Cultural diversity:  Lesson 7.3. Writing, Grammar, and Speaking
 • Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.1. Conversation, Vocabulary, and Reading
 • Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.2. Pronunciation, Listening, and Speaking
 • Unit 8. New ways to learn:  Lesson 8.3. Grammar and Writing
 • Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.1. Conversation, Vocabulary, and Reading
 • Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.2. Pronunciation, Listening, and Speaking
 • Unit 9. Preserving the environment:  Lesson 9.3. Grammar and Writing
 • Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.1. Conversation, Vocabulary, and Grammar
 • Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.2. Pronunciation, Listening, and Speaking
 • Unit 10. Ecotourism:  Lesson 10.3. Reading and Writing
Tổng ôn Toán lớp 10
 • Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 1. Mệnh đề
 • Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 2. Tập hợp
 • Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 3. Các phép toán tập hợp
 • Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 4. Các tập hợp số
 • Chương 1. Mệnh đề - tập hợp:  Bài 5. Số gần đúng. Sai số
 • Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 1. Hàm số
 • Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 2. Hàm số y = ax + b
 • Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai:  Bài 3. Hàm số bậc hai
 • Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 1. Đại cương về phương trình
 • Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
 • Chương 3. Phương trình - hệ phương trình:  Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 1. Bất đẳng thức
 • Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 1)
 • Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn (phần 2)
 • Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 5. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Chương 4. Bất đẳng thức. Bất phương trình:  Bài 6. Dấu của tam thức bậc hai
 • Chương 5. Thống kê:  Bài 1 Thống kê
 • Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 1. Cung và góc lượng giác
 • Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
 • Chương 6. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác:  Bài 3. Công thức lượng giác
 • Chương 7. Vectơ:  Bài 1. Các định nghĩa
 • Chương 7. Vectơ:  Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
 • Chương 7. Vectơ:  Bài 3. Tích của vecto với một số
 • Chương 7. Vectơ:  Bài 4. Hệ trục tọa độ
 • Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 đến 180 độ
 • Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
 • Chương 8. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng:  Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
 • Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 1. Phương trình đường thẳng
 • Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 2. Phương trình đường tròn
 • Chương 9. Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng:  Bài 3. Phương trình đường elip
Tổng ôn Vật lý lớp 10
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 1. Chuyển động cơ
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 2. Chuyển động thẳng đều
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 3. Chuyển động thẳng biến đổi đều
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 4. Sự rơi tự do
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 5. Chuyển động tròn đều
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 6. Tính tương đối của chuyển động
 • Chương 1. Động học chất điểm:  Bài 7. Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 2. Ba định luật Niu-tơn
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 3. Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 4. Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 5. Lực ma sát
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 6. Lực hướng tâm
 • Chương 2. Động lực học chất điểm:  Bài 7. Chuyển động ném ngang
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 2. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 3. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 4. Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 5. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
 • Chương 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn:  Bài 6. Ngẫu lực
 • Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
 • Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 2. Công và công suất
 • Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 3. Động năng
 • Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 4. Thế năng
 • Chương 4. Các định luật bảo toàn:  Bài 5. Cơ năng
 • Chương 5. Chất khí:  Bài 1. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử khí
 • Chương 5. Chất khí:  Bài 2. Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-Lơ - Ma-Ri-Ốt
 • Chương 5. Chất khí:  Bài 3. Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-Lơ
 • Chương 5. Chất khí:  Bài 4. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
 • Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học:  Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • Chương 6. Cơ sở của nhiệt động lực học:  Bài 2. Các nguyên lí của nhiệt động lực học
 • Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 1. Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
 • Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 3. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
 • Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 4. Sự chuyển thể của các chất
 • Chương 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể:  Bài 5. Độ ẩm của không khí

