Ngày 27/06/2024, các sĩ tử 2006 trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên trong kì thi quan trọng. Môn thi Ngữ Văn có thời gian làm bài 120 phút sẽ là một thi mở đầu cho kì thi năm nay.

Đáp án tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT 2024 tại đây:

Hãy truy cập mobiEdu thường xuyên để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào về đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2024.