Tìm kiếm

Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
Kinh doanh 5 phút
chevron_left
chevron_right

Kinh doanh 5 phút

Số khóa học:

5

Thời lượng:

10 Giờ 30 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng mềm

5.000 đ/Ngày

3.950.000 đ

Tặng 500MB và 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày

Số khóa học:

5

Thời lượng:

10 Giờ 30 Phút

Lĩnh vực:

Kĩ năng mềm

Khóa học phù hợp với

- Người sắp khởi sự kinh doanh hoặc đang vận hành doanh nghiệp 
- Người có mong muốn tìm hiểu các kiến thức cơ bản trong kinh doanh.

Hồ sơ giảng viên

Tổng quan

- Khoá học cung cấp hơn 500 khái niệm cốt lõi nhất trong kinh doanh được chắt lọc từ kho tàng sách hàng đầu  và các chương trình MBA tiên tiến nhất hiện nay.
- Nội dung Kinh doanh 5 phút có cấu trúc chương trình ngắn, nội dung trực quan, dễ hiểu và bắt đúng trends. Thay vì hình thức bán khóa học tràn lan trên thị trường thì nội dung của kinh doanh 5 phút là các video, audio, bài tập tình huống khá thú vị giúp người học có thể hiểu và nắm rõ được từng chủ đề một cách nhanh chóng và biết cách vận dụng vào thực tế.

Danh sách

Marketing

48 Bài giảng

04 Giờ 05 Phút

Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút

790.000 đ

Danh sách

Sự chú ý - Tổng quan
Marketing và sự cảm nhận của khách hàng
 • Marketing và sự cảm nhận của khách hàng - Tổng quan
 • Marketing và sự cảm nhận của khách hàng (1)
 • Marketing và sự cảm nhận của khách hàng (2)
 • Marketing và sự cảm nhận của khách hàng (3)
 • Marketing và sự cảm nhận của khách hàng (4)
 • Marketing và sự cảm nhận của khách hàng - Tổng kết
Marketing và tầm quan trọng của sự nổi bật
 • Marketing và tầm quan trọng của sự nổi bật - Tổng quan
 • Marketing và tầm quan trọng của sự nổi bật (1)
 • Marketing và tầm quan trọng của sự nổi bật (2)
 • Marketing và tầm quan trọng của sự nổi bật (3)
 • Marketing và tầm quan trọng của sự nổi bật - Tổng kết
Khách hàng tiềm năng trong Marketing
 • Khách hàng tiềm năng trong marketing - Tổng quan
 • Khách hàng tiềm năng trong marketing (1)
 • Khách hàng tiềm năng trong marketing (2)
 • Khách hàng tiềm năng trong marketing (3)
 • Khách hàng tiềm năng trong marketing (4)
 • Khách hàng tiềm năng trong marketing - Tổng kết
Kết quả cuối cùng - Sự mong đợi của người tiêu dùng
 • Kết quả cuối cùng - Sự mong đợi của người tiêu dùng - Tổng quan
 • Kết quả cuối cùng (1)
 • Kết quả cuối cùng (2)
 • Kết quả cuối cùng (3)
Chất lượng khách hàng
 • Chất lượng khách hàng - Tổng quan
 • Chất lượng khách hàng (1)
 • Chất lượng khách hàng (2)
 • Chất lượng khách hàng (3)
Thời điểm tham gia thị trường
 • Thời điểm tham gia thị trường - Tổng quan
 • Thời điểm tham gia thị trường (1)
 • Thời điểm tham gia thị trường (2)
 • Thời điểm tham gia thị trường (3)
Khả năng tiếp cận trọng Marketing
 • Khả năng tiếp cận trong marketing - Tổng quan
 • Khả năng tiếp cận trong marketing (1)
 • Khả năng tiếp cận trong marketing (2)
 • Khả năng tiếp cận trong marketing (3)
 • Khả năng tiếp cận trong marketing (4)
Sự khao khát trong Marketing
 • Sự khao khát trong marketing - Tổng quan
 • Sự khao khát trong marketing (1)
 • Sự khao khát trong marketing (2)
 • Sự khao khát trong marketing (3)
 • Sự khao khát trong marketing (4)
Sự hình dung trong Marketing
 • Sự hình dung trong marketing - Tổng quan
 • Sự hình dung trong marketing (1)
 • Sự hình dung trong marketing (2)
 • Sự hình dung trong marketing (3)

