Tìm kiếm

Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
Học thủ khoa
chevron_left
chevron_right

Học thủ khoa

Số khóa học:

8

Thời lượng:

99 Giờ

6.000 đ/Ngày

2.392.000 đ

Tặng 500MB data và 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày

Số khóa học:

8

Thời lượng:

99 Giờ

Khóa học phù hợp với

- Học sinh từ lớp 4 đến lớp 11

- Học sinh cần ôn tập kiến thức các môn học Toán - Lý - Hóa - Văn - Anh từ lớp 4 đến lớp 11

Tổng quan

Gói khóa học Học thủ khoa tổng hợp những video bài học trực tuyến với đầy đủ các môn học từ cấp 1 tới cấp 3, với 65 giáo viên nổi tiếng tại Hà Nội đang trực tiếp giảng dạy và hơn 6.000 các em học sinh đang theo học.

Danh sách

Lớp 4

91 Bài giảng

30 Giờ 15 Phút

Nhóm Giáo viên khối 4

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Toán lớp 4
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 1. Số có nhiều chữ số
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 2. Biểu thức chứa chữ
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 3. Số tự nhiên
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 4. Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 5. Trung bình cộng
 • Chuyên đề 1. Số tự nhiên: Bài 6. Đơn vị đo thời gian. Biểu đồ
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 1. Cộng các số tự nhiên
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 2. Trừ các số tự nhiên
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 3. Bài toán tổng - hiệu
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 4. Nhân các số tự nhiên (phần I)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 5. Nhân các số tự nhiên (phần II)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 6. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 1)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 7. Nhân với số có nhiều chữ số (Phần 2)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 8. Một số yếu tố hình học
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 9. Chia các số tự nhiên (phần I)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 10. Chia các số tự nhiên (phần II)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 11. Chia cho số có nhiều chữ số
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 12. Chia cho số có nhiều chữ số (tiếp)
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 13. Một số quy tắc chia nhẩm
 • Chuyên đề 2. Các phép tính với số tự nhiên: Bài 14. Một số đơn vị đo diện tích
 • Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 1. Dấu hiệu chia hết
 • Chuyên đề 3. Dấu hiệu chia hết. Hình bình hành: Bài 2. Hình bình hành
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 1. Phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 2. Rút gọn. Quy đồng mẫu số các phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 3. So sánh phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 4. Cộng, trừ phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 5. Nhân, chia phân số
 • Chuyên đề 4. Phân số. Hình thoi: Bài 6. Hình thoi
 • Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 1. Tỉ số. Bài toán tổng - tỉ
 • Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 2. Bài toán hiệu - tỉ
 • Chuyên đề 5. Tỉ số. Một số bài toán liên quan đến tỉ số: Bài 3. Tỉ lệ bản đồ
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 4
 •  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.1
 •  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.2
 •  Unit 1. Nice to see you again: Lesson 1.3
 •  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.1
 •  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.2
 •  Unit 2. I'm from Japan: Lesson 2.3
 •  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.1
 •  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.2 
 •  Unit 3. What day is it today?: Lesson 3.3
 •  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.1
 •  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.2 
 •  Unit 4. When's your birthday?: Lesson 4.3
 •  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.1
 •  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.2 
 •  Unit 5. Can you swim?: Lesson 5.3
 •  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.1
 •  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.2
 •  Unit 6. Where's your school?: Lesson 6.3
 •  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.1
 •  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.2 
 •  Unit 7. What do you like doing?: Lesson 7.3
 •  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.1
 •  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.2 
 •  Unit 8. What subjects do you have today?: Lesson 8.3
 •  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.1
 •  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.2 
 •  Unit 9. What are they doing?: Lesson 9.3
 •  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.1
 •  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.2 
 •  Unit 10. Where were you yesterday?: Lesson 10.3
 •  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.1
 •  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.2 
 •  Unit 11. What time is it?: Lesson 11.3
 •  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.1
 •  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.2 
 •  Unit 12. what does your father do?: Lesson 12.3
 •  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.1
 •  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.2 
 •  Unit 13. Would you like some milk?: Lesson 13.3
 •  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.1
 •  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.2 
 •  Unit 14. What does he look like?: Lesson 14.3
 •  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.1
 •  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.2 
 •  Unit 15. When children's day?: Lesson 15.3
 •  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.1
 •  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.2 
 •  Unit 16. Let's go to the bookshop?: Lesson 16.3
 •  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.1
 •  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.2 
 •  Unit 17. How much is the T-shirt?: Lesson 17.3
 •  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.1
 •  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.2 
 •  Unit 18. What's your phone number?: Lesson 18.3
 •  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.1
 •  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.2 
 •  Unit 19. What animal do you want to see?: Lesson 19.3
 •  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.1
 •  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.2 
 •  Unit 20. What are you going to do in this summer?: Lesson 20.3