Lớp 11

248 Bài giảng

11 Giờ 02 Phút

Nhóm Giáo viên khối 11

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Hóa học lớp 11
 • CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 1. Sự điện li
 • CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 2. Axit, bazơ và muối
 • CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ
 • CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
 • CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 5. Luyện tập Sự điện ly
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 1. Nitơ
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 2. Amoniac và muối amoni
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 1)
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 4. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 2)
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 5. Photpho
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 6. Axit photphoric và muối photphat
 • CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 7. Luyện tập Nitơ - Photpho và hợp chất
 • CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 1. Cacbon
 • CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 2. Hợp chất của cacbon (Phần 1)
 • CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 3. Hợp chất của cacbon (Phần 2)
 • CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ
 • CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)
 • CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)
 • CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1)
 • CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 5. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)
 • CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 6. Luyện tập Đại cương về hóa hữu cơ
 • CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 1. Ankan (phần 1)
 • CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 2. Ankan (phần 2)
 • CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 3. Luyện tập Hiđrocacbon no
 • CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 1. Anken (phần 1)
 • CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 2. Anken (phần 2)
 • CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 3. Ankađien
 • CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 4. Ankin (phần 1)
 • CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 5. Ankin (phần 2)
 • CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 6. Luyện tập Hiđrocacbon không no
 • CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 1. Benzen và đồng đẳng (phần 1)
 • CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 2. Benzen và đồng đẳng (phần 2)
 • CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 3. Benzen và đồng đẳng (phần 3)
 • CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
 • CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 1. Ancol (phần 1)
 • CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 2. Ancol (phần 2)
 • CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 3. Phenol
 • CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 4. Luyện tập Ancol - Phenol
 • CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 1. Anđehit (Phần 1)
 • CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 2. Anđehit (Phần 2)
 • CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 3. Axit cacboxylic (phần 1)
 • CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 4. Axit cacboxylic (phần 2)
Tổng ôn Ngữ văn lớp 11
 •  Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự)
 •  Bài 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
 •  Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (Phần 1)
 •  Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (Phần 2)
 •  Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (Phần 1)
 •  Bài 6. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (Phần 2)
 •  Bài 7. Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
 •  Bài 8. Thao tác lập luận phân tích
 •  Bài 9. Thương vợ (Trần Tế Xương) (Phần 1)
 •  Bài 10. Thương vợ (Trần Tế Xương) (Phần 2)
 •  Bài 11. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ)
 •  Bài 12. Luyện tập thao tác lập luận phân tích
 •  Bài 13. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
 •  Bài 14. Chiếu cầu hiền
 •  Bài 15. Ôn tập văn học trung đại
 •  Bài 16. Thao tác lập luận so sánh
 •  Bài 17. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Phần 1)
 •  Bài 18. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Phần 2)
 •  Bài 19. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (Phần 1)
 •  Bài 20. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (Phần 2)
 •  Bài 21. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (Phần 1)
 •  Bài 22. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (Phần 2)
 •  Bài 23. Phong cách ngôn ngữ báo chí
 •  Bài 24. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 1)
 •  Bài 25. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 2)
 •  Bài 26. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 3)
 •  Bài 27. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (Phần 1)
 •  Bài 28. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (Phần 2)
 •  Bài 29. Hầu trời (Tản Đà) (Phần 1)
 •  Bài 30. Hầu trời (Tản Đà) (Phần 2)
 •  Bài 31. Vội vàng (Xuân Diệu) (Phần 1)
 •  Bài 32. Vội vàng (Xuân Diệu) (Phần 2)
 •  Bài 33. Thao tác lập luận bác bỏ
 •  Bài 34. Tràng giang (Huy Cận) (Phần 1)
 •  Bài 35. Tràng giang (Huy Cận) (Phần 2)
 •  Bài 36. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (Phần 1)
 •  Bài 37. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (Phần 2)
 •  Bài 38. Chiếu tối (HCM)
 •  Bài 39. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 1)
 •  Bài 40. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 2)
 •  Bài 41. Tôi yêu em (Puskin)
 •  Bài 42. Thao tác lập luận bình luận
 •  Bài 43. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 1)
 •  Bài 44. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 2)
 •  Bài 45. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 1)
 •  Bài 46. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 2)
 •  Bài 47. Phong cách ngôn ngữ chính luận
 •  Bài 48. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh - Hoài Chân) (Phần 1)
 •  Bài 49. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh - Hoài Chân) (Phần 2)
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 11
 • Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.2. Speaking and Listening
 • Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.3. Grammar and Writing
 • Unit 2. Relationships:  Lesson 2.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 2. Relationships:  Lesson 2.2. Speaking and Listening
 • Unit 2. Relationships:  Lesson 2.3. Grammar and Writing
 • Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.2. Speaking and Listening
 • Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.3. Grammar and Writing
 • Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.2. Speaking and Listening
 • Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.3. Grammar and Writing
 • Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.2. Speaking and Listening
 • Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.3. Grammar and Writing
 • Unit 6. Global warming:  Lesson 6.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 6. Global warming:  Lesson 6.2. Speaking and Listening
 • Unit 6. Global warming:  Lesson 6.3. Grammar and Writing
 • Unit 7. Further education:  Lesson 7.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 7. Further education:  Lesson 7.2. Speaking and Listening
 • Unit 7. Further education:  Lesson 7.3. Grammar and Writing
 • Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.2. Speaking and Listening
 • Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.3. Grammar and Writing
 • Unit 9. City of the future:  Lesson 9.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 9. City of the future:  Lesson 9.2. Speaking and Listening
 • Unit 9. City of the future:  Lesson 9.3. Grammar and Writing
 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.1. Reading and Vocabulary
 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.2. Speaking and Listening
 • Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.3. Grammar and Writing
Tổng ôn Toán lớp 11
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 1
