Tìm kiếm

Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
Gói khóa học Vietjack
chevron_left
chevron_right

Gói khóa học Vietjack

Số khóa học:

6

Thời lượng:

99 Giờ 59 Phút 59 Giây

6.000 đ/Ngày

6.000.000 đ

Tặng 500MB data và 10 phút gọi nội mạng

Số khóa học:

6

Thời lượng:

99 Giờ 59 Phút 59 Giây

Khóa học phù hợp với

- Học sinh THPT

- Người mong muốn tìm hiểu ôn luyện thi THPT Quốc Gia

Tổng quan

Gói khóa học Vietjack là tổng hợp các video clip bài giảng, ôn luyện đề thi THPTQG các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ Văn và Tiếng Anh. Khóa học giúp người học tổng quan lại các kiến thức phục vụ cho 6 môn thi THPTQG, đây là những kiến thức cô đọng được các thầy cô có chuyên môn giảng với phương pháp dễ hiểu, kết hợp với ôn luyện đề. Nhằm mục tiêu thi đạt điểm 8+ cho học sinh.

Danh sách

Luyện đề môn Văn - Luyện thi THPT Quốc gia - thầy Nguyễn Huy Hoàng

34 Bài giảng

35 Giờ 59 Phút

Nguyễn Huy Hoàng

1.000.000 đ

Danh sách

ĐỀ SỐ 1
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 1)
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 2)
ĐỀ SỐ 2
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học
ĐỀ SỐ 3
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 1)
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 2)
ĐỀ SỐ 4
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 1)
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 2)
ĐỀ SỐ 5
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 1)
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học (Phần 2)
ĐỀ SỐ 6
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học
ĐỀ SỐ 7
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học
ĐỀ SỐ 8
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học
ĐỀ SỐ 9
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận văn học
ĐỀ SỐ 10
 • Bài giảng chữa phần Đọc hiểu
 • Bài giảng chữa phần Nghị luận xã hội và Nghị luận xã hội
 • Đề minh họa lần 1 năm 2020

