Tìm kiếm

Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
Gói khóa học tiếng Anh VEnglish
chevron_left
chevron_right

Gói khóa học tiếng Anh VEnglish

Số khóa học:

1

Thời lượng:

05 Giờ 32 Phút

Lĩnh vực:

Ngoại ngữ

5.000 đ/Ngày

400.000 đ

Tặng 1GB data truy cập internet mỗi ngày

Số khóa học:

1

Thời lượng:

05 Giờ 32 Phút

Lĩnh vực:

Ngoại ngữ

Khóa học phù hợp với

-    Học sinh độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi
-    Học sinh cần ôn luyện thi chứng chỉ Cambridge

Tổng quan

VEnglish ra đời gồm các video có phương pháp giảng dạy tiên tiến, dựa trên giáo trình Cambridge và đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo Dục về chương trình đào tạo dành cho khối mầm non và tiểu học với đầy đủ 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết kết hợp từ vựng và ngữ pháp, đáp ứng đầu ra theo Khung trình độ Chung châu Âu (CEFR) và chứng chỉ YLE (Starters, Movers, Flyers), giúp cho việc học tiếng Anh trở nên thuận tiện và dễ dàng.

- Số khóa học: 

 • Mầm non: 20 bài

 • Lớp 1: 30 bài

 • Lớp 2: 30 bài

 • Lớp 3: 30 bài

 • Lớp 4: 30 bài

 • Lớp 5: 30 bài

 