Lớp 5

115 Bài giảng

26 Giờ 1 Phút

Nhóm Giáo viên khối 5

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Toán lớp 5
 • Bài 1: Phân số thập phân
 • Bài 2: Hỗn số
 • Bài 3: Hỗn số ( Tiếp)
 • Bài 4a: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ thuận)
 • Bài 4b: Ôn tập bổ sung giải toán (tỉ lệ nghịch)
 • Bài 5: Ôn tập bổ sung giải toán ( tổng - hiệu)
 • Bài 6: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
 • Bài 7: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài 8: Đề-ca-mét vuông, hec-tô-mét vuông
 • Bài 9: Mi - li - mét vuông và bảng đơn vị đo di
 • Bài 10: Hec - ta
 • Bài 11: Khái niệm số thập phân
 • Bài 12: Khái niệm số thập phân ( tiếp)
 • Bài 13: Hàng của số thập phân Đọc, viết số thập
 • Bài 14: Số thập phân bằng nhau
 • Bài 15: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập
 • Bài 16: Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập
 • Bài 17: So sánh 2 số thập phân
 • Bài 18: Viết các số đo diện tích dưới dạng số t
 • Bài 19: Cộng 2 số thập phân
 • Bài 20: Tổng nhiều số thập phân
 • Bài 21: Trừ 2 số thập phân
 • Bài 22: Nhân 1 số thập phân với 1 số tự nhiên
 • Bài 23: Nhân 1 số thập phân với 1 số thập phân
 • Bài 24: Nhân 1 số thập phân với 10, 100, 1000
 • Bài 25: Chia 1 số thập phân cho 1 số tự nhiên
 • Bài 26: Chia 1 số thập phân cho 10, 100, 1000
 • Bài 27: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số từ nhiên mà
 • Bài 28: Chia 1 số tự nhiên cho 1 số thập phân
 • Bài 29: Chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân
 • Bài 30: Tỉ số phần trăm
 • Bài 31: Giải toán về tỉ số phần trăm
 • Bài 32: Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp)
 • Bài 33: Giải toán về tỉ số phần trăm ( tiếp)
 • Bài 34: Hình tam giác
 • Bài 35: Diện tích hình tam giác
 • Bài 36: Hình thang
 • Bài 37: Diện tích hình thang
 • Bài 38: Hình tròn, đường tròn
 • Bài 39: Chu vi hình tròn
 • Bài 40: Giới thiệu biểu đồ hình quạt
 • Bài 41: Diện tích hình tròn
 • Bài 42: Hình hộp chữ nhật, Hình lập phương
 • Bài 43: Diện tích xung quanh và diện tích toàn
 • Bài 44: Diện tích xung quanh, diện tích toàn ph
 • Bài 45: Thể tích của 1 hình
 • Bài 46: Xăng - ti - mét khối Đề - xi - mét khối
 • Bài 47: Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầ
 • Bài 48: Cộng số đo thời gian
 • Bài 49: Trừ số đo thời gian
 • Bài 50: Nhân số đo thời gian với 1 số
 • Bài 51: Chia số đo thời gian cho 1 số
 • Bài 52: Vận tốc
 • Bài 53: Quãng đường
 • Bài 54: Thời gian
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 5
 • Unit 1. What's your address:  Lesson 1
 • Unit 1. What's your address:  Lesson 2
 • Unit 1. What's your address:  Lesson 3
 • Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 1
 • Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 2
 • Unit 2. I always get up early. How about you:  Lesson 3
 • Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 1
 • Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 2
 • Unit 3. Where did you go on holiday:  Lesson 3
 • Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 1
 • Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 2
 • Unit 4. Did you go to the party:  Lesson 3
 • Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 1
 • Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 2
 • Unit 5. Where will you be this weekend:  Lesson 3
 • Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 1
 • Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 2
 • Unit 6. How many lessons do you have today:  Lesson 3
 • Unit 7. How do you learn English:  Lesson 1
 • Unit 7. How do you learn English:  Lesson 2
 • Unit 7. How do you learn English:  Lesson 3
 • Unit 8. What are you reading:  Lesson 1
 • Unit 8. What are you reading:  Lesson 2
 • Unit 8. What are you reading:  Lesson 3
 • Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 1
 • Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 2
 • Unit 9. What did you see at the zoo:  Lesson 3
 • Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 1
 • Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 2
 • Unit 10. When will Sports Day be:  Lesson 3
 • Unit 11. What's matter with you:  Lesson 1
 • Unit 11. What's matter with you:  Lesson 2
 • Unit 11. What's matter with you:  Lesson 3
 • Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 1
 • Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 2
 • Unit 12. Don't ride your bike too fast:  Lesson 3
 • Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 1
 • Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 2
 • Unit 13. What do you do in your free time:  Lesson 3
 • Unit 14. What happened in the story:  Lesson 1
 • Unit 14. What happened in the story:  Lesson 2
 • Unit 14. What happened in the story:  Lesson 3
 • Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 1
 • Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 2
 • Unit 15. What would you like to be in the future:  Lesson 3
 • Unit 16. Where's the post office:  Lesson 1
 • Unit 16. Where's the post office:  Lesson 2
 • Unit 16. Where's the post office:  Lesson 3
 • Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 1
 • Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 2
 • Unit 17. What would you like to eat:  Lesson 3
 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 1
 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 2
 • Unit 18. What will the weather be like tomorrow:  Lesson 3
 • Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 1
 • Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 2
 • Unit 19. Which place would you like to visit:  Lesson 3
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 1
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 2
 • Unit 20. Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside:  Lesson 3