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

139 Bài giảng

35 Giờ 59 Phút

Nguyễn Quý Huy

1.000.000 đ

Danh sách

BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY
 • BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY
ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1: HÀM SỐ
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 1
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 2
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 3
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 1
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 2
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 3
 • Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 4
 • Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 1
 • Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 2
 • Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 1
 • Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 2
 • Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 3
 • Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Lý thuyết
 • Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 1
 • Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 2
 • Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 3
 • Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Lý thuyết
 • Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 1- Tự luận và MẸO Bấm máy tính CASIO
 • Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 2
 • Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 1
 • Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 2
 • Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 3
 • Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 1
 • Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 2
 • Phương pháp kinh dị - cô lập tham số m
 • Bài tập hàm số - Phần 1.1
 • Bài tập hàm số - Phần 1.2
 • Bài tập hàm số - Phần 1.3
 • Bài tập hàm số - Phần 1.4
 • Bài tập hàm số - Phần 1.5
 • Bài tập hàm số - Phần 2.5
 • Bài tập hàm số - Phần 2.1
 • Bài tập hàm số - Phần 2.2
 • Bài tập hàm số - Phần 2.3
 • Bài tập hàm số - Phần 2.4
 • Bài tập hàm số - Phần 3.1
 • Bài tập hàm số - Phần 3.2
 • Bài tập hàm số - Phần 3.3
 • Bài tập hàm số - Phần 3.4
 • Bài tập hàm số - Phần 3.5
 • Bài tập hàm số - Phần 3.6
ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT
 • Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 1
 • Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 2
 • Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 3
 • Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 4
 • Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 1
 • Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 2
 • Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 3
 • Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 1
 • Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 2
 • Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 3
 • Bí quyết xử đẹp Bất phương trình mũ và lôgarit
 • Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 1
 • Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 2
 • Bài tập logarit - Phần 1.1
 • Bài tập logarit - Phần 1.2
 • Bài tập logarit - Phần 1.3
 • Bài tập logarit - Phần 1.4
 • Bài tập logarit - Phần 1.5
 • Bài tập logarit - Phần 2.1
 • Bài tập logarit - Phần 2.2
 • Bài tập logarit - Phần 2.3
 • Bài tập logarit - Phần 2.4
 • Bài tập logarit - Phần 2.5
 • Bài tập logarit - Phần 3.1
 • Bài tập logarit - Phần 3.2
 • Bài tập logarit - Phần 3.3
 • Bài tập logarit - Phần 3.4
 • Bài tập logarit - Phần 3.5
ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
 • Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương ? - Phần 1
 • Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương ? - Phần 2
 • Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 1
 • Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 2
 • Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 1
 • Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 2
 • Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 3
 • Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 1
 • Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 2
 • Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 3
 • Bài tập tích phân - Phần 1.1
 • Bài tập tích phân - Phần 1.2
 • Bài tập tích phân - Phần 1.3
 • Bài tập tích phân - Phần 1.4
 • Bài tập tích phân - Phần 1.5
 • Bài tập tích phân - Phần 2.1
 • Bài tập tích phân - Phần 2.2
 • Bài tập tích phân - Phần 2.3
 • Bài tập tích phân - Phần 2.4
 • Bài tập tích phân - Phần 2.5 -(Phần 1)
 • Bài tập tích phân - Phần 2.5 - (Phần 2)
 • Bài tập tích phân - Phần 3.1
 • Bài tập tích phân - Phần 3.2
 • Bài tập tích phân - Phần 3.3
 • Bài tập tích phân - Phần 3.4
 • Bài tập tích phân - Phần 3.5
ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 4: SỐ PHỨC
 • Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 1
 • Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 2
 • Các phép toán kinh điển của Số phức - Phần 3
 • Tiểu sảo Giải phương trình phức
 • Tuyệt chiêu tìm Tập hợp điểm biểu diễn số phức cực sốc
 • Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 1
 • Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 2
 • Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 3
 • Kỹ thuật xử lý Min Max số phức - Phần 4
 • Bài tập Số phức - Phần 1.1
 • Bài tập Số phức - Phần 1.2
 • Bài tập Số phức - Phần 1.3
 • Bài tập Số phức - Phần 1.4
 • Bài tập Số phức - Phần 1.5
 • Bài tập Số phức - Phần 2.1
 • Bài tập Số phức - Phần 2.2
 • Bài tập Số phức - Phần 2.3
 • Bài tập Số phức - Phần 2.4
 • Bài tập Số phức - Phần 2.5
HÌNH HỌC - CHƯƠNG 1: KHỐI ĐA DIỆN
 • Khối đa diện và Đa diện đều cực phê không thể bỏ qua
 • Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 1
 • Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 2
 • Kỹ thuật tính Thể tích khối chóp - Phần 3
 • Thể tích khối lăng trụ
 • Tỷ số thể tích - Phần 1
 • Tỷ số thể tích - Phần 2
HÌNH HỌC - CHƯƠNG 2: KHỐI TRÒN XOAY
 • Kỹ sảo giải Hình nón - Phần 1
 • Kỹ sảo giải Hình nón - Phần 2
 • Kỹ sảo giải Hình trụ - Phần 1
 • Kỹ sảo giải Hình trụ - Phần 2
 • Kỹ sảo giải Hình cầu
HÌNH HỌC - CHƯƠNG 3: HÌNH HỌC OXYZ
 • Hệ tọa độ Oxyz - Phần 1
 • Hệ tọa độ Oxyz - Phần 2
 • Hệ tọa độ Oxyz - Phần 3
 • Bí kíp giải Phương trình mặt cầu
 • Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 1
 • Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 2
 • Bí kíp giải Phương trình mặt phẳng - Phần 3
 • Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 1
 • Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 2
 • Bí kíp giải Phương đường thẳng - Phần 3
 • Kỹ sảo giải Vị trí tương đối
 • Phương pháp tọa độ hóa hình học không gian