Danh sách

Gói khóa học tiếng Anh VEnglish

170 Bài giảng

05 Giờ 32 Phút

Công Ty TNHH Truyền thông & Công nghệ Tuấn Khôi

400.000 đ

Danh sách

Tiếng Anh khối mầm non
 • Bài học 1 - Bài học về tên các loài động vật
 • Bài học 2 - Bài học về tên các loài động tiếp theo
 • Bài học 3 - Bài học về tên các loại trái cây
 • Bài học 4 - Bài học về tên các loại trái cây tiếp theo
 • Bài học 5 - Bài học về tên các loài động vật sống dưới biển
 • Bài học 6 - Bài học về tên các loài động vật trong nông trại
 • Bài học 7 - Bài học về tên các loại rau
 • Bài học 8 - Học từ mới tổng hợp, chủ đề ngẫu nhiên
 • Bài học 9 - Học từ mới tổng hợp, chủ đề ngẫu nhiên
 • Bài học 10 - Học từ mới tổng hợp, chủ đề ngẫu nhiên
 • Bài học 11 - Học từ mới tổng hợp, chủ đề ngẫu nhiên
 • Bài học 12 - Học từ mới tổng hợp, chủ đề ngẫu nhiên
 • Bài học 13 - Lily thăm nông trại
 • Bài học 14 - Henry giới thiệu về căn phòng của mình
 • Bài học 15 - Học chữ cái ABCD
 • Bài học 16 - Bài học về tên các phương tiện giao thông
 • Bài học 17 - Bài học về tên các loài động vật hoang dã
 • Bài học 18 - Bài học về màu sắc
 • Bài học 19 - Bài học về tên các loại trái cây tiếp theo
 • Bài học 20 - Ôn tập Bài học về tên các loài động vật sống dưới biển
Tiếng Anh khối 1
 • Bài học 1 - Thì hiện tại đơn, câu hỏi với từ để hỏi - What
 • Bài học 2 - Cấu trúc I have got
 • Bài học 3 - Thì hiện tại đơn, câu trần thuật và câu hỏi
 • Bài học 4 - Câu mệnh lệnh thì hiện tại đơn
 • Bài học 5 - Thì hiện tại tiếp diễn
 • Bài học 6 - Đại từ chủ ngữ
 • Bài học 7 - Thì hiện tại tiếp diễn, câu hỏi và câu trả lời ngắn
 • Bài học 8 - So sánh với đuôi - er
 • Bài học 9 - Bài Luyện Nghe 1
 • Bài học 10 - Bài Luyện Nghe 2
 • Bài học 11 - Bài Luyện Nghe 3
 • Bài học 12 - Bài Luyện Nghe 4
 • Bài học 13 - Bài Luyện Nghe 5
 • Bài học 14 - Bài Luyện Nghe 6
 • Bài học 15 - Bài Luyện Nghe 7
 • Bài học 16 - Bài Luyện Nghe 8
 • Bài học 17 - Bài Luyện Nghe 9
 • Bài học 18 - Bài Luyện Nghe 10
 • Bài học 19 - Bài Luyện Nghe 11
 • Bài học 20 - Bài Luyện Nghe 12
 • Bài học 21 - Bài Luyện Nghe 13
 • Bài học 22 - Bài Luyện Nghe 14
 • Bài học 23 - Ôn tập thì hiện tại đơn
 • Bài học 24 - Đại Từ chỉ định This - That - These - Those
 • Bài học 25 - Ôn tập đại từ chủ ngữ
 • Bài học 26 - Ôn tập Thì hiện tại tiếp diễn, câu hỏi và câu trả lời ngắn
 • Bài học 27 - Bài Luyện Nghe 15
 • Bài học 28 - Bài Luyện Nghe 16
 • Bài học 29 - Bài Luyện Nghe 17
 • Bài học 30 - Bài Luyện Nghe 18
Tiếng Anh khối 2
 • Bài học 1 - Thì quá khứ đơn của BE
 • Bài học 2 - Bài Luyện Nghe thì quá khứ đơn
 • Bài học 3 - Bài Luyện Nghe
 • Bài học 4 - Thì Quá khứ đơn, Động từ có quy tắc và động từ bất quy tắc
 • Bài học 5 - Câu hỏi - Bao xa - Có bao nhiêu - Dài bao nhiêu
 • Bài học 6 - Từ hạn định - All, Some, Most
 • Bài học 7 - Chủ ngữ và động từ
 • Bài học 8 - Bài Luyện Nghe 1
 • Bài học 9 - Bài Luyện Nghe 2
 • Bài học 10 - Bài Luyện Nghe 3
 • Bài học 11 - Bài Luyện Nghe 4
 • Bài học 12 - Bài Luyện Nghe 5
 • Bài học 13 - Bài Luyện Nghe 6
 • Bài học 14 - Bài Luyện Nghe 7
 • Bài học 15 - Bài Luyện Nghe 8
 • Bài học 16 - Bài Luyện Nghe 9
 • Bài học 17 - Bài Luyện Nghe 10
 • Bài học 18 - Ôn tập đại từ chỉ định
 • Bài học 19 - Luyện ngữ pháp - Must, Mustn`t, Can
 • Bài học 20 - Luyện ngữ pháp - Will dự định trong tương lai
 • Bài học 21 - Luyện Ngữ Pháp - Have got (Phần 1)
 • Bài học 22 - Luyện Ngữ Pháp - Have got (Phần 2)
 • Bài học 23 - Bài Luyện Nghe 11
 • Bài học 24 - Bài Luyện Nghe 12
 • Bài học 25 - Luyện ngữ pháp - let`s and How about + Ving (Tiếng Anh)
 • Bài học 26 - Luyện ngữ pháp - let`s and How about + Ving (Tiếng Việt)
 • Bài học 27 - Bài Luyện Nghe 13
 • Bài học 28 - Bài Luyện Nghe 14
 • Bài học 29 - So sánh hơn (Tiếng Anh)
 • Bài học 30 - So sánh hơn (Tiếng Việt)
Tiếng Anh khối 3
 • Bài học 1 - Ngữ pháp - cách sử dụng Used to
 • Bài học 2 - Thì quá khứ đơn với động từ có quy tắc
 • Bài học 3 - Câu hỏi trong thì quá khứ đơn
