Tìm kiếm

Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học
chevron_left
chevron_right

Kỹ năng sống cho học sinh tiểu học

Nhóm giáo viên

Bài học:

34

Thời lượng:

02 Giờ 10 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng mềm

Số lượng bài học

34

Thời lượng

02 Giờ 10 Phút

Lĩnh vực

Kĩ năng mềm

Khóa học phù hợp với

Hồ sơ giảng viên

Tổng quan

Khóa học trang bị cho các con những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng phù hợp. Trên cơ sở đó hình thành cho con những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực trong các mối quan hệ, các tình huống và hoạt động hàng ngày.

1.299.000 đ

1.299.000 đ