Danh sách

NGỮ PHÁP
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 1
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 2
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 3
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 4
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 5
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 6
 • Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 7
 • Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 1
 • Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 2
 • Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 3
 • Chuyên đề 3 Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive) - Phần 1
 • Chuyên đề 3 Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive) - Phần 2
 • Chuyên đề 4 Câu giả định (subjunctive) - Phần 1
 • Chuyên đề 4 Câu giả định (subjunctive) - Phần 2
 • Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 1
 • Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 2
 • Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 3
 • Chuyên đề 6 Câu gián tiếp (reported speech) - Phần 1
 • Chuyên đề 6 Câu gián tiếp (reported speech) - Phần 2
 • Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 1
 • Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 2
 • Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 3
 • Chuyên đề 8 Câu điều kiện (Conditional sentences) - Phần 1
 • Chuyên đề 8 Câu điều kiện (Conditional sentences) - Phần 2
 • Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 1
 • Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 2
 • Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 3
 • Chuyên đề 10 Liên từ (conjunctions)
 • Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 1
 • Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 2
 • Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 3
 • Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 1
 • Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 2
 • Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 3
 • Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 1
 • Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 2
 • Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 3
 • Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 1
 • Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 2
 • Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 3
 • Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 4
 • Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 1
 • Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 2
 • Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 3
 • Chuyên đề 16 Sự kết hợp từ (collocations) - Phần 1
 • Chuyên đề 16 Sự kết hợp từ (collocations) - Phần 2
 • Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 1
 • Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 2
 • Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 3
 • Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 4
 • Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 1
 • Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 2
 • Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 3
 • Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 4
 • Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 5
 • Chuyên đề 19 Chức năng giao tiếp (communication skills) - Phần 1
 • Chuyên đề 19 Chức năng giao tiếp (communication skills) - Phần 2
 • Chuyên đề 20 Kỹ năng đọc (reading skills)
 • Chuyên đề 21 Cụm động từ (phrasal verbs) - Phần 1
 • Chuyên đề 21 Cụm động từ (phrasal verbs) - Phần 2