Lớp 6

156 Bài giảng

76 Giờ 42 Phút

Nhóm Giáo viên khối 6

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Ngữ văn lớp 6
 • Học Kỳ I: Bài 1. Con rồng cháu tiên
 • Học Kỳ I: Bài 2. Từ và cấu tạo từ tiếng việt
 • Học Kỳ I: Bài 3. Giao tiếp, văn bản và phương pháp biểu đạt
 • Học Kỳ I: Bài 4. Thánh Gióng
 • Học Kỳ I: Bài 5. Từ mượn
 • Học Kỳ I: Bài 6. Tìm hiểu chung về văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 7. Sơn Tinh, Thủy Tinh
 • Học Kỳ I: Bài 8. Nghĩa của từ
 • Học Kỳ I: Bài 9. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 10. Sự tích Hồ Gươm
 • Học Kỳ I: Bài 11. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 12. Thạch Sanh
 • Học Kỳ I: Bài 13. Em bé thông minh
 • Học Kỳ I: Bài 14. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
 • Học Kỳ I: Bài 15. Lời văn, đoạn văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 16. Chữa lỗi dùng từ
 • Học Kỳ I: Bài 17. Cây bút thần
 • Học Kỳ I: Bài 18. Danh từ - Cụm danh từ
 • Học Kỳ I: Bài 19. Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự
 • Học Kỳ I: Bài 20. Ông lão đánh cá và con cá vàng
 • Học Kỳ I: Bài 21. Ếch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi
 • Học Kỳ I: Bài 22. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng
 • Học Kỳ I: Bài 23. Treo biển; Lợn cưới áo mới
 • Học Kỳ I: Bài 24. Số từ và lượng từ
 • Học Kỳ I: Bài 25. Kể chuyện tưởng tượng
 • Học Kỳ I: Bài 26. Con hổ có nghĩa
 • Học Kỳ I: Bài 27. Động từ; Cụm động từ
 • Học Kỳ I: Bài 28. Mẹ hiền dạy con
 • Học Kỳ I: Bài 29. Tính từ và cụm tính từ
 • Học Kỳ I: Bài 30. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng
 • Học Kỳ II: Bài 1 Bài học đường đời đầu tiên
 • Học Kỳ II: Bài 2. Phó từ
 • Học Kỳ II: Bài 3. Tìm hiểu chung về văn miêu tả
 • Học Kỳ II: Bài 4. Sông nước Cà Mau
 • Học Kỳ II: Bài 5. So sánh
 • Học Kỳ II: Bài 6. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
 • Học Kỳ II: Bài 7. Bức tranh của em gái tôi
 • Học Kỳ II: Bài 8. Vượt thác
 • Học Kỳ II: Bài 9. Phương pháp tả cảnh
 • Học Kỳ II: Bài 10. Buổi học cuối cùng
 • Học Kỳ II: Bài 11. Nhân hóa
 • Học Kỳ II: Bài 12. Đêm nay Bác không ngủ
 • Học Kỳ II: Bài 13. Phương pháp tả người
 • Học Kỳ II: Bài 14. Ẩn dụ
 • Học Kỳ II: Bài 15. Hoán dụ
 • Học Kỳ II: Bài 16. Lượm
 • Học Kỳ II: Bài 17. Cô Tô
 • Học Kỳ II: Bài 18. Cây tre Việt Nam
 • Học Kỳ II: Bài 19. Câu trần thuật đơn
 • Học Kỳ II: Bài 20. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ
 • Học Kỳ II: Bài 21. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 7 - Miêu tả sáng tạo
 • Học Kỳ II: Bài 22. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
 • Học Kỳ II: Bài 23. Viết đơn - Luyện tập các viết đơn và sửa lỗi
 • Học Kỳ II: Bài 24. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 6
 • Unit 1.Lesson 1.1
 • Unit 1.Lesson 1.2
 • Unit 1.Lesson 1.3
 • Unit 2.Lesson 2.1
 • Unit 2.Lesson 2.2
 • Unit 2.Lesson 2.3
 • Unit 3.Lesson 3.1
 • Unit 3.Lesson 3.2
 • Unit 3.Lesson 3.3
 • Unit 4.Lesson 4.1
 • Unit 4.Lesson 4.2
 • Unit 4.Lesson 4.3
 • Unit 5.Lesson 5.1
 • Unit 5.Lesson 5.2
 • Unit 5.Lesson 5.3
 • Unit 6.Lesson 6.1
 • Unit 6.Lesson 6.2
 • Unit 6.Lesson 6.3
 • Unit 7.Lesson 7.1
 • Unit 7.Lesson 7.2
 • Unit 7.Lesson 7.3
 • Unit 8.Lesson 8.1
 • Unit 8.Lesson 8.2
 • Unit 8.Lesson 8.3
 • Unit 9.Lesson 9.1
 • Unit 9.Lesson 9.2
 • Unit 9.Lesson 9.3
 • Unit 10.Lesson 10.1
 • Unit 10.Lesson 10.2
 • Unit 10.Lesson 10.3
 • Unit 11.Lesson 11.1
 • Unit 11.Lesson 11.2
 • Unit 11.Lesson 11.3
 • Unit 12.Lesson 12.1
 • Unit 12.Lesson 12.2
 • Unit 12.Lesson 12.3
Tổng ôn Toán lớp 6
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 3. Ghi số tự nhiên
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 5. Phép cộng và phép nhân
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 6. Phép trừ và phép chia