Bán hàng

53 Bài giảng

04 Giờ 20 Phút

Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút

790.000 đ

Danh sách

Giao dịch trong quá trình chốt Sales
 • Giao dịch trong quá trình chốt sales - Tổng quan
 • Giao dịch trong quá trình chốt sales (1)
 • Giao dịch trong quá trình chốt sales (2)
 • Giao dịch trong quá trình chốt sales (3)
 • Giao dịch trong quá trình chốt sales (4)
Niềm tin trong bán hàng
 • Niềm tin trong bán hàng - Tổng quan
 • Niềm tin trong bán hàng (1)
 • Niềm tin trong bán hàng (2)
 • Niềm tin trong bán hàng (3)
 • Niềm tin trong bán hàng - Tổng kết
Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng
 • Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng - Tổng quan
 • Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng (1)
 • Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng (2)
 • Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng (3)
 • Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng (4)
 • Tầm quan trọng của điểm chung trong bán hàng - Tổng kết
Nghệ thuật bán hàng giá cao
 • Nghệ thuật bán hàng giá cao - Tổng quan
 • Nghệ thuật bán hàng giá cao (1)
 • Nghệ thuật bán hàng giá cao (2)
 • Nghệ thuật bán hàng giá cao (3)
 • Nghệ thuật bán hàng giá cao (4)
 • Nghệ thuật bán hàng giá cao - Tổng kết
4 cách định giá doanh nghiệp
 • 4 cách định giá doanh nghiệp - Tổng quan
 • 4 cách định giá doanh nghiệp (1)
 • 4 cách định giá doanh nghiệp (2)
 • 4 cách định giá doanh nghiệp (3)
 • 4 cách định giá doanh nghiệp (4)
Bán hàng dựa trên giá trị
 • Bán hàng dựa trên giá trị - Tổng quan
 • Bán hàng dựa trên giá trị (1)
 • Bán hàng dựa trên giá trị (2)
 • Bán hàng dựa trên giá trị (3)
 • Bán hàng dựa trên giá trị (4)
Bán hàng dựa trên giáo dục khách hàng
 • Bán hàng dựa trên giáo dục khách hàng - Tổng quan
 • Bán hàng dựa trên giáo dục khách hàng (1)
 • Bán hàng dựa trên giáo dục khách hàng (2)
 • Bán hàng dựa trên giáo dục khách hàng (3)
 • Bán hàng dựa trên giáo dục khách hàng (4)
Phuơng án thay thế tốt nhất
 • Phương án thay thế tốt nhất - Tổng quan
 • Phương án thay thế tốt nhất (1)
 • Phương án thay thế tốt nhất (2)
 • Phương án thay thế tốt nhất (3)
 • Phương án thay thế tốt nhất (4)
 • Phương án thay thế tốt nhất - Tổng kết
Ba loại nguồn lực chính trong kinh doanh
 • Ba loại nguồn lực chính trong kinh doanh - Tổng quan
 • Ba loại nguồn lực chính trong kinh doanh (1)
 • Ba loại nguồn lực chính trong kinh doanh (2)
 • Ba loại nguồn lực chính trong kinh doanh (3)
 • Ba loại nguồn lực chính trong kinh doanh (4)
Người trợ gíup doanh nghiệp
 • Người trợ giúp doanh nghiệp - Tổng quan
 • Người trợ giúp doanh nghiệp (1)
 • Người trợ giúp doanh nghiệp (2)
 • Người trợ giúp doanh nghiệp (3)
 • Người trợ giúp doanh nghiệp - Tổng kết

Rèn luyện bản thân

51 Bài giảng

4 Giờ 15 Phút

Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút

790.000 đ

Danh sách

Tập trung trong thế giới xao nhãng
 • Tập trung trong thế giới xao nhãng - Tổng quan
 • Tập trung trong thế giới xao nhãng (1)
 • Tập trung trong thế giới xao nhãng (2)
 • Tập trung trong thế giới xao nhãng (3)
 • Tập trung trong thế giới xao nhãng (4)
 • Tập trung trong thế giới xao nhãng - Tổng kết
4 phương pháp hoàn thành
 • 4 phương pháp hoàn thành - Tổng quan
 • 4 phương pháp hoàn thành (1)
 • 4 phương pháp hoàn thành (2)
 • 4 phương pháp hoàn thành (3)
 • 4 phương pháp hoàn thành (4)
 • 4 phương pháp hoàn thành -Tổng kết
Nhiệm vụ quan trọng nhất
 • Nhiệm vụ quan trọng nhất - Tổng quan
 • Nhiệm vụ quan trọng nhất (1)
 • Nhiệm vụ quan trọng nhất (2)
 • Nhiệm vụ quan trọng nhất (3)
 • Nhiệm vụ quan trọng nhất (4)
Mục tiêu
 • Mục tiêu - Tổng quan
 • Mục tiêu (1)
 • Mục tiêu (2)
 • Mục tiêu (3)
 • Mục tiêu (4)
Trạng thái tâm lý
 • Trạng thái tâm lý - Tổng quan
 • Trạng thái tâm lý (1)
 • Trạng thái tâm lý (2)
 • Trạng thái tâm lý (3)
Hiệu ứng mồi
 • Hiệu ứng mồi - Tổng quan
 • Hiệu ứng mồi (1)
 • Hiệu ứng mồi (2)
 • Hiệu ứng mồi (3)
 • Hiệu ứng mồi - Tổng kết
Hình phạt chuyển đổi nhận thức
 • Hình phạt chuyển đổi nhận thức - Tổng quan
 • Hình phạt chuyển đổi nhận thức (1)
 • Hình phạt chuyển đổi nhận thức (2)
 • Hình phạt chuyển đổi nhận thức (3)
 • Hình phạt chuyển đổi nhận thức - Tổng kết
Thói quen
 • Thói quen - Tổng quan
 • Thói quen (1)
 • Thói quen (2)
 • Thói quen (3)
 • Thói quen - Tổng kết
Quyết định
 • Quyết định - Tổng quan
 • Quyết định (1)
 • Quyết định (2)
 • Quyết định (3)
 • Quyết định (4)
 • Quyết định - Tổng kết
Kỹ năng giải quyết vấn đề với "5 câu hỏi tại sao"
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề với “5 câu hỏi tại sao” - Tổng quan
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề với “5 câu hỏi tại sao” (1)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề với “5 câu hỏi tại sao” (2)
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề với “5 câu hỏi tại sao” (3)

Đưa giá trị đến tay khách hàng

51 Bài giảng

4 Giờ 5 Phút

Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút

790.000 đ

Danh sách

Chuỗi giá trị
 • Chuỗi giá trị - Tổng quan
 • Chuỗi giá trị (1)
 • Chuỗi giá trị (2)
 • Chuỗi giá trị (3)
 • Chuỗi giá trị (4)
Kênh phân phối trong kinh doanh
 • Kênh phân phối trong kinh doanh - Tổng quan
 • Kênh phân phối trong kinh doanh (1)
 • Kênh phân phối trong kinh doanh (2)
 • Kênh phân phối trong kinh doanh (3)
 • Kênh phân phối trong kinh doanh (4)
Hiệu ứng kỳ vọng
 • Hiệu ứng kỳ vọng - Tổng quan
 • Hiệu ứng kỳ vọng (1)
 • Hiệu ứng kỳ vọng (2)
 • Hiệu ứng kỳ vọng (3)
 • Hiệu ứng kỳ vọng (4)
Khả năng dự đoán
 • Khả năng dự đoán - Tổng quan
 • Khả năng dự đoán (1)
 • Khả năng dự đoán (2)
 • Khả năng dự đoán (3)
 • Khả năng dự đoán (4)
 • Khả năng dự đoán - Tổng kết
Thông lượng
 • Thông lượng - Tổng quan
 • Thông lượng (1)
 • Thông lượng (2)
 • Thông lượng (3)
 • Thông lượng - Tổng kết
Sức mạnh của nhân bản trong kinh doanh
 • Sức mạnh của nhân bản trong kinh doanh - Tổng quan
 • Sức mạnh của nhân bản trong kinh doanh (1)
 • Sức mạnh của nhân bản trong kinh doanh (2)
 • Sức mạnh của nhân bản trong kinh doanh (3)
 • Sức mạnh của nhân bản trong kinh doanh - Tổng kết
Phép nhân trong cung cấp giá trị
 • Phép nhân trong cung cấp giá trị - Tổng quan
 • Phép nhân trong cung cấp giá trị (1)
 • Phép nhân trong cung cấp giá trị (2)
 • Phép nhân trong cung cấp giá trị (3)
 • Phép nhân trong cung cấp giá trị - Tổng kết
Mở rộng quy mô
 • Mở rộng quy mô - Tổng quan
 • Mở rộng quy mô (1)
 • Mở rộng quy mô (2)
 • Mở rộng quy mô (3)
 • Mở rộng quy mô (4)
Tích luỹ
 • Tích lũy - Tổng quan
 • Tích lũy (1)
 • Tích lũy (2)
 • Tích lũy (3)
 • Tích lũy (4)
Hiệu ứng khuyếch tán
 • Hiệu ứng khuếch tán - Tổng quan
 • Hiệu ứng khuếch tán (1)
 • Hiệu ứng khuếch tán (2)
 • Hiệu ứng khuếch tán (3)
 • Hiệu ứng khuếch tán (4)