Luyện thi THPTQG môn Vật lý- Thầy Kim Nhật Trung- MỤC TIÊU 8+

147 Bài giảng

35 Giờ 59 Phút

Kim Nhật Trung

1.000.000 đ

Danh sách

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG xđ a,x,v
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 1)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 2)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 3)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 4)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 5)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 6)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 7)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 8)
 • Dạng 1. Đại cương dao động xđ a,x,v (Phần 9)
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 2: ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - 01
 • Dạng 2. Ứng dụng Vòng tròn lượng giác - 01 (Phần 1)
 • Dạng 2. Ứng dụng Vòng tròn lượng giác - 01 (Phần 2)
 • Dạng 2. Ứng dụng Vòng tròn lượng giác - 01 (Phần 3)
 • Bài học: Bài toán xác định thời gian, thời điểm (Phần 1)
 • Bài học: Bài toán xác định thời gian, thời điểm (Phần 2)
 • Bài học: Bài toán xác định thời gian, thời điểm (Phần 3)
 • Bài học: Bài toán xác định thời gian, thời điểm (Phần 4)
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 2: ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - 02
 • Bài học: Bài toán xác định quãng đường, quãng đường lớn nhất nhỏ nhất (Phần 1)
 • Bài học: Bài toán xác định quãng đường, quãng đường lớn nhất nhỏ nhất (Phần 2)
 • Bài học: Bài toán xác định quãng đường, quãng đường lớn nhất nhỏ nhất (Phần 3)
 • Bài học: Bài toán xác định quãng đường, quãng đường lớn nhất nhỏ nhất (Phần 4)
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 2: ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - 03
 • Bài học: Bài toán xác định tốc độ trung bình
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 3: ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 2: CON LẮC LÒ XO
 • Bài học: Lý thuyết con lắc lò xo (Phần 1)
 • Bài học: Lý thuyết con lắc lò xo (Phần 2)
 • Bài học: Con lắc lò xo - Trắc nghiệm định tính
 • Dạng 1. Đại cương con lắc lò xo (Phần 1)
 • Dạng 1. Đại cương con lắc lò xo (Phần 2)
 • Dạng 2. Năng lượng của con lắc lò xò (Phần 1)
 • Dạng 2. Năng lượng của con lắc lò xò (Phần 2)
 • Dạng 3. Viết phương trình dao động điều hoà
 • Dạng 4. Chiều dài lò xo thời gian lò xò giãn nén (Phần 1)
 • Dạng 4. Chiều dài lò xo thời gian lò xò giãn nén (Phần 2)
 • Dạng 5. Lực kéo về và lực đàn hồi (Phần 1)
 • Dạng 5. Lực kéo về và lực đàn hồi (Phần 2)
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 3: CON LẮC ĐƠN
 • Bài học: Con lắc đơn
 • Dạng 1. Đại cương dao động con lắc đơn
 • Dạng 2. Bài toán liên quan đến thí nghiệm dao động của con lắc đơn
 • Dạng 3. Viết phương trình dao động của con lắc đơn
 • Dạng 4. Năng lượng của con lắc đơn
 • Dạng 5. Vận tốc, gia tốc, lực căng dây của con lắc đơn
 • Dạng 6. Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực (Phần 1)
 • Dạng 6. Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực (Phần 2)
 • Dạng 6. Con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực (Phần 3)
 • Dạng 7. Con lắc vướng đinh
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 4: CÁC LOẠI DAO ĐỘNG
 • Bài học : Các loại dao động
 • Dạng 1. Bài toán liên quan đến cưỡng bức, cộng hưởng
 • Dạng 2. Bài toán liên quan đến dao động tắt dần (Phần 1)
 • Dạng 2. Bài toán liên quan đến dao động tắt dần (Phần 2)
 • Dạng 2. Bài toán liên quan đến dao động tắt dần (Phần 3)
CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 5: TỔNG HỢP DAO ĐỘNG
 • Dạng 1: Bài toán liên quan đến đại cương tổng hợp dao động
 • Dạng 2: Xử lý bài toán tổng hợp dao động bằng phương pháp giản đồ vecto (Phần 1)
 • Dạng 2: Xử lý bài toán tổng hợp dao động bằng phương pháp giản đồ vecto (Phần 2)