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 7. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 8. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Chia hai lũy thừa cùng cơ số
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 9. Thứ tự thực hiện phép tính
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 13. Ước và bội
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 16. Ước chung và bội chung
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 17. Ước chung lớn nhất
 • Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 18. Bội chung nhỏ nhất
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 1. Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 3. Cộng hai số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 4. Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 5. Trừ hai số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 6. Quy tắc dấu ngoặc
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 7. Quy tắc chuyển vế
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 8. Nhân hai số nguyên
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 9. Tính chất của phép nhân
 • Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 10. Bội và ước của một số nguyên
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 1. Phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 2. Rút gọn, quy đồng phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 3. Phép cộng phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 4. Phép trừ phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 5. Phép nhân phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 6. Phép chia phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 7. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 8. Các quy tắc tìm giá trị liên quan đến phân số
 • Chuyên đề 3. Phân số: Bài 9. Tỉ số của hai số
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 2. Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 3. Tia
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 5. Chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm
 • Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 1. Góc
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 2. Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 3. Tia phân giác của một góc
 • Chuyên đề 5. Góc: Bài 4. Đường tròn và tam giác
Tổng ôn Vật lý lớp 6
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 1. Đo độ dài
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 2. Đo thể tích
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 3. Khối lượng – Đo khối lượng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 4. Lực – Hai lực cân bằng. Tác dụng của lực
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 5. Trọng lực – Đơn vị lực
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 6. Lực đàn hồi
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 7. Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 8. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 9. Máy cơ đơn giản
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 10. Mặt phẳng nghiêng
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 11. Đòn bẩy
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 12. Ròng rọc
 • CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 13. Ôn tập chương 1
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 1. Sự nở vì nhiệt của các chất
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 2. Nhiệt kế - Thang nhiệt độ
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 3. Sự nóng chảy và sự đông đặc
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 4. Sự bay hơi và sự ngưng tụ
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 5. Sự sôi
 • CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 6. Ôn tập chương 2

