Kì thi tốt nghiệp THPT 2024 diễn ra trong 2 ngày 27-28/6. Hơn 1 triệu sĩ tử trên cả nước tham gia 5 bài thi gồm Ngữ văn, Toán, Bài thi tổ hợp (KHTN - KHXH) và Ngoại ngữ (Tiếng Anh).

>>> Đáp án đề thi môn Toán: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Ngữ Văn: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Hoá học: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Sinh học: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Lịch sử: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Địa lí: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn GDCD: TẠI ĐÂY

>>> Đáp án đề thi môn Ngoại ngữ: TẠI ĐÂY

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÍ sẽ được cập nhật sau khi thí sinh ra khỏi phòng thi

Đề Vật Lí - mã đề 213

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản
Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản
Có thể là hình ảnh về ‎cuống vé và ‎văn bản cho biết '‎Biết! cường âm Ciu đồ băng 10-10 Câu27:Giói B. quang cường A.8.27eV một Láy D/10/- trên mặt con đơn 3.10 m/s, chiêu :2c D4,78cV điều avó T.Tại 97,4MeVinuclon. liên 16.2MeV/nuclòn. động mạch D8,12MeV/nuclôn. khi C.6,3.10-6s tựrd giá mạch độ dòng Chọn thời điểm bàng trong mạch cương a dòng điện cực نجل làn dồng vào đoạn mạch cảm như hinh bên Biết diện D.28,3mA. οό được, Khi 10- điện hiệu dụng giữa hai 100元t × diện áp xoay chiều thuẩn điện mắc hai dưrơng) giữa lượt D.1,00. Máyrung Cânrung của biên Quánặng động 0,285 hất **pontmeraza. Trang Tmang3/4-Madethi213‎'‎‎
Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản

Đáp án tham khảo