 • Dạng 3: Tổng hợp dao động liến quan đến các đại lượng x, v, a, w....
 • Dạng 4: Cực trị trong tổng hợp dao động (Phần 1)
 • Dạng 4: Cực trị trong tổng hợp dao động (Phần 2)
 • Dạng 5: Bài toán liên quan đến giá trị li độ x tại một thời điểm (Phần 1)
 • Dạng 5: Bài toán liên quan đến giá trị li độ x tại một thời điểm (Phần 2)
 • Dạng 6: Bài tập liên quan đến tổng hợp và dao động
 • Dạng 7: Đạo hàm, xuất hiện dữ kiện mới
CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC - CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG SÓNG CƠ
 • Bài học: Đại cương sóng cơ học
 • Dạng 1 Đại cương sóng và dạng toán tìm số điểm dao động
 • Dạng 2 Độ lệch pha và phương trình sóng
 • Dạng 3 Bài toán tìm số điểm dao động
 • Dạng 4. Phương trình truyền sóng
 • Dạng 5 Bài toán thời gian trong sóng cơ
 • Dạng 6 Biên độ, li độ vận tốc trong sóng cơ (Phần 1)
 • Dạng 6 Biên độ, li độ vận tốc trong sóng cơ (Phần 2)
 • Dạng 6 Biên độ, li độ vận tốc trong sóng cơ (Phần 3)
 • Dạng 6 Biên độ, li độ vận tốc trong sóng cơ (Phần 4)
 • Dạng 7 Bài toán khoảng cách giữa hai điểm trong sóng cơ
 • Dạng 8 Chinh phục đồ thị sóng cơ
CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC - CHUYÊN ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ
 • Bài học 1: Giao thoa sóng cơ. Nhiễu xạ sóng
 • Dạng 1. Đại cương về giao thoa sóng cơ
 • Dạng 2. Bài toán tìm số điểm cực đại, cực tiểu thoả mãn điều kiện hình học (Phần 1)
 • Dạng 2. Bài toán tìm số điểm cực đại, cực tiểu thoả mãn điều kiện hình học (Phần 2)
 • Dạng 2. Bài toán tìm số điểm cực đại, cực tiểu thoả mãn điều kiện hình học (Phần 3)
 • Dạng 2. Bài toán tìm số điểm cực đại, cực tiểu thoả mãn điều kiện hình học (Phần 4)
 • Dạng 2. Bài toán tìm số điểm cực đại, cực tiểu thoả mãn điều kiện hình học (Phần 5)
 • Dạng 3.Bài toán khoảng cách thoả mãn điều kiện cho trước (Phần 1)
 • Dạng 3.Bài toán khoảng cách thoả mãn điều kiện cho trước (Phần 2)
 • Dạng 4. Số điểm cực đại cùng pha, ngược pha với hai nguồn
 • Dạng 5. Khoảng cách của điểm nằm trên đường trung trực của hai nguồn mà dao động cùng pha(ngược pha) với hai nguồn.
 • Dạng 6. Li độ, vận tốc tại hai thời điểm.
 • Dạng 7. Số điểm dao động với biên độ trung gian
CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC - CHUYÊN ĐỀ 3: SÓNG DỪNG
 • Bài học 1: Sự phản xạ sóng Sóng dừng
 • Bài học 2: Sóng dừng - Trắc nghiệm định tính
 • Dạng 1. Đại cương sóng dừng (Phần 1)
 • Dạng 1. Đại cương sóng dừng (Phần 2)
 • Dạng 2. Xác định số nút, số bụng và số điểm trong sóng dừng
 • Dạng 3. Biên độ. Khoảng cách giữa hai điểm. Chiều dài dây
 • Dạng 4. Bài toán liên quan đến biểu thức sóng dừng (Phần 1)
 • Dạng 4. Bài toán liên quan đến biểu thức sóng dừng (Phần 2)
CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC - CHUYÊN ĐỀ 4: SÓNG ÂM
 • Dạng 1. Đại lượng đặc trưng. Sự truyền âm trong môi trường
 • Dạng 2. Cường độ âm. Mức cường độ âm (Phần 1)
 • Dạng 2. Cường độ âm. Mức cường độ âm (Phần 2)
 • Dạng 3. Cường độ âm, mức cường độ âm thỏa mãn trên một điều kiện hình học. Đồ thị sóng âm
CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU
 • Chuyên đề 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều (Lý thuyết)
 • Dạng 1: Đại cương về dòng điện xoay chiều (Bài tập)
 • Dạng 2: Thời gian trong dao động điện
CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHUYÊN ĐỀ 2: MẠCH RLC CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ
 • Bài học 1: Mạch R, L, C chỉ chứa một phần tử
CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHUYÊN ĐỀ 3: MẠCH RLC NỐI TIẾP
 • Dạng 1: Mạch R, L, C nối tiếp (Phần 1)
 • Dạng 1: Mạch R, L, C nối tiếp (Phần 2)
 • Dạng 2: Viết biểu thức điện áp
 • Dạng 3: Đồ thị mạch R, L, C cơ bản
 • Dạng 4: Sử dụng máy tính cầm tay để giải bài toán điện xoay chiều
 • Dạng 5: Bài toán liên quan cộng hưởng. Độ lệch pha (Phần 1)
 • Dạng 5: Bài toán liên quan cộng hưởng. Độ lệch pha (Phần 2)