Lớp 7

161 Bài giảng

77 Giờ 24 Phút

Nhóm Giáo viên khối 7

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Ngữ văn lớp 7
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 1. Khái quát về văn bản nhật dụng
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 2. Cổng trường mở ra
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 3. Mẹ tôi
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 4. Cuộc chia tay của những con búp bê
 • CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 5. Ôn tập và củng cố chương 1
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 1. Những câu hát về tình cảm gia đình
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 2. Những câu hát than thân, châm biếm
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người
 • CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Bánh trôi nước
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang
 • CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 5. Ôn tập và củng cố
 • CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất
 • CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 2. Tục ngữ về con người và xã hội
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 1. Xa ngắm thác núi Lư
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 2. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
 • CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 4. Ôn tập các văn bản thơ đường
 • CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 1. Cách làm bài văn biểu cảm
 • CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 2. Các dạng bài văn biểu cảm
 • CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Cảnh khuya - Rằm tháng riêng
 • CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Tiếng gà trưa
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Một thứ quà của lúa non - Cốm
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Ca Huế trên sông Hương
 • CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Củng cố và ôn luyện
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát văn nghị luận và truyện hiện đại
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Ý nghĩa văn chương
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Sống chết mặc bay ( tiết 1)
 • CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Sống chết mặc bay ( tiết 2)
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 1. Từ ghép – từ láy
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 2. Đại từ- Quan hệ từ
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 3. Từ Hán Việt
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 4. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 5. Từ đồng âm
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 6. Thành ngữ
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 7. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 1)
 • CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 8. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 2)
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 1. Rút gọn câu
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 2. Câu đặc biệt
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 3. Thêm trạng ngữ cho câu
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 4. Chuyển câu chủ động thành câu bị động
 • CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 5. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
 • CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 1. Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng
 • CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 2. Dấu gạch ngang
 • CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 1. Phép luận luận chứng minh
 • CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 2. Phép lập luận giải thích
 • CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 3. Luyện tập và hướng dẫn làm bài văn số 6
 • CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 1. Văn bản đề nghị
 • CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 2. Văn bản báo cáo
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 7
 • Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.1. Vocabulary
 • Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.2. Grammar
 • Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 2. Health:  Lesson 2.1. Vocabulary
 • Unit 2. Health:  Lesson 2.2. Grammar
 • Unit 2. Health:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 3. Community Service:  Lesson 3.1. Vocabulary
 • Unit 3. Community Service:  Lesson 3.2. Grammar
 • Unit 3. Community Service:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.1. Vocabulary
 • Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.2. Grammar
 • Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.1. Vocabulary
 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.2. Grammar
 • Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.1. Vocabulary
 • Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.2. Grammar
 • Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 7. Traffic:  Lesson 7.1. Vocabulary
 • Unit 7. Traffic:  Lesson 7.2. Grammar
 • Unit 7. Traffic:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 8. Films:  Lesson 8.1. Vocabulary
 • Unit 8. Films:  Lesson 8.2. Grammar
 • Unit 8. Films:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.1. Vocabulary
 • Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.2. Grammar
 • Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.1. Vocabulary
 • Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.2. Grammar
 • Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.1. Vocabulary
 • Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.2. Grammar
 • Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.1. Vocabulary
 • Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.2. Grammar
 • Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation
Tổng ôn Toán lớp 7
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 6. Tỉ lệ thức
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 9. Làm tròn số
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 • Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 11. Số thực
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 13. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 14. Đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 15. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 16. Hàm số
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 17. Mặt phẳng toạ độ
 • Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 21. Biểu đồ
 • Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 22. Số trung bình cộng
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 23. Khái niệm về biểu thức đại số
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 24. Giá trị của một biểu thức đại số
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 25. Đơn thức
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 26. Đơn thức đồng dạng
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 27. Đa thức
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 28. Cộng, trừ đa thức
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 29. Đa thức một biến
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 30. Cộng, trừ đa thức một biến
 • Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 31. Nghiệm của đa thức một biến
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 32. Hai góc đối đỉnh
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 33. Hai đường thẳng vuông góc
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 35. Hai đường thẳng song song
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 36. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 37. Từ vuông góc đến song song
 • Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 38. Định lí
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 40. Hai tam giác bằng nhau
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 44. Tam giác cân
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 45. Định lí Py-ta-go
 • Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 50. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 51. Tính chất tia phân giác của một góc
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 52. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 53. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 54. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 55. Tính chất ba đường cao của tam giác
Tổng ôn Vật lý lớp 7
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng. Sự truyền ánh sáng
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 2. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 3. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 4. Gương cầu lồi. Gương cầu lõm
 • CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 1
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 1. Nguồn âm
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 2. Các đặc điểm của âm
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 3. Môi trường truyền âm
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 4. Phản xạ âm – Tiếng vang. Chống ô nhiễm tiếng ồn
 • CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 2
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Sự nhiễm điện do cọ xát
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Hai loại điện tích
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Dòng điện – Nguồn điện. Sơ đồ mạch điện
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Các tác dụng của dòng điện
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Cường độ dòng điện
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Hiệu điện thế
 • CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song

