Kì thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra trong 2 ngày 27-28/6. Hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước tham gia 5 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Bài thi tổ hợp (KHTN - KHXH) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

>>> Đáp án đề thi môn Toán: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Ngữ Văn: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Vật lí: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Hóa học: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Sinh học: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Lịch sử: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Địa lí: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn GDCD: TẠI ĐÂY

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH sẽ được cập nhật sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi

Đề thi Tiếng Anh - mã đề 423

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản
Có thể là hình ảnh về đàn hạc, cuống vé và văn bản cho biết 'following exchanges Brettis "Let's ycur ร sheet Julie indicate the sentence that best Jenny: hopefi Yes,I alking about solar energy. true Mark and renewable. Here unproo sheet indicate word following questions. don't think underlined part differs Quest nature boat . prepare possible answer sheet three unswer aside indicate the underlined parf answ perceptive needs correction emotions and remain imnassioned while resolving local conflicts. orranises put students submit writing assignments by Friday. sheet they indicate the sentence that closest meaning fish that shoul redecorate abroad woy until then. play sheet indicate the oversimplif things. having generally State are press'
Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản
Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Đáp án tham khảo