 • Dạng 6: Công suất. Hệ số công suất (Phần 1)
 • Dạng 6: Công suất. Hệ số công suất (Phần 2)
 • Dạng 6: Công suất. Hệ số công suất (Phần 3)
 • Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 1
 • Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 2.1
 • Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 2.2
 • Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 3
 • Dạng 8. Thay đổi cấu trúc mạch. Hộp đen (Phần 1)
 • Dạng 8. Thay đổi cấu trúc mạch. Hộp đen (Phần 2)
 • Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 1 - Dùng phương trình lượng giác - VTLG)
 • Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 2 - Cộng các giá trị tức thời)
 • Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 3 - Quan hệ giữa các giá trị tức thời với giá trị hiệu dụng (dạng vuông pha))
 • Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 4 - Bài toán tức thời liên quan đến hộp đên bí ẩn (hộp kín X))
 • Dạng 10: Phương pháp chuẩn hoá số liệu (Phần 1)
 • Dạng 10: Phương pháp chuẩn hoá số liệu (Phần 2)
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến cộng hưởng (Phần 1.1)
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến cộng hưởng (Phần 1.2)
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến R thay đổi (Phần 2.1)
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến R thay đổi (Phần 2.2)
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến L thay đổi
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến C thay đổi (Phần 3.1)
 • Dạng 11. Cực trị liên quan đến C thay đổi (Phần 3.2)
CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHUYÊN ĐỀ 4: MÁY ĐIỆN
 • Dạng 1. Động cơ điện - Lý thuyết máy biến áp (Phần 1)
 • Dạng 1. Động cơ điện - Lý thuyết máy biến áp (Phần 2)
 • Dạng 2. Bài toán liên quan đến máy biến áp
 • Dạng 3. Bài toán truyền tải điện năng - Phần 1
 • Dạng 3. Bài toán truyền tải điện năng - Phần 2
 • Dạng 3. Bài toán truyền tải điện năng - Phần 3
CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - CHUYÊN ĐỂ 1: MẠCH DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ 01
 • Bài học 1: Lý thuyết dao động và sóng điện từ
 • Dạng 1: Đại cương về giao động điện từ
 • Dạng 2: Dùng hệ công thức độc lập phối kết hợp công thức năng lượng để tính các đại lượng liên quan
 • Dạng 3: Dùng vòng tròn lượng giác thống trị bài toán thời gian đối với mạch giao động
CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - CHUYÊN ĐỂ 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SÓNG ĐIỆN TỪ
 • Bài học 1: Điện từ trường. Sóng điện từ
CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - CHUYÊN ĐỂ 3: TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ
 • Bài học 1: Truyền thông bằng sóng điện từ
CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG - CHUYÊN ĐỀ 1: Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần. Tán sắc ánh sáng
 • Bài học 1: Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần. Tán sắc ánh sáng - Phần 1
 • Bài học 2: Khúc xạ ánh sáng. Phản xạ toàn phần. Tán sắc ánh sáng - Phần 2
CHƯƠNG 5: SÓNG ÁNH SÁNG - CHUYÊN ĐỀ 2: Giao thoa ánh sáng. Nhiễu xạ
 • Bài học 1: Giao thoa ánh sáng. Nhiễu xạ
 • Dạng 1: Đại cương giao thoa ánh sáng đơn sắc
 • Dạng 2: Thực hành đo bước sóng ánh sáng
 • Dạng 3: Thay đổi các tham số a và D
 • Dạng 4: Số vân trên trường giao thoa và trên một đoạn
CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 1: Đại cương hạt nhân nguyên tử
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 2: Phản ứng hạt nhân
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ. Trắc nghiệm định tính 01
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ. Các dạng bài tập cơ bản 02
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ. Các dạng bài tập nâng cao. 03
CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 5: Phản ứng phân hạch. Nhiệt hạch