Lớp 8

208 Bài giảng

99 Giờ 34 Phút

Nhóm Giáo viên khối 8

299.000 đ

Danh sách

Tổng ôn Hóa học lớp 8
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 1. Chất
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 2. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 1)
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 3. Nguyên tử - Nguyên tố hóa học (phần 2)
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 4. Đơn chất và hợp chất – phân tử
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 5. Công thức hóa học
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 6. Hóa trị
 • CHƯƠNG 1. CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ:  Bài 7. Ôn tập Chất - Nguyên tử - Phân tử
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 1. Sự biến đổi chất – Phản ứng hóa học
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 2. Định luật bảo toàn khối lượng
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 3. Phương trình hóa học
 • CHƯƠNG 2. PHẢN ỨNG HÓA HỌC:  Bài 4. Ôn tập Phản ứng hóa học
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 1. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích, lượng chất
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 2. Tỉ khối của chất khí
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 3. Tính theo công thức hóa học (phần 1)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 4. Tính theo công thức hóa học (phần 2)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 5. Tính theo phương trình hóa học (phần 1)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 6. Tính theo phương trình hóa học (phần 2)
 • CHƯƠNG 3. MOL VÀ TÍNH TOÁN TOÁN HÓA HỌC:  Bài 7. Ôn tập Mol và tính toán hóa học
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng – Điều chế khí oxi
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 2. Bài tập về oxi
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 3. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Phản ứng phân hủy
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 4. Oxit
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 5. Không khí – Sự cháy
 • CHƯƠNG 4. OXI – KHÔNG KHÍ:  Bài 6. Ôn tập Oxi - Không khí
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 1. Tính chất - Ứng dụng hiđro
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 2. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 3. Nước
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 4. Axit – Bazơ – Muối
 • CHƯƠNG 5 . HIĐRO – NƯỚC:  Bài 5. Ôn tập Hiđro - Nước
 • CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 1. Dung dịch – Độ tan
 • CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 2. Nồng độ dung dịch
 • CHƯƠNG 6 . DUNG DỊCH:  Bài 3. Ôn tập Dung dịch
Tổng ôn Ngữ văn lớp 8
 •  Bài 1. Tôi đi học
 •  Bài 2. Trong lòng mẹ
 •  Bài 3. Tức nước vỡ bờ
 •  Bài 4. Lão Hạc
 •  Bài 5. Thuế máu
 •  Bài 6. Cô bé bán diêm
 •  Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió
 •  Bài 8. Chiếc lá cuối cùng
 •  Bài 9. Hai cây phong
 •  Bài 10. Thông tin về ngày trái đất năm 2000
 •  Bài 11. Ôn dịch thuốc lá
 •  Bài 12. Bài toán dân số
 •  Bài 13. Đập đá ở Côn Lôn
 •  Bài 14. Trường từ vựng
 •  Bài 15. Từ tượng hình, từ tượng thanh
 •  Bài 16. Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
 •  Bài 17. Trợ từ, thán từ
 •  Bài 18. Tình thái từ
 •  Bài 19. Câu ghép
 •  Bài 20. Nói quá, nói giảm nói tránh
 •  Bài 21. Ôn luyện về dấu câu
 •  Bài 22. Tính thống nhất về chủ đề và bố cục của văn bản
 •  Bài 23. Xây dựng đoạn và liên kết đoạn trong văn bản
 •  Bài 24. Tóm tắt và luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
 •  Bài 25. Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự - Luyện tập
 •  Bài 26. Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh và phương pháp thuyết minh