 • Bài học 4 - Trật tự tính từ
 • Bài học 5 - Đại từ tân ngữ gián tiếp
 • Bài học 6 - Thì hiện tại hoàn thành để diễn tả kinh nghiệm
 • Bài học 7 - Bài Luyện Nghe 1
 • Bài học 8 - Bài Luyện Nghe 2
 • Bài học 9 - Bài Luyện Nghe 3
 • Bài học 10 - Bài Luyện Nghe 4
 • Bài học 11 - Bài Luyện Nghe 5
 • Bài học 12 - Bài Luyện Nghe 6
 • Bài học 13 - Bài Luyện Nghe 7
 • Bài học 14 - Bài Luyện Nghe 8
 • Bài học 15 - Bài Luyện Nghe 9
 • Bài học 16 - Bài Luyện Nghe 10
 • Bài học 17 - Bài Luyện Nghe 11
 • Bài học 18 - Bài Luyện Nghe 12
 • Bài học 19 - Bài Luyện Nghe 13
 • Bài học 20 - Bài Luyện Nghe 14
 • Bài học 21 - Bài Luyện Nghe 15
 • Bài học 22 - Bài Luyện Nghe 16
 • Bài học 23 - Trạng từ so sánh - comparative adverbs (Tiếng Anh)
 • Bài học 24 - Trạng từ so sánh - comparative adverbs (Tiếng Việt)
 • Bài học 25 - Bài Luyện Nghe 17
 • Bài học 26 - Bài Luyện Nghe 18
 • Bài học 27 - Bài Luyện Nghe 19
 • Bài học 28 - Bài Luyện Nghe 20
 • Bài học 29 - Bài Luyện Nghe 21
 • Bài học 30 - Bài Luyện Nghe 22
Tiếng Anh khối 4
 • Bài học 1 - Ngữ pháp: Đại từ sở hữu
 • Bài học 2 - Ngữ pháp - Have to - Had to
 • Bài học 3 - Ngữ Pháp - Diễn tả số lượng some - Any (Phần 1)
 • Bài học 4 - Cách dùng từ get giới từ chỉ phương hướng
 • Bài học 5 - Câu điều kiện loại 0
 • Bài học 6 - Quá khứ tiếp diễn
 • Bài học 7 - Some và any (Phần 2)
 • Bài học 8 - Ngữ pháp - made off - made from
 • Bài học 9 - Bài Luyện Nghe 1
 • Bài học 10 - Bài Luyện Nghe 2
 • Bài học 11 - Bài Luyện Nghe 3
 • Bài học 12 - Bài Luyện Nghe 4
 • Bài học 13 - Bài Luyện Nghe 5
 • Bài học 14 - Bài Luyện Nghe 6
 • Bài học 15 - Bài Luyện Nghe 7
 • Bài học 16 - Bài Luyện Nghe 8
 • Bài học 17 - Bài Luyện Nghe 9
 • Bài học 18 - Bài Luyện Nghe 10
 • Bài học 19 - Bài Luyện Nghe 11
 • Bài học 20 - Bài Luyện Nghe 12
 • Bài học 21 - Quá khứ tiếp diễn - past continuous (Tiếng Anh)
 • Bài học 22 - Some và any (Tiếng Anh)
 • Bài học 23 - Bài Luyện Nghe 13
 • Bài học 24 - Ngữ pháp - made off - made from (Tiếng Anh)
 • Bài học 25 - Ngữ pháp - Đại từ sở hữu (Tiếng Anh)
 • Bài học 26 - Bài Luyện Nghe 14
 • Bài học 27 - Bài Luyện Nghe 15
 • Bài học 28 - Ngữ pháp - Have to - Had to (Tiếng Anh)
 • Bài học 29 - Bài Luyện Nghe 16
 • Bài học 30 - Bài Luyện Nghe 17
Tiếng Anh khối 5
 • Bài học 1 - Mệnh đề quan hệ xác định - defining relative clauses
 • Bài học 2 - Ngữ Pháp - Will mô tả sự việc trong tương lai
 • Bài học 3 - Ngữ Pháp - Động từ khuyết thiếu dùng để dự đoán
 • Bài học 4 - Ngữ Pháp - Câu hỏi đuôi - question tags
 • Bài học 5 - Ngữ Pháp - Liên từ - conjunction phần 2 (Tiếng Việt)
 • Bài học 6 - Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn
 • Bài học 7 - Mệnh đề phụ thuộc
 • Bài học 8 - Bài Luyện Nghe 1
 • Bài học 9 - Bài Luyện Nghe 2
 • Bài học 10 - Bài Luyện Nghe 3
 • Bài học 11 - Bài Luyện Nghe 4
 • Bài học 12 - Bài Luyện Nghe 5
 • Bài học 13 - Bài Luyện Nghe 6
 • Bài học 14 - Bài Luyện Nghe 7
 • Bài học 15 - Bài Luyện Nghe 8
 • Bài học 16 - Bài Luyện Nghe 9
 • Bài học 17 - Bài Luyện Nghe 10
 • Bài học 18 - Bài Luyện Nghe 11
 • Bài học 19 - Bài Luyện Nghe 12
 • Bài học 20 - Bài Luyện Nghe 13
 • Bài học 21 - Ngữ Pháp - Câu hỏi đuôi - question tags (Tiếng Anh)
 • Bài học 22 - Ngữ Pháp - Liên từ - conjunction phần 2 (Tiếng Anh)
 • Bài học 23 - Bài học 6 - Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn (Tiếng Anh)
 • Bài học 24 - Bài Luyện Nghe 14
 • Bài học 25 - Bài Luyện Nghe 15
 • Bài học 26 - Bài Luyện Nghe 16
 • Bài học 27 - Bài Luyện Nghe 17
 • Bài học 28 - Bài Luyện Nghe 18
 • Bài học 29 - Mệnh đề quan hệ xác định - defining relative clauses (Tiếng Anh)
 • Bài học 30 - Ngữ Pháp - Will mô tả sự việc trong tương lai (Tiếng Anh)

Gói cước

Gói Ngày

Hot

5.000 đ/Ngày

Tặng 1GB data truy cập internet mỗi ngày

Gói Ngày

5.000 đ/Ngày

Miễn phí ngày đầu sử dụng khi đăng ký lần đầu dịch vụ

5.000 đ/Ngày

400.000 đ

Tặng 1GB data truy cập internet mỗi ngày