Luyện thi THPTQG môn Hóa Học- Thầy Trần Thế Anh- MỤC TIÊU 8+

80 Bài giảng

35 Giờ 59 Phút

Trần Thế Anh

1.000.000 đ

Danh sách

LÝ THUYẾT HÓA CHIỀU DỌC
 • Este – lipit
 • Cacbonhidrat
 • Amin
 • Aminoaxit
 • Peptit & Protein
 • Polime
 • Đại Cương Kim loại
 • Kim loại kiềm và hợp chất
 • Kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất
 • Sắt Đồng Crom và hợp chất
 • Đại Cương hóa học hữu cơ
 • Hidrocacbon no
 • Anken
 • Ankin
 • Ankadien
 • Hidrocacbon thơm
 • Ancol
 • Phenol
 • Andehit
 • Axitcacboxylic
CHUYÊN ĐỀ KĨ THUẬT TỨ TRỤ CƠ BẢN
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hiệu suất phản ứng este hóa
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập este phản ứng với dung dịch kiềm
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập este của Phenol
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy este
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập tìm công thức este
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 1
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 2
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 3
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Cacbonhidrat
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 1
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 2
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin - Phần 1
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin - Phần 2
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 1
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 2
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit loãng
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit đặc
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit loãng
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit đặc
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với muối
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất của Fe và Cu với môi trường H+ và
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài bài tập dung dịch Fe2+ với Ag+
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất chứa S với axit đặc
 • Kĩ Thuật ĐẶC THÙ: Fe, S tác dụng HNO3
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm ,kiềm thổ và oxit tác dụng v
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, oxit và Al tác dụ
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập AlO2- tác dụng với H+
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Al3+ tác dụng với OH-
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H+ và HCO3; CO32-
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Khử oxit kim loại
 • Kĩ thuật giải bài toán NH3
 • Kĩ thuật giải bài toán Điện phân
CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Công thức đốt cháy cho bài toán đốt cháy Hidrocacbon
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Công Thức đốt cháy cho hợp chất C,H,O
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Tư duy dồn chất đốt cháy Ancol
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Độ lệch thể tích – Phần 1
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Độ lệch thể tích - Phần 2
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Xếp hình
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 1
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 2
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 3
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 4
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi điện tích âm lấy điện tích âm
 • Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Phân bố điện tích âm
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 1
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 2
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 3
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài toán CO2 tác dụng với OH-
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài toán H3PO4 tác dụng với OH-
 • Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài tập về Al
 • Kĩ thuật giải bài toán NH3
 • Kĩ thuật giải bài toán Điện phân
 • TƯ DUY GIẢI TOÁN ĐIỆN PHÂN
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P1
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P2
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P3
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P4
 • TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P5