 •  Bài 27. Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
 •  Bài 28. Ông đồ
 •  Bài 29. Nhớ rừng
 •  Bài 30. Nhớ rừng
 •  Bài 31. Khi con tu hú
 •  Bài 32. Tức cảnh Pác Bó
 •  Bài 33. Ngắm trăng, Đi đường
 •  Bài 34. Câu nghi vấn
 •  Bài 35. Câu cầu khiến
 •  Bài 36. Câu cảm thán
 •  Bài 37. Câu trần thuật
 •  Bài 38. Câu phủ định
 •  Bài 39. Chiếu dời đô
 •  Bài 40. Hịch tướng sĩ
 •  Bài 41. Nước Đại Việt ta
 •  Bài 42. Bàn luận về phép học
 •  Bài 43. Viết đoạn trong văn bản thuyết minh
 •  Bài 44. Thuyết minh một thể loại văn học
 •  Bài 45. Thuyết minh về một phương pháp cách làm
 •  Bài 46. Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
 •  Bài 47. Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
 •  Bài 48. Đi bộ ngao du
 •  Bài 49. Hành động nói
 •  Bài 50. Hội thoại
 •  Bài 51. Lựa chọn trật tự từ trong câu
 •  Bài 52. Chữa lỗi diễn đạt (lỗi logic)
 •  Bài 53. Viết đoạn văn trình bày luận điểm - Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
 •  Bài 54. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận
 •  Bài 55. Tìm hiểu, luyện tập đưa yếu tố tự sự vào văn nghị luận
Tổng ôn Tiếng Anh lớp 8
 • Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.1. Vocabulary
 • Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.2. Grammar
 • Unit 1. Leisure activities:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.1. Vocabulary
 • Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.2. Grammar
 • Unit 2. Life in the countryside:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.1. Vocabulary
 • Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.2. Grammar
 • Unit 3. Peoples of Vietnam:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.1. Vocabulary
 • Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.2. Grammar
 • Unit 4. Our customs and traditions:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.1. Vocabulary
 • Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.2. Grammar
 • Unit 5. Festivals in Vietnam:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.1. Vocabulary
 • Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.2. Grammar
 • Unit 6. Folk tales:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 7. Pollution:  Lesson 7.1. Vocabulary
 • Unit 7. Pollution:  Lesson 7.2. Grammar
 • Unit 7. Pollution:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.1. Vocabulary
 • Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.2. Grammar
 • Unit 8. English speaking countries:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.1. Vocabulary
 • Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.2. Grammar
 • Unit 9. Natural disasters:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 10. Communication:  Lesson 10.1. Vocabulary
 • Unit 10. Communication:  Lesson 10.2. Grammar
 • Unit 10. Communication:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.1. Vocabulary
 • Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.2. Grammar
 • Unit 11. Science and technology:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation
 • Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.1. Vocabulary
 • Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.2. Grammar
 • Unit 12. Life on other planets:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation
Tổng ôn Toán lớp 8
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 1. Nhân đơn thức với đa thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 2. Nhân đa thức với đa thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 10. Chia đơn thức cho đơn thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 11. Chia đa thức cho đơn thức
 • Chương I – PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC:  Bài 12. Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Chương II – PHÂN THỨC ĐẠI SỐ:  Bài 1. Phân thức đại số