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 2
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 3
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 4
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 5
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 6
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 7
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 1
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 2
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 3
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 1
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 2
 • Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 4: Thủ thuật Phương trình bậc nhất với Sin và Cos
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Lý thuyết
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 3
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 3
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 4
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Lý thuyết
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 1
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 2
 • Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 3
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 1. Kĩ thuật kinh dị: "quy nạp toán học"
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 1
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 2
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 3
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Lý thuyết
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 1
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 2
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 3
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Lý thuyết
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 1
 • Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 2
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Lý thuyết
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 1
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 2
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 3
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 1
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 2
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 3
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 3. Kĩ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 1
 • Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 3. Kĩ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 2
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 1. Bản chất ảo diệu của 'ĐẠO HÀM' Phần 1
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 1. Bản chất ảo diệu của 'ĐẠO HÀM' Phần 2
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 1
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 2
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 3
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 1
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 2
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 3
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 4
 • Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 4. Ứng dụng của Đạo hàm vào cuộc đời
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép tịnh tiến
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Bài tập phép tịnh tiến
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép dời hình
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng tâm
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng tâm
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng trục
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 1
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 2
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 3: Phép quay - Lý thuyết
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 3: Phép quay - Bài tập
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 4: Phép vị tự Phần 1
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 4: Phép vị tự Phần 2
 • Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 5: Phép đồng dạng
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 1. Thuật toán SXL Phần 1
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 1. Thuật toán SXL Phần 2
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng song song Phần 1
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng song song Phần 2
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 1
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 2
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 3
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 4. Kĩ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 1
 • Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 4. Kĩ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 2
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 1
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 2
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 3
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng vuông góc
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 1
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 2
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 3
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 4
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 4. Kĩ xảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 1
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 4. Kĩ xảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 2
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 1
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 2
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 3
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 4
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 6. Kĩ thuật tính Góc trong không gian Phần 1
 • Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 6. Kĩ thuật tính Góc trong không gian Phần 2
Tổng ôn Vật lý lớp 11
 • Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 1. Định luật Cu-Lông. Định luật bảo toàn điện tích
 • Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 2. Định luật Cu-Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp)
 • Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường
 • Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 4. Công của lực điện
 • Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường
 • Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 1. Dòng điện không đổi
 • Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 2. Điện trở - Định luật Ôm cho đoạn mạch
 • Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 3. Điện năng. Công suất điện
 • Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch
 • Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi
 • Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 1)
 • Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 2. Dòng điện trong các môi trường (Phần 2)
 • Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 3. Dòng điện trong các môi trường (Phần 3)
 • Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 1. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
 • Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 2. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (tiếp)
 • Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (tiếp)
 • Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 4. Lực từ
 • Chuyên đề 4. Từ trường
 • Chuyên đề 5. Cảm ứng từ:  Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm
 • Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần
 • Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 2. Lăng kính
 • Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 3. Thấu kính mỏng
 • Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 4. Thấu kính mỏng (tiếp)
 • Chuyên đề 6. Quang học
 • Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 6. Mắt - Các tật của mắt (tiếp)
 • Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 7. Kính lúp - Kính hiển vi - kính thiên văn

Gói cước

Gói Ngày

5.000 đ/Ngày

HT - Combo khóa học Học thủ khoa

Gói Ngày

Hot

6.000 đ/Ngày

EPU - EduPlus mSkill Học thủ khoa

KHÓA HỌC CÙNG LĨNH VỰC

star 1

Luyện Thi Cấp tốc THPT Quốc Gia 2017 môn Tiếng Anh (Đạt 5 điểm)

Nguyễn Thị Huyền Trang (Trang Anh)

500.000 đ

star 4

chevron_left
chevron_right

6.000 đ/Ngày

2.392.000 đ

EPU - EduPlus mSkill Học thủ khoa