Luyện thi THPTQG Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung

79 Bài giảng

35 Giờ 59 Phút

Nguyễn Viết Trung

1.000.000 đ

Danh sách

BÀI MỞ ĐẦU
CHUYỂN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
 • ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 1)
 • ADN, gen, mã di truyền, Nhân đôi ADN (Phần 2)
 • ARN và quá trình phiên mã
 • Protein và quá trình dịch mã
 • Điều hòa hoạt động gen
 • Đột biến gen
 • Nhiễm sắc thể và đột biến nhiễm sắc thể
 • Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
 • Bài tập Phương pháp giải bài tập cấu trúc và nhân đôi ADN Phần 1
 • Bài tập Phương pháp giải bài tập cấu trúc và nhân đôi ADN Phần 2
 • Bài tập xác định tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình khi xảy ra đột biến số lượng NST
CHUYỂN ĐỀ 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
 • Một số khái niệm và các phương pháp nghiên cứu di truyền
 • Quy luật di truyền của Menđen- Quy luật phân ly độc lập
 • Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
 • Liên kết gen, hoán vị gen
 • Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 1
 • Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 2
 • Di truyền qua tế bào chất
 • Ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền Phần 1
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li Phần 1
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li Phần 2
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li độc lập Phần 1
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li độc lập Phần 2
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân di truyền của Moocgan Phần 1
 • Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân di truyền của Moocgan Phần 2
CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ
 • Di truyền quần thể
CHUYỂN ĐỀ 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC
 • Ứng dụng di truyền học Phần 1
 • Ứng dụng di truyền học Phần 2
CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
 • Một số phương pháp nghiên cứu di truyền người
 • Bệnh di truyền phân tử và bệnh, tật, hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể
 • Bảo vệ vốn gen của loài người
CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA
 • Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng giải phẩu và bằng chứng phôi sinh học
 • Các bằng chứng tiến hóa: Bằng chứng địa lí sinh vật học, bằng chứng tế bào và bằng chứng sinh học phân tử
 • Học thuyết tiến hóa cổ điển: Học thuyết tiến hóa của Lamác và Đac uyn
 • Học thuyết tiến hóa hiện đại: Học thuyết tiến hóa tổng hợp và học thuyết tiến hóa trung tính
 • Các nhân tố tiến hóa Phần 1
 • Các nhân tố tiến hóa Phần 2
 • Quá trình hình thành quần thể thích nghi Phần 1
 • Quá trình hình thành quần thể thích nghi Phần 2
 • Loài và các tiêu chí phân biệt hai loài thân thuộc
 • Các hình thức cách li
 • Quá trình hình thành loài mới
 • Sự phát sinh sự sống trên trái đất Phần 1
 • Sự phát sinh sự sống trên trái đất Phần 2
 • Sự phát triển sự sống qua các đại địa chất
 • Sự phát sinh loài người
 • Bài tập: Phương phái giải câu hỏi trắc nghiệm chủ đề tiến hóa Phần 1
 • Bài tập: Phương phái giải câu hỏi trắc nghiệm chủ đề tiến hóa Phần 2
CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC
 • Môi trường và nhân tố sinh thái- Phần 1
 • Môi trường và nhân tố sinh thái- Phần2
 • Quần thể sinh vật: Khái niệm và các mối quan hệ trong quần thể
 • Quần thể sinh vật: Các đặc trưng cơ bản của quần thể
 • Quần thể sinh vật: Biến động số lượng cá thể trong quần thể- Phần 1
 • Quần thể sinh vật: Biến động số lượng cá thể trong quần thể - Phần 2
 • Quần xã sinh vật: Khái niệm và các đặc trưng của quần xã sinh vật
 • Quần xã sinh vật: Các mối quan hệ trong quần xã
 • Quần xã sinh vật: Diễn thế sinh thái
 • Hệ sinh thái: Khái quát hệ sinh thái
 • Hệ sinh thái: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái
 • Chu trình sinh địa hóa
 • Hệ sinh thái: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
CHUYÊN ĐỀ 8: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT
 • Trao đổi nước và khoáng ở thực vật - Phần I (Hấp thụ nước)
 • Trao đổi nước và khoáng ở thực vật - Phần II (Vận chuyển các chất trong thân)
 • Trao đổi nước và khoáng ở thực vật - Phần III (Thoát hơi nước qua lá)
 • Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật (Phần 1)
 • Dinh dưỡng khoáng và nitơ ở thực vật (Phần 2)
 • Quang hợp thực vật (Phần 1)
 • Quang hợp thực vật (Phần 2)
 • Quang hợp thực vật (Phần 3)
 • Hô hấp ở thực vật (Phần 1)
 • Hô hấp ở thực vật (Phần 2)
CHUYÊN ĐỀ 9: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT
 • Tiêu hóa ở động vật (Phần 1)
 • Tiêu hóa ở động vật (Phần 2)
 • Tuần hoàn ở động vật
 • Hô hấp ở động vật
 • Cân bằng nội môi- Phần 1
 • Cân bằng nội môi- Phần2

Gói cước

Gói Ngày

Hot

6.000 đ/Ngày

Tặng 500MB data và 10 phút gọi nội mạng

Gói Ngày

5.000 đ/Ngày

Gói khóa học ôn thi THPT Quốc gia

6.000 đ/Ngày

6.000.000 đ

Tặng 500MB data và 10 phút gọi nội mạng