Tìm kiếm

Ứng dụng mô hình OKR , Google Sheet và Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
Ứng dụng mô hình OKR , Google Sheet và Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
chevron_left
chevron_right

Ứng dụng mô hình OKR , Google Sheet và Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Phạm Thống Nhất

Bài học:

116

Thời lượng:

06 Giờ 30 Phút

Số lượng bài học

116

Thời lượng

06 Giờ 30 Phút

Khóa học phù hợp với

Hồ sơ giảng viên

Tổng quan

Phần 1: Ứng dụng mô hình OKRs
Phần 2: Xây dựng hệ thống giao việc tự động cho nhân viên bằng Google Sheet
Phần 3: Quy trình quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
Phần 4: Phong cách, kỹ năng và quyền lực lãnh đạo

500.000 đ

500.000 đ