Tài chính doanh nghiệp

55 Bài giảng

4 Giờ 10 Phút

Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút

790.000 đ

Danh sách

Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp
 • Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp - Tổng quan
 • Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp (1)
 • Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp (2)
 • Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp (3)
 • Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp (4)
 • Biên lợi nhuận trong tài chính doanh nghiệp - Tổng kết
Nắm bắt giá trị
 • Năm bắt giá trị - Tổng quan
 • Năm bắt giá trị (1)
 • Năm bắt giá trị (2)
 • Năm bắt giá trị (3)
 • Năm bắt giá trị (4)
Tư tưởng biết đủ trong tài chính doanh nghiệp
 • Tư tưởng Biết đủ trong tài chính doanh nghiệp - Tổng quan
 • Tư tưởng Biết đủ trong tài chính doanh nghiệp (1)
 • Tư tưởng Biết đủ trong tài chính doanh nghiệp (2)
 • Tư tưởng Biết đủ trong tài chính doanh nghiệp (3)
 • Tư tưởng Biết đủ trong tài chính doanh nghiệp (4)
 • Tư tưởng Biết đủ trong tài chính doanh nghiệp - Tổng kết
4 phương pháp tăng lợi nhuận
 • 4 phương pháp tăng lợi nhuận - Tổng quan
 • 4 phương pháp tăng lợi nhuận (1)
 • 4 phương pháp tăng lợi nhuận (2)
 • 4 phương pháp tăng lợi nhuận (3)
 • 4 phương pháp tăng lợi nhuận (4)
Quyền định giá
 • Quyền định giá - Tổng quan
 • Quyền định giá (1)
 • Quyền định giá (2)
 • Quyền định giá (3)
 • Quyền định giá (4)
Giá trị trọn đời
 • Giá trị trọn đời - Tổng quan
 • Giá trị trọn đời (1)
 • Giá trị trọn đời (2)
 • Giá trị trọn đời (3)
 • Giá trị trọn đời (4)
Chi phí sở hữu chấp nhận
 • Chi phí sở hữu chấp nhận - Tổng quan
 • Chi phí sở hữu chấp nhận (1)
 • Chi phí sở hữu chấp nhận (2)
 • Chi phí sở hữu chấp nhận (3)
 • Chi phí sở hữu chấp nhận (4)
 • Chi phí sở hữu chấp nhận - Tổng kết
Chi phí chung
 • Chi phí chung - Tổng quan
 • Chi phí chung (1)
 • Chi phí chung (2)
 • Chi phí chung (3)
 • Chi phí chung - Tổng kết
Chi phí biến đổi và chi phí cố định
 • Chi phí biến đổi và chi phí cố định - Tổng quan
 • Chi phí biến đổi và chi phí cố định (1)
 • Chi phí biến đổi và chi phí cố định (2)
 • Chi phí biến đổi và chi phí cố định (3)
 • Chi phí biến đổi và chi phí cố định (4)
 • Chi phí biến đổi và chi phí cố định - Tổng kết
Suy thoái từng bước
 • Suy thoái từng bước - Tổng quan
 • Suy thoái từng bước (1)
 • Suy thoái từng bước (2)
 • Suy thoái từng bước (3)
 • Suy thoái từng bước (4)
 • Suy thoái từng bước - Tổng kết

Gói cước

Gói Ngày

Hot

5.000 đ/Ngày

Tặng 500MB và 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày

Gói Ngày

3.000 đ/Ngày

Miễn phí học thử 1 ngày không giới hạn bài học

Hồ sơ giảng viên

5.000 đ/Ngày

790.000 đ

Tặng 500MB và 10 phút gọi nội mạng